Dansk-engelsk oversættelse af "chokeret"

DA

"chokeret" engelsk oversættelse

EN
DA

chokeret {adjektiv}

volume_up
chokeret
Vi er chokeret over, hvordan den nigerianske regering manipulerer os.
We are shocked at the way the Nigerian Government is behaving towards us.
Hr. formand, vi er chokeret over den katastrofe, der har fundet sted i Mellemamerika.
Mr President, we have been shocked to see the devastation in Central America.
Jeg må sige, at jeg virkelig er chokeret over dette punkt i beslutningsforslaget.
I must say that I am genuinely shocked by this point in the resolution.

Eksempelsætninger "chokeret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, vi er chokeret over den katastrofe, der har fundet sted i Mellemamerika.
Mr President, we have been shocked to see the devastation in Central America.
DanishKommissionen er chokeret over de dramatiske begivenheder, der har rystet Nepal.
The Commission is dismayed by the dramatic events that are shaking Nepal.
DanishChokeret har vi i dagevis fulgt, hvilke makabre situationer der er opstået.
For days now we have watched in horror as these macabre events have unfolded.
DanishJeg må sige, at jeg virkelig er chokeret over dette punkt i beslutningsforslaget.
I must say that I am genuinely shocked by this point in the resolution.
DanishMen jeg er lidt chokeret over dem, der forsvarer denne type af ræsonnement.
I am surprised, however, by those who are defending this kind of argument.
DanishHr. formand, konflikten mellem Etiopien og Eritrea har overrasket og chokeret os alle.
Mr President, this conflict between Ethiopia and Eritrea has surprised and disturbed us all.
DanishVi er chokeret over, hvordan den nigerianske regering manipulerer os.
We are shocked at the way the Nigerian Government is behaving towards us.
DanishDog har man bibeholdt visse muligheder, hvilket jeg må indrømme også har chokeret mig.
Some possibilities have been retained, however, which I must admit I find somewhat shocking.
DanishSom nyt medlem af Europa-Parlamentet må jeg sige, at jeg er chokeret!
As a new Member of the European Parliament, let me say how shocked I am.
Danish- Fru kommissær, igen og igen bliver vi chokeret over at høre om tilfælde af børnemishandling.
Commissioner, again and again we are shocked when cases of child abuse come to light.
DanishDet mest skuffende er, at den irske finansminister blev så chokeret.
What disappoints me about all this is the shock expressed by the Irish finance minister.
DanishHan var chokeret og bange, men han sagde " hvad forventer man af os?
He was shocked and afraid, but he said, ‘ What do you expect us to do?
DanishHvert år bliver jeg chokeret over det enorme arbejde, de skal udføre.
Every year I am shocked at the huge amount of work they have to do.
DanishJeg er derfor dybt chokeret over det ringe beløb, der er afsat i budgetrammen til kultur.
I am therefore profoundly shocked by the meagre sum in the budget package allocated to culture.
DanishI USA har virksomheden ACT klonet et menneskeligt embryon, og denne melding har vist chokeret os alle.
The news from the USA that ACT has cloned a human embryo has probably shocked us all.
DanishJeg er chokeret over, at Den Socialdemokratiske Gruppe nægtede at tage det med i beslutningsforslaget.
I am shocked that the Socialist Group refused to put that in the motion.
DanishHan blev meget chokeret, da personalet fortalte ham, at det kun gjaldt for italienske pensionister.
He was shocked to hear from the staff that the concession applied only to Italian pensioners.
DanishMen jeg må sige, at jeg er chokeret over redegørelsen fra hr.
However, I must say I am shocked at the statement from Mr Mitchell.
DanishKommissionen er chokeret over drabet på Kutlu Adali, en fremtrædende tyrkisk journalist og intellektuel.
It was shocked by the murder of Mr Adali, an eminent Turkish intellectual and journalist.
DanishDa jeg så fru Riis-Jørgensens spørgsmål, blev jeg dybt chokeret.
When I saw Mrs Riis-Jørgensen's question, I was deeply shocked.