Dansk-engelsk oversættelse af "co-"

DA

"co-" engelsk oversættelse

EN
volume_up
co. [forkortelse]
EN
EN

"co-" dansk oversættelse

DA
volume_up
co. [forkortelse]
DA
volume_up
co-worker {substantiv}
1. "præfiks"
co-
Teknisk set findes der naturligvis ganske betydelige CO2-kilder og CO2-dræn.
Technically speaking there are vast sources of CO2 emissions and CO2 wells.
De er meget interesserede i at deltage i en international CO2-handelsordning.
They are very interested in taking part in an international CO2 trading scheme.
Alene i Irland er transport den tredjestørste bidragyder til CO2-emissioner.
In Ireland alone, transport is the third largest contributor to CO2 emissions.
1. "prefix"
co-
Technically speaking there are vast sources of CO2 emissions and CO2 wells.
Teknisk set findes der naturligvis ganske betydelige CO2-kilder og CO2-dræn.
They are very interested in taking part in an international CO2 trading scheme.
De er meget interesserede i at deltage i en international CO2-handelsordning.
In Ireland alone, transport is the third largest contributor to CO2 emissions.
Alene i Irland er transport den tredjestørste bidragyder til CO2-emissioner.

Eksempelsætninger "co-" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBiobrændstoffer har ud over den positive CO2-virkning også andre miljøvirkninger.
Biofuels have, apart from the positive C02 effect, other environmental effects too.
DanishDe er meget interesserede i at deltage i en international CO2-handelsordning.
They are very interested in taking part in an international CO2 trading scheme.
DanishCO2-emissioner fra biler vil efter al sandsynlighed være mindre fra nye biler.
Carbon dioxide emissions by cars are more likely to be less voluminous in new cars.
DanishMan kan gøre tre ting for at nedbringe CO2 -udslippet fra fossile energikilder.
There are three things you can do to reduce CO2 emissions from fossil fuels.
DanishAlene i Irland er transport den tredjestørste bidragyder til CO2-emissioner.
In Ireland alone, transport is the third largest contributor to CO2 emissions.
DanishVi har forpligtet os til at reducere emissionerne af skadelige stoffer og CO2.
We committed ourselves to a reduction in the emission of pollutants and CO2.
DanishNaturligvis optager skove CO2, men når træerne er udvoksede, er denne virkning borte.
Of course forests eat up CO2 but once they are fully grown this no longer happens.
DanishHer kan der navnlig opnås fordele med hensyn til CO2-problemet, drivhusproblemet.
This could particularly benefit the CO2-problem, also known as the greenhouse problem.
DanishMeget væsentligt er det spørgsmål, hvor den kombinerede CO2 -energiafgift bliver af.
An absolutely essential question is what has become of the combined CO2 energy tax.
DanishDesuden er alle bestræbelser på at indføre en CO2 -afgift mislykkedes i Rådet.
Also, all progress towards introduction of a CO2 tax has failed in Council.
DanishTeknisk set findes der naturligvis ganske betydelige CO2-kilder og CO2-dræn.
Technically speaking there are vast sources of CO2 emissions and CO2 wells.
DanishJeg må sige, at nogle kolleger sammenblander dette forslag med CO2 -afgiften.
I should say that some colleagues confuse this proposal with the CO2 tax.
DanishVi har forpligtet os til at reducere CO2-emissionerne mærkbart før 2005.
We have committed to a considerable reduction in carbon dioxide emissions by 2005.
DanishHr. formand, i eftermiddags talte vi om Kyoto-topmødet og om CO2-udslippene.
Mr President, this afternoon we were talking about the Kyoto Summit and CO2 emissions.
DanishVerdens energiefterspørgsel og CO2-emissioner forventes at stige med 60 % inden 2030.
World energy demand and carbon dioxide emissions are expected to rise by 60 % by 2030.
DanishJeg må insistere på, at kerneenergi ikke er bæredygtig, og at den producerer CO2.
I must insist that nuclear energy is not sustainable and produces CO2.
DanishCO2 -udledningerne er et grænseoverskridende problem og kræver en europæisk indsats.
CO2 emissions are a cross-border problem and require a European approach.
DanishI Den Europæiske Union øgedes CO2 -emissionen med 2 % fra 1990 til 1996.
Total CO2 emissions in the European Union rose by 2 % between 1990 and 1996.
DanishLuftfarten er faktisk ansvarlig for 2,5 % af CO2-udledningerne på verdensplan.
Aviation is in fact responsible for 2.5 % of CO2 emissions world wide.
DanishBush tror, han kan tillade sig ikke at overholde de globale aftaler om CO2-reduktionen.
Bush thinks he can afford not to adhere to the worldwide agreements on CO2 reduction.

Synonymer (engelsk) for "co-worker":

co-worker