Dansk-engelsk oversættelse af "cigaret"

DA

"cigaret" engelsk oversættelse

DA

cigaret {en}

volume_up
cigaret
Er en self-made cigaret mere usund end en almindelig cigaret?» Ja«, sagde hr.
Is a self-made cigarette more unhealthy than an ordinary cigarette?
Man må begrænse tjæreindholdet - 10 mg pr. cigaret - og nikotinindholdet - 1 mg pr. cigaret.
Tar content must be limited to 10 mg per cigarette and nicotine content to 1 mg per cigarette.
Folk inhalerer mere, hvis de ryger en light-cigaret, end hvis de ryger andre cigaretter.
People inhale more if they have a light cigarette than any other cigarette.

Eksempelsætninger "cigaret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg skal blot gå forbi en cigaret, så får jeg et astmaanfald, især i denne bygning.
I just have to pass a cigarette and I have an asthma attack, especially in this building.
DanishFolk inhalerer mere, hvis de ryger en light-cigaret, end hvis de ryger andre cigaretter.
People inhale more if they have a light cigarette than any other cigarette.
DanishEr en self-made cigaret mere usund end en almindelig cigaret?» Ja«, sagde hr.
Is a self-made cigarette more unhealthy than an ordinary cigarette?
DanishLæger er enige om, at tobaksrygning skader sundheden fra den første cigaret.
Doctors are agreed that tobacco smoking endangers health right from the very first cigarette.
DanishMan må begrænse tjæreindholdet - 10 mg pr. cigaret - og nikotinindholdet - 1 mg pr. cigaret.
Tar content must be limited to 10 mg per cigarette and nicotine content to 1 mg per cigarette.
DanishKort sagt er det farligt at ryge en cigaret, men det er naturligvis sundt at ryge en joint.
So it is dangerous to smoke a cigarette but to smoke a joint is evidently good for your health.
DanishRygere har ret til at vide, præcis hvad en cigaret indeholder.
Smokers have a right to know exactly what a cigarette contains.
DanishEn enkelt cigaret, der smides ud af en bils vindue, kan betyde, at en hel skov fortæres af flammerne.
A single cigarette thrown out of a car window can lead to the destruction of an entire forest.
DanishFaktisk er det også mere rigtigt, fordi der ikke er nogen, der dør med det samme af at tænde en cigaret.
In fact that is more accurate, since no one dies immediately as a result of lighting up a cigarette.
DanishGiv os lov til, hr. ordfører, at ryge en god cigaret.
Allow us then, Mr Valverde López, to smoke a good cigarette.
DanishHvad der er mere alvorligt er, at en fjerdedel af rygerne har smagt deres første cigaret, før de blev 15 år.
More serious is the fact that a quarter of women have tried their first cigarette before the age of 15.
DanishLigesom med tobak ved vi, at det at ryge en cigaret ikke er mere farligt end at drikke et glas vin.
As in the case of tobacco products, we know that smoking a cigarette is no more dangerous than drinking a glass of wine.
DanishMinder den mest om en cigaret eller en cigar?
Is this more like a cigarette or more like a cigar? "
DanishStatsligt uacceptabelt, fordi afskaffelsen af tilskud til fællesskabsproduktionen af tobak ikke vil medføre noget fald i forbruget, ikke en eneste cigaret mindre.
It is unacceptable to the state because phasing out subsidies for Community tobacco will not reduce consumption by a single cigarette.
DanishSom astmatiker er det meget problematisk overhovedet at være i nærheden af en cigaret, og det gør det meget vanskeligt at færdes i denne bygning.
As an asthmatic who has grave problems when I come into contact with a cigarette at all, I am finding it extremely difficult to move around this building.
DanishVi har imidlertid ikke til hensigt at fremstille en sikker cigaret, da det i sagens natur ikke er muligt, men simpelthen at reducere de farligste stoffer.
We are not, however, aiming at producing a safe cigarette, since such a product cannot exist, but simply to reduce the most dangerous product constituents.
DanishDet er den mest tilgængelige vare i EU, men vi ved mere om indholdet af et glas syltetøj og opskriften på coca-cola end om den gennemsnitlige cigaret.
It is the most readily available product in the European Union, but we know more about the contents of a pot of jam and the ingredients of cola than we do about the average cigarette.
DanishHvis en parlamentsbetjent beder et parlamentsmedlem om at slukke sin cigaret, bør vedkommende efter min mening høfligt notere sig, at parlamentsbetjenten gør sin pligt og takke ham for det.
In my opinion, if a Member of the European Parliament is asked to put out his cigarette by an usher, it is his duty to acknowledge civilly that the usher is doing his duty and thank him for it.
DanishDet opnår man bedst ved ikke at bekymre sig om de højeste indholdsniveauer, men derimod om de laveste, så børn synes, at deres første cigaret smager så modbydeligt, at de aldrig vil prøve det igen.
The best way is not to worry about maximum levels of content but to worry about minimum levels, so that the first taste for a child is so foul that they do not seek to repeat the experience.