Dansk-engelsk oversættelse af "cirkel"

DA

"cirkel" engelsk oversættelse

EN
DA

cirkel {en}

volume_up
cirkel (også: kreds, kredsløb, selskab)
Risikerer man ikke at forstærke den onde cirkel med fattigdom og ekstremisme?
Does it not threaten to reinforce this vicious circle of poverty and extremism?
Den onde cirkel af vold er imidlertid fortsat med flere selvmordsangreb.
And yet the vicious circle of violence continued with suicide attacks.
Men i denne onde cirkel bliver titusinder af mennesker arbejdsløse hvert år.
But this vicious circle is putting tens of thousands of people out of work every year.

Eksempelsætninger "cirkel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRisikerer man ikke at forstærke den onde cirkel med fattigdom og ekstremisme?
Does it not threaten to reinforce this vicious circle of poverty and extremism?
DanishUnionens flag indeholder en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund.
The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.
DanishMen i denne onde cirkel bliver titusinder af mennesker arbejdsløse hvert år.
But this vicious circle is putting tens of thousands of people out of work every year.
DanishDerfor skal den forfærdelige onde cirkel af lån, gæld og nye lån brydes.
This is why the disastrous vicious circle of loans, debts and new loans must be broken.
DanishDen onde cirkel af vold er imidlertid fortsat med flere selvmordsangreb.
And yet the vicious circle of violence continued with suicide attacks.
DanishDenne onde cirkel kan befolkningen ikke selv bryde ved egen kraft.
People cannot escape from this vicious circle by their own devices alone.
DanishMen nu skal befolkningen dér også være parat og indse, at voldens cirkel skal brydes.
But now the people must show willing and understand that the circle of violence has to be broken.
DanishDenne onde cirkel kan vi kun bryde ved hjælp af en restriktiv fælles indvandringspolitik.
The only way we will break this vicious circle is by a restrictive common immigration policy.
DanishDen onde cirkel af krænkelser og konflikter, som fører til nye konflikter kan og skal brydes.
This vicious circle of violation and conflict can and must be broken.
DanishDenne onde cirkel af krænkelser og konflikter kan og skal standses.
The vicious circle of violation and conflict can and must be stopped.
DanishMen De siger ikke noget om, hvordan vi kan komme ud af denne onde cirkel.
Guantánamo and the Baghdad detainees have been mentioned today.
DanishDet kan derfor være med til at bryde den onde cirkel af fattigdom og arbejdsløshed.
So it can help break the cycle of poverty and unemployment.
DanishJeg håber, at vi kan bryde den onde cirkel af død og isolation i fremtiden.
I hope that the future will find us able to break through the vicious circle of killing and isolating.
DanishSå vi her har vi en god cirkel, som vi alle bør bidrage til.
So we have a ‘ virtuous’ circle here, to which we should be contributing.
DanishDet er den onde cirkel, som landene i eurozonen kommer til at kæmpe imod i de kommende år.
So this is the vicious circle in which the euro zone countries will struggle over the coming years.
DanishVi skal arbejde på at genskabe mulighederne for fred og gøre en ende på voldens onde cirkel.
We must do something to restore the possibility of peace and put an end to the cycle of violence.
DanishDen anden cirkel omfatter de 27 nuværende EU-medlemsstater.
The second circle groups together the existing 27 countries of the EU.
DanishJeg vil gerne slutte af med at understrege, at det er en ond cirkel, som skal brydes.
I should like to finish by pointing out that there is a basic vicious circle here that needs to be broken.
DanishDet er den eneste vej ud af denne onde cirkel af konkurrence.
That is the only way out of this vicious circle of competitiveness.
DanishGrundlæggende kriterier for at sikre bussernes manøvreegenskaber er den koncentriske cirkel og outswing.
Key criteria to ensure manoeuvrability of buses are the turning circle and the outswing.