Dansk-engelsk oversættelse af "cm"

DA

"cm" engelsk oversættelse

volume_up
cm {en} [forkortelse]
EN
EN

"cm" dansk oversættelse

volume_up
cm {substantiv} [forkortelse]
DA
DA

cm {en} [forkortelse]

volume_up
1. måleenheder
cm
volume_up
cm {substantiv} [fork.] (centimeter)
Hermed anvendes børnestole til børn, som er under 12 år eller mindre end 150 cm.
As a result child seats will apply to children not only below twelve but are also shorter than 150 cm.
25 cm, mens en maskestørrelse på 100 mm fanger kulmuler fra 40 cm.
100 mm mesh nets, on the other hand, catch hake measuring 40 cm or more.
En vigtig eksportør til Europa, USA, har burarealer for æglæggende høner på 350 cm2.
In the USA, a major exporter to Europe, the area for laying hens is 350 cm2.
EN

cm {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. "centimeter", måleenheder
cm
volume_up
cm {en} [fork.]
As a result child seats will apply to children not only below twelve but are also shorter than 150 cm.
Hermed anvendes børnestole til børn, som er under 12 år eller mindre end 150 cm.
100 mm mesh nets, on the other hand, catch hake measuring 40 cm or more.
25 cm, mens en maskestørrelse på 100 mm fanger kulmuler fra 40 cm.
In the USA, a major exporter to Europe, the area for laying hens is 350 cm2.
En vigtig eksportør til Europa, USA, har burarealer for æglæggende høner på 350 cm2.

Eksempelsætninger "cm" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn vigtig eksportør til Europa, USA, har burarealer for æglæggende høner på 350 cm2.
In the USA, a major exporter to Europe, the area for laying hens is 350 cm2.
Danish25 cm, mens en maskestørrelse på 100 mm fanger kulmuler fra 40 cm.
100 mm mesh nets, on the other hand, catch hake measuring 40 cm or more.
DanishHermed anvendes børnestole til børn, som er under 12 år eller mindre end 150 cm.
As a result child seats will apply to children not only below twelve but are also shorter than 150 cm.
DanishOm vinteren er isdækket i området 70 cm tykt og pakisen op til 20 m høj.
In winter the solid ice cover there is 70 centimetres thick and the pack ice is anything up to 20 metres high.
DanishVi har grænseværdier på 4 becquerel / cm2, og i mellemtiden har vi målt kontaminationer på 50 000 becquerel.
The limit values are 4 becquerels/ cm2 and we are looking at recorded contamination levels of 50, 000 becquerels.
DanishI Tyskland var der engang en forskrift, som sagde: Fra 80 cm vanddybde skal soldaten selv begynde at svømme.
In Germany, there was at one time a regulation which stated that a soldier had to start swimming, once he reached a depth of 80 cm of water.
DanishVi støtter således også i denne henseende i store træk Kindermann-betænkningen om en forøgelse fra i øjeblikket 450 cm2 til 800 cm2.
In this respect, we therefore support the Kindermann report's advocacy of 800 cm2, rather than the 450 cm2 which are the rule at present.
DanishDer tales der om, at teksten på busser, som angiver destinationen, skal være hvid eller gul på sort baggrund og mindst 12 cm høj.
It discusses the fact that the text on buses showing the destination should be white or yellow on a black background and at least 12 cm high.
DanishJeg opfordrer Parlamentet til at støtte vores ændringsforslag om at mindske højden på det første trin til 24 cm eller sikre et indstigningshjælpemiddel.
I call on Parliament to support our amendments to reduce the initial step height to 24 cm or to ensure a boarding aid.
DanishMen i det foreliggende forslag vedrørende Adriaterhavet fastholdes en maskestørrelse på 40 mm, for at disse fiskere fortsat kan fiske kulmuler på 14 cm.
But in this proposal for the Adriatic, the mesh size is kept at 40 mm so that these fishermen can continue catching 14 cm hake.
DanishDe, der ønsker, at jeg omklassificerer toldinddelingen for disse sko, må huske på, at toldklassifikationen for børnesko er op til størrelse 37,5 med hæle på under 3 cm.
The impact of a duty on the price of such shoes is therefore potentially greater than it is for ordinary shoes.
DanishDet er også muligt for en producent at flytte en model op i en klasse, der består af større køretøjer, ved blot at tilføje 15 cm plastik til forenden.
It is also possible that a manufacturer could move a model up to a class containing larger vehicles simply by adding 15 cm of plastic to the front.
DanishJeg har haft terrorismen tæt inde på livet i mit eget land, mindre en 5 cm væk, og jeg vil gerne som overbevist demokrat understrege, at vi ikke skal give disse vildmænd nogen fordel.
I have seen terrorism from close quarters in my own country, from less than five centimetres away, and I can state with democratic conviction that these savages cannot be given any advantage.
DanishEn temperaturstigning på 2o Celsius frem til år 2030, en stigning i verdenshavene på 50 cm, en foruroligende nedgang i udbredelsen af regnskoven - de negative udviklinger på miljøområdet fortsætter.
A temperature increase of 2ºC by the year 2030, a rise of 50 cm in the world sea level, an alarming fall in the area of rain forest - the unwelcome trends in the environment go on.

Synonymer (engelsk) for "cm":

cm