Dansk-engelsk oversættelse af "civilisation"

DA

"civilisation" engelsk oversættelse

EN

"civilisation" dansk oversættelse

DA

civilisation {en}

volume_up
civilisation (også: kultur)
Jeg er blevet opdraget i en iberisk civilisation, der stadig nærer respekt for ære.
I was brought up in an Iberian civilization where honour is still respected.
Denne civilisation har bestemt ikke altid kun haft pæne sider.
Of course, this civilization has not had only good sides to it.
Kapitalisme indebærer ikke civilisation eller humanisme, men råt profitbegær uden hensyntagen til midler.
Capitalism is not civilization or humanism, but the crude and ruthless pursuit of profit.
civilisation
Uden civilisation gøres der ingen fremskridt, og uden menneskerettigheder er der ingen civilisation.
Without civilisation, there is no progress, and without human rights, there is no civilisation.
Bibliotekerne er uhyre vigtige for vores civilisation og kultur i Europa.
Libraries are extremely important for our civilisation and culture in Europe.
Det repræsenterer også det aktuelle stade af den europæiske civilisation.
It also represents the current state of European civilisation.
EN

civilisation {substantiv}

volume_up
civilisation (også: civilization)
Without civilisation, there is no progress, and without human rights, there is no civilisation.
Uden civilisation gøres der ingen fremskridt, og uden menneskerettigheder er der ingen civilisation.
Libraries are extremely important for our civilisation and culture in Europe.
Bibliotekerne er uhyre vigtige for vores civilisation og kultur i Europa.
It also represents the current state of European civilisation.
Det repræsenterer også det aktuelle stade af den europæiske civilisation.

Eksempelsætninger "civilisation" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er blevet opdraget i en iberisk civilisation, der stadig nærer respekt for ære.
I was brought up in an Iberian civilization where honour is still respected.
DanishBibliotekerne er uhyre vigtige for vores civilisation og kultur i Europa.
Libraries are extremely important for our civilisation and culture in Europe.
DanishPolsk solidaritet ville ikke have eksisteret uden en civilisation baseret på kærlighed.
They also need a sense of their cultural identity, community of faith and tradition.
DanishMere opmærksomhed for deres grusomme skæbne er et spørgsmål om civilisation.
It is only right that a civilised society should give their beastly fate more attention.
DanishErstatning, reducering og forbedring af dyreforsøg er et spørgsmål om civilisation.
The replacement, reduction and refinement of animal tests are a question of civilisation.
DanishAlle former for vold er en udfordring for vores civilisation og retsstatsprincipperne.
All violence is a challenge to our civilisation and to the rule of law.
DanishIndtil da lider dyrene, og menneskene lider af manglende civilisation.
Until such time, animals will suffer, and people will suffer from a lack of civilisation.
DanishDet er en indsigt, der er med til at danne grundlaget for vores civilisation.
That realisation is one of the foundations of our civilisation.
DanishDet siges, at man kan måle graden af civilisation på kvindernes vilkår.
It has been said that you can judge the degree of civilization by the situation of its women.
DanishDet repræsenterer også det aktuelle stade af den europæiske civilisation.
It also represents the current state of European civilisation.
DanishDet er en af de mørkeste sider i den europæiske historie og europæiske civilisation.
The boy may have been fifteen years old or perhaps younger.
DanishDette er også en af de store hjørnestene i den vestlige civilisation!
That is also one of the great principles of Western civilisation!
DanishMen hvis denne Union består af kultur, civilisation og deltagelse, bliver den levende.
However, if it is a union of culture, civilisation and participation, then it becomes a living thing.
DanishHr. formand, kontakten mellem videnskabsmænd er vigtig for udviklingen af vores civilisation.
Mr President, contact between scientists is important for the development of our civilisation.
DanishMan skal ikke blive forbavset over, at vores civilisation er selvmodsigende på dette område.
We should not be surprised that there is no rhyme or reason to this aspect of our civilisation.
DanishBibiliotekets betydning for den vestlige civilisation og velfærdsvækst er kolossal.
The importance of libraries in raising the education and living standards of western countries is enormous.
DanishHr. formand, omgang med dyr er et spørgsmål om civilisation.
Mr President, the treatment of animals is a question of civilisation.
DanishDet er et spørgsmål om civilisation at afskaffe æglægningsbure.
Getting rid of battery cages is a matter of civilised behaviour.
DanishJeg formoder, at et af de mindre behagelige aspekter af europæisk civilisation drøftes udenfor!
I suspect that one of the less agreeable aspects of European civilisation is being debated outside!
DanishKapitalisme indebærer ikke civilisation eller humanisme, men råt profitbegær uden hensyntagen til midler.
Capitalism is not civilization or humanism, but the crude and ruthless pursuit of profit.

Synonymer (engelsk) for "civilisation":

civilisation
civilised