Dansk-engelsk oversættelse af "chip"

DA

"chip" engelsk oversættelse

EN

"chip" dansk oversættelse

volume_up
chip {substantiv}
volume_up
cow chip {substantiv}
DA
DA

chip {en}

volume_up
1. generel
Tekniske sikkerhedsforanstaltninger såsom den såkaldte» V-chip« må ikke fritage forældre, pædagoger og lærere for deres ansvar.
Technical security means, such as the V chip, should not be allowed to relieve parents and teachers of their responsibility.
Vi ønskede finansiering af forskning inden for alle anvendelser af» V-chip ' en«, som Kommissionens grønbog også omhandler.
We wanted funding for research into the possible applications of the 'V-chip ', as the Commission Green Paper has also called for.
Hr. formand, vi tager fat på et helt andet emne, og vi er nødt til at tilpasse vores mentale chip til den nye situation.
Mr President, we are now dealing with a completely different issue and we will have to adapt our mental 'chips ' to the new topic.
chip (også: microchip)
2. gastronomi
chip
volume_up
chip {substantiv} [am.eng.]
Tekniske sikkerhedsforanstaltninger såsom den såkaldte» V-chip« må ikke fritage forældre, pædagoger og lærere for deres ansvar.
Technical security means, such as the V chip, should not be allowed to relieve parents and teachers of their responsibility.
Vi ønskede finansiering af forskning inden for alle anvendelser af» V-chip ' en«, som Kommissionens grønbog også omhandler.
We wanted funding for research into the possible applications of the 'V-chip ', as the Commission Green Paper has also called for.
Hr. formand, vi tager fat på et helt andet emne, og vi er nødt til at tilpasse vores mentale chip til den nye situation.
Mr President, we are now dealing with a completely different issue and we will have to adapt our mental 'chips ' to the new topic.
EN

chip {substantiv}

volume_up
1. generel
chip (også: microchip)
Technical security means, such as the V chip, should not be allowed to relieve parents and teachers of their responsibility.
Tekniske sikkerhedsforanstaltninger såsom den såkaldte» V-chip« må ikke fritage forældre, pædagoger og lærere for deres ansvar.
We wanted funding for research into the possible applications of the 'V-chip ', as the Commission Green Paper has also called for.
Vi ønskede finansiering af forskning inden for alle anvendelser af» V-chip ' en«, som Kommissionens grønbog også omhandler.
Mr President, we are now dealing with a completely different issue and we will have to adapt our mental 'chips ' to the new topic.
Hr. formand, vi tager fat på et helt andet emne, og vi er nødt til at tilpasse vores mentale chip til den nye situation.
Mr Debatisse even proposed fixing an electronic chip in the ear of every sheep to monitor them by satellite!
Debatisse foreslog endda at sætte en microchip i øret på alle fårene for at kontrollere dem fra satellit!
chip (også: cut, shard)
In my own country, wood chip energy production from waste wood is now becoming very competitive and important.
I mit land er produktion af skåret træ - energi som fås af træaffald - ved at blive meget konkurrenceegnet og vigtig.
2. gastronomi, amerikansk engelsk
Technical security means, such as the V chip, should not be allowed to relieve parents and teachers of their responsibility.
Tekniske sikkerhedsforanstaltninger såsom den såkaldte» V-chip« må ikke fritage forældre, pædagoger og lærere for deres ansvar.
We wanted funding for research into the possible applications of the 'V-chip ', as the Commission Green Paper has also called for.
Vi ønskede finansiering af forskning inden for alle anvendelser af» V-chip ' en«, som Kommissionens grønbog også omhandler.
Mr President, we are now dealing with a completely different issue and we will have to adapt our mental 'chips ' to the new topic.
Hr. formand, vi tager fat på et helt andet emne, og vi er nødt til at tilpasse vores mentale chip til den nye situation.
3. gastronomi, britisk engelsk
I can tell you, however, that if there were no chips in Belgium, this would, in my view, be a considerable national problem.
I øvrigt kan jeg bekræfte, at jeg ville anse et Belgien uden pommes frites som et alvorligt nationalt problem.
Nobody wants to ban the sale of chips, coca-cola or sweets, but we cannot allow these foods to be sold on the pretext that they contribute to health and wellness.
Ingen ønsker at forbyde salg af pommes frites, cola eller slik, men vi kan ikke tillade, at disse fødevarer bliver solgt under påskud af, at de bidrager til sundhed og.

Eksempelsætninger "chip" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI de oplysninger, som De har givet i Deres svar, har De ikke været inde på spørgsmålet om chip i pas.
This should allow the Article 29 Working Party to participate to assess fully the implementation of the undertaking.
DanishHr. formand, vi tager fat på et helt andet emne, og vi er nødt til at tilpasse vores mentale chip til den nye situation.
Mr President, we are now dealing with a completely different issue and we will have to adapt our mental 'chips ' to the new topic.
DanishTekniske sikkerhedsforanstaltninger såsom den såkaldte» V-chip« må ikke fritage forældre, pædagoger og lærere for deres ansvar.
Technical security means, such as the V chip, should not be allowed to relieve parents and teachers of their responsibility.
DanishVi ønskede finansiering af forskning inden for alle anvendelser af» V-chip ' en«, som Kommissionens grønbog også omhandler.
We wanted funding for research into the possible applications of the 'V-chip ', as the Commission Green Paper has also called for.
DanishHvorvidt forslaget om at indføre såkaldte EU-pas med chip er foreneligt med netop disse bestemmelser, er imidlertid et spørgsmål, der endnu ikke er afklaret.
The compatibility of the proposed introduction of so-called European Union passports containing chips with these same rules remains to be debated, however.
DanishVi vil derfor støtte de ændringsforslag, der er fremsat i salen vedrørende beskyttelse af mindreårige, med undtagelse af visse former, særlig dem på V-chip.
We have therefore to support the amendments tabled in the House on the protection of minors, with the exception of some, in particular those relating to the V-chip.
DanishDer skal sikkert en britisk dommer til at overbevise dem om den indlysende sandhed, at en patron udstyret med en elektronisk chip er et stykke elektronisk udstyr.
It will probably take a British judge to make them recognise the obvious truth, that a cartridge fitted with an electronic chip is an item of electronic equipment.
DanishHvis de tidligere rejser står på denne chip, og en person rejser til USA, har Bush alligevel adgang til de oplysninger, som vi nu skændes om, endda uden begrænsninger.
If this travelling history is stored on this chip and somebody travels to America, then Bush will still have unfettered access to the information which is the subject of our bickering.
DanishFor det fjerde, den liberale gruppe ønsker at gøre brug af teknologien med henblik på at beskytte disse børn, i form af en V-chip eller et andet teknisk instrument indbygget i fjernsynsapparatet.
Fourthly, the Liberals wish to use technology to protect children, for example by integrating a V-chip or some other technological device into television sets.