Dansk-engelsk oversættelse af "chok"

DA

"chok" engelsk oversættelse

EN
DA

chok {et}

volume_up
chok
volume_up
shock {substantiv}
Dette angreb på USA i september forårsagede et enormt chok og stor sorg for alle.
This attack on the United States in September brought enormous shock and sorrow to all.
Et finsk chok kan skabes af uligheder i træforædlingsindustrien.
A Finnish shock could be caused by the timber processing industry getting out of step.
Det var et psykologisk chok, der var stor opstandelse mellem de velmenende.
What a psychological shock, what a cause for concern to the self-righteous.

Eksempelsætninger "chok" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet bliver uden tvivl et chok, men jeg håber, at jeg også kan stemme for næste gang!
It will certainly be a shock, but I hope to be able to vote for it again next time.
DanishDette angreb på USA i september forårsagede et enormt chok og stor sorg for alle.
This attack on the United States in September brought enormous shock and sorrow to all.
DanishDet kan være svært at se, hvem der giver det helsebringende chok og hvornår.
It is perhaps difficult to know who is going to provide the salutary shock, and when.
DanishDet var et psykologisk chok, der var stor opstandelse mellem de velmenende.
What a psychological shock, what a cause for concern to the self-righteous.
DanishSituationen i Rusland kan når som helst bryde ud som et asymmetrisk chok.
The situation in Russia may erupt into an asymmetric shock at any time.
DanishHr. formand, naturligvis er det et stort chok, som den amerikanske præsident har givet os.
Mr President, naturally the blow dealt to us by the US President has affected us deeply.
DanishMen det siger sig selv, at vi for at dæmpe de asymmetriske chok har brug for et budgetært redskab.
It goes without saying that to reduce asymmetric shocks we need a budgetary tool.
DanishJeg håber, at det ikke kommer som et chok for nogen, når jeg siger, at det ikke er tilfældet.
I hope I am not shocking anyone by saying that it is not as easy as that.
Danish2005 begyndte med verden i chok over den umådelige tragedie, som tsunamien i Asien betød.
2005 began with the world in shock at the scale of the tragedy caused by the Asian tsunami.
DanishDer kan forekomme asymmetriske chok, som kan bringe nogle medlemslande i en meget svær situation.
Shock waves occur from time to time that put Member States in difficult situations.
DanishEt finsk chok kan skabes af uligheder i træforædlingsindustrien.
A Finnish shock could be caused by the timber processing industry getting out of step.
DanishDen fjerde bemærkning: Man taler altid om farerne ved asymmetriske chok.
Fourth, there is still talk of the danger of 'asymmetric ' crises.
DanishVerden er endnu i chok efter angrebene på New York og Washington.
The world is still in shock from the attacks on New York and Washington.
DanishØkonomiske chok er alligevel alvorlige, og de rammer altid de mindstbemidlede mennesker hårdest.
Economic shocks are nonetheless serious and they always affect the worst-off most seriously.
DanishFå dage senere, den 11. september, gik den samlede verden i chok.
A few days later, on 11 September, the entire world was in shock.
DanishEt alarmsystem for landebestemte chok er også nødvendigt.
We also need an early warning mechanism in respect of shocks that affect single countries.
DanishDe interne chok, mener jeg, vil blive begrænset til meget lidt.
Internal shocks will be reduced, it seems to me, to very little.
DanishVi er forenet i chok og sorg over de 150 dødsofre, og vi deler smerten med de pårørende.
We are united in shock and grief for the 150 people who died and we share in the pain of their relatives.
DanishPisa-undersøgelsen udløste et sundt chok f.eks. i Tyskland.
The PISA study provided something of a salutary shock in Germany.
DanishTil min store forbavselse betragtede én af dem ikke asymmetriske chok som et betydningsfuldt anliggende.
I was astonished that one of them did not regard the issue of asymmetric shocks as important.