Dansk-engelsk oversættelse af "cirkulation"

DA

"cirkulation" engelsk oversættelse

DA

cirkulation {en}

volume_up
cirkulation (også: gennemstrømning)
Hoppenstedt understregede, er der i dag 70 milliarder mønter i cirkulation.
As Mr Hoppenstedt emphasized, there are now 70 billion coins in circulation.
En så kort periode som muligt for dobbelt cirkulation af både nationale valutaenheder og euro.
firstly, a period of dual circulation of national currency units and euros which is as short as possible;
Det forbedrer desuden udsigten til, at perioderne med dobbelt cirkulation af penge holdes kort i medlemsstaterne.
This will, in fact, help shorten the period of dual currency circulation within Member States.

Eksempelsætninger "cirkulation" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHoppenstedt understregede, er der i dag 70 milliarder mønter i cirkulation.
As Mr Hoppenstedt emphasized, there are now 70 billion coins in circulation.
DanishMan må ikke i handelsfrihedens navn give tilladelse til cirkulation af varer, som ikke er sikre.
We cannot, in the name of freedom of trade, allow non-approved products to circulate.
DanishFor både Den Syvende og Ottende Europæiske Udviklingsfond var Liberia mere eller mindre ude af cirkulation.
For both the 7th and the 8th EDF, Liberia was more or less out of the circuit.
DanishEn så kort periode som muligt for dobbelt cirkulation af både nationale valutaenheder og euro.
firstly, a period of dual circulation of national currency units and euros which is as short as possible;
DanishDer kan ikke blive tale om et big bang, men vi taler heller ikke om en lang periode med dobbelt cirkulation.
There can be no big bang, but neither are we talking about a long period of dual circulation.
DanishVille andre former for cirkulation ikke være mere økonomiske og bedre tilpasset virksomhedernes reelle behov?
Would other systems not be more economical and better suited to the real needs of enterprises?
DanishDet forbedrer desuden udsigten til, at perioderne med dobbelt cirkulation af penge holdes kort i medlemsstaterne.
This will, in fact, help shorten the period of dual currency circulation within Member States.
DanishDe importerede varer bliver ikke længere systematisk kontrolleret, og deres cirkulation forsinkes således ikke.
Imported goods are no long subjected to systematic checks, and thus their freedom of movement is not slowed down.
DanishDet hjælper ikke, at sådan noget bliver sendt i cirkulation, hr. formand, især ikke under så følsomme forhandlinger.
It does not help when we get stuff like that put around, Mr President, especially at a time of sensitive negotiations.
DanishBankerne burde tilbyde gebyrfri pengeveksling mindst et halvt år, også selvom man opgiver den dobbelte cirkulation.
The banks should offer a free currency exchange service for at least six months, even though dual circulation might have ceased.
DanishKan vi ikke drøfte de virkelige hastesager, hr. formand, om road pricing og bedre cirkulation i Europa?
Could we not at some time, Mr President, discuss road pricing and how to relieve road congestion in Europe under the topical and urgent procedure?
DanishHvis man vil begrænse ulempen så meget som muligt, gælder det faktisk om at holde perioden med dobbelt cirkulation så kort som muligt.
If we wish to limit the damage, then it is indeed important to keep the period of dual currency circulation to a minimum.
DanishDirektivet skal favorisere en effektiv cirkulation af av-produktioner og udgøre garantien for en minimal regulering af markedet.
The directive should favour the effective circulation of audiovisual work, and should guarantee minimal regulation of the market.
DanishDet er muligt, at hvis vi skulle lave en typologi af det, vi gør, ville vi se, at vi ikke er midt i big bang og heller ikke endnu i den dobbelte cirkulation.
If we had to describe what is to happen, we would not use the terms 'big bang ' or 'dual circulation '.
DanishI nogle tilfælde blev varerne kun frigivet til fri cirkulation i EU efter indbetaling af en toldgaranti.
In some cases, goods were only released for free circulation in the European Union subject to the payment of a guarantee against liability for customs duties.
DanishStrejketruslen er stadig aktuel, og argumentet om at det skader den frie cirkulation, kan ikke hæve afspærringerne.
There is a very strong risk of strikes and the argument that this will damage the principle of free movement will not cause the barricades to fall.
DanishFor det første deler vi ordførerens opfattelse af, at byttepenge inden for detailhandlen skal gives tilbage i euro ved dobbelt cirkulation.
Firstly, we share the rapporteur's vision that in the case of dual circulation, change in the retail trade should be given in euros.
DanishI min gruppe frygter mange den forvirring, utryghed, usikre fornemmelse og tidsspilde, som en dobbelt cirkulation af penge vil være forbundet med.
In my group, many fear the confusion, lack of security, feelings of uncertainty and waste of time brought on by dual currency circulation.
DanishOgså den unødvendige cirkulation af penge fra strukturfondene mellem de rigeste medlemsstater vækker irritation.
It is probably far more important that many people feel angry about the differences that have grown over the years in terms of prosperity and input and about the uncertain future.
DanishMan forsøger at lette overgangen til en ny kontant valuta ved at bevare en dobbelt cirkulation af euroen og de nationale valutaer i nogle måneder.
We will try to facilitate the switch to the new currency in terms of cash by allowing the euro and national currencies to exist side by side for a few months.