Dansk-engelsk oversættelse af "civilretligt ansvar"

DA

"civilretligt ansvar" engelsk oversættelse

DA

civilretligt ansvar {et}

volume_up
1. jura
civilretligt ansvar
Straffen bør udmåles i form af strafferetlige sanktioner, ikke civilretligt ansvar.
Punishment should be meted out by criminal sanctions not civil liability.
Endelig vil jeg gerne henlede opmærksomheden på spørgsmålet om civilretligt ansvar.
Finally, I would draw attention to the issue of civil liability.
På miljøområdet har vi f.eks. en hvidbog om civilretligt ansvar i miljøspørgsmål.
For example, in the environmental field, we have a White Paper on civil liability in environmental matters.

Eksempelsætninger "civilretligt ansvar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishStraffen bør udmåles i form af strafferetlige sanktioner, ikke civilretligt ansvar.
Punishment should be meted out by criminal sanctions not civil liability.
DanishEndelig vil jeg gerne henlede opmærksomheden på spørgsmålet om civilretligt ansvar.
Finally, I would draw attention to the issue of civil liability.
DanishPå miljøområdet har vi f.eks. en hvidbog om civilretligt ansvar i miljøspørgsmål.
For example, in the environmental field, we have a White Paper on civil liability in environmental matters.
DanishIkke noget med civilretligt ansvar for brødrene Demulder, som har fremstillet inficeret kød- og benmel i England.
No civil responsibility for the Demulder brothers who manufactured the contaminated feeds in Britain.
DanishDe vil til sin tid blive stævnet for domstolene med erstatningskrav på grundlag af civilretligt og strafferetligt ansvar.
In due course they will be facing compensation claims in the courts for public and criminal liability.
DanishSkader, der måtte opstå som følge af genetisk modificerede produkter, kan landmændene ikke påtage sig noget civilretligt ansvar for.
Farmers cannot assume any civil liability for any harm caused by genetically modified products.
DanishMed hensyn til ansvar har jeg svært ved at forstå, hvorfor det skulle være nødvendigt at inddrage regler om civilretligt ansvar gældende i hele fællesskabsområdet.
On the question of who should be responsible for implementing the necessary measures we are in complete agreement.
DanishMin gruppe har derfor foreslået, at der indføres et system med civilretligt ansvar inden for rammerne af en international konvention om skove.
Therefore, my group has proposed that a system of civil liability should be introduced in the framework of an international convention on forests.
DanishDenne lovgivning sætter på en måde distributiv retspraksis i stedet for korrigerende retspraksis inden for dette meget vigtige område, som loven om civilretligt ansvar er.
This legislation substitutes distributive justice, in a sense, for corrective justice in this very important area of the law of civil liability.
DanishMan glemmer, at et lægemiddel er en aktiv substans plus en farmakologisk og klinisk forskningsproces plus information og derudover et civilretligt og strafferetligt ansvar.
We forget that a medicine is an active substance coupled with a process of pharmacological and clinical research, plus information and civil and criminal liability.

Lignende oversættelser "civilretligt ansvar" på engelsk

ansvar substantiv
retligt ansvar substantiv
English
have ansvar verbum
lovgivning om ansvar substantiv