Dansk-engelsk oversættelse af "citere"

DA

"citere" engelsk oversættelse

DA

citere {verbum}

volume_up
Jeg må måske tillade mig at citere Mark Twain, som fejlagtigt var blevet rapporteret død.
Perhaps I could quote Mark Twain who was wrongly reported to be deceased.
Jeg vil altså citere et tal og ikke en kulturpersonlighed.
Anyway, I will quote a figure and not a man or a woman of culture.
Jeg vil gerne citere fra et dokument fra Frankrigs Kommunistiske Parti.
Let me quote from a document produced by the French Communist Party.
Here I must cite Article 128.
Hr. formand, jeg har ikke forretningsordenen ved hånden, og jeg kan ikke citere nogen artikel, men jeg ønsker på ingen måde at komme ind på selve spørgsmålet.
Mr President, I do not have the Rules of Procedure to hand and am unable to cite any article, but I had no intention of addressing the heart of the matter.
Jeg kan ikke se, hvorledes De, som De gjorde lige før, kan citere chartret om grundlæggende rettigheder, uden selv at praktisere det i udøvelsen af Deres høje embede.
I do not see how you can cite the Charter of Fundamental Rights, as you did a short time ago, without actually implementing it in the exercise of your office.

Eksempelsætninger "citere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi vil, for at citere kommissæren, kunne eksportere velfærd og stabilitet.
We will be able to export well-being and stability, to quote the Commissioner.
DanishDen forrige taler har allerede gjort det ved at citere mig fra sidste møde i udvalget.
The previous speaker has quoted me from the last committee meeting and said it all!
DanishJeg indledte med at citere Biblens opfordring til at bede for Jerusalems fred.
At the start of my speech, I quoted the Bible's call to pray for the peace of Jerusalem.
DanishUndskyld mig min tyske udtale, men jeg ville ikke turde citere Bismarck på andet end tysk.
Please forgive my German accent, but I would not dare quote Bismarck in English.
DanishMen den gør også opmærksom på nogle fakta, hvoraf jeg vil citere et par stykker.
It also highlights some of the key facts in this matter, two of which I shall mention here.
DanishJeg må måske tillade mig at citere Mark Twain, som fejlagtigt var blevet rapporteret død.
Perhaps I could quote Mark Twain who was wrongly reported to be deceased.
DanishMen jeg vil gerne citere en asiatisk religiøs leder, som jeg hørte tale for nogen tid siden.
But I would like to quote an Asian religious leader who I heard speak some time ago.
DanishHr. formand, fru kommissær, lad mig begynde med at citere den tyske romantiker Novalis.
Mr President, Commissioner, allow me to start by quoting the early German Romantic Novalis.
DanishJeg vil blot gerne citere, hvad jeg sagde sidste uge, og derefter føre debatten lidt videre.
I would just like to quote what I said last week and then move the debate on a little.
DanishJeg vil gerne citere fra en artikel i søndagens udgave af den britiske avis Sunday Telegraph.
I want to quote from an article in the United Kingdom Sunday Telegraph this last Sunday.
DanishJeg vil gerne citere fra et dokument fra Frankrigs Kommunistiske Parti.
Let me quote from a document produced by the French Communist Party.
DanishEt andet punkt, som jeg vil citere fra betænkningen, vedrører transport af dyr.
A second point I wanted to raise concerns animal transport.
DanishDet vil se lidt dumt ud, hvis Parlamentet ikke en gang kan citere virksomhedens navn korrekt.
It makes Parliament look a little silly if we cannot even give the company's correct name.
DanishFor at citere en kendt filosof, så lever vi ikke i den bedste verden.
However, to quote a well-known philosopher, we do not live in the best of all possible worlds.
DanishMed hensyn til det, rådsformandskabet har sagt, så vil jeg i det mindste gerne citere to udtalelser.
There are two points I should like to single out from what the Council presidency said.
DanishJeg har fået et officielt og skriftligt svar af Kommissionen, og jeg vil da lige citere det her.
I put the question to the Commission at the September part-session.
DanishJeg kunne citere ændringsforslag 61 for at illustrere mit synspunkt.
There are therefore alternatives to destroying human embryos.
DanishJeg vil ikke citere den nu, fordi det er blevet sent, men jeg vil tillade mig at anføre den i morgen.
I shall not quote it now, because it is already so late, but I shall refer to it tomorrow.
DanishMen jeg vil gerne have lov til at citere, at» det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket«.
But I would like to quote that 'it is better to light a candle than to curse the darkness '.
DanishLad mig citere tre af komitéens vigtige konklusioner:
Allow me to quote three of the more important conclusions of the committee: