Dansk-engelsk oversættelse af "CO2-udslip"

DA

"CO2-udslip" engelsk oversættelse

DA

CO2-udslip {et}

volume_up
CO2-udslip (også: CO-2 udslip)

Eksempelsætninger "CO2-udslip" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet drejede sig om at tilføje henvisningen til en afgift på CO2-udslip på verdensplan.
The intention was to add a reference to a worldwide tax on CO2 emissions.
DanishVi må vurdere situationen og tage skridt til nedsættelse af CO2-udslip.
We must take stock and take serious action to cut carbon dioxide emissions.
DanishDet mere end fordobler Sveriges bidrag til de globale CO2-udslip fra elproduktionen.
This more than doubles Sweden's contribution to overall CO2 emissions from electricity production.
DanishBetænkningen er hovedsageligt teknisk og vedrører testning af CO2-udslip fra disse køretøjer.
This report is largely technical and concerns how we test the CO2 produced from these vehicles.
DanishI Finland viser de seneste tal, at vi i årene 2005-2007 vil overskride kvoten for CO2-udslip med 14 %.
More than 80 % of environmental damage is determined at the manufacturing stage of a product.
DanishMen det passer dårligt ind i dette beslutningsforslag om de aktuelle globale forhandlinger om CO2 -udslip.
It would have been out of place in this resolution on the current worldwide negotiations on CO2 emissions.
DanishJeg vil gerne minde om, at Kommissionen og Rådet har forpligtet sig til at stabilisere CO2 -udslip i år 2000 på 1990-niveau.
I would like to draw attention here to the fact that the Commission and Council have pledged to stabilize carbon dioxide emissions by the year 2000 at 1990 levels.
DanishI vores gruppe mener mange, at handel med emissioner - det at købe sig fri for forpligtelsen til at reducere CO2-udslip - ikke kan forsvares rent politisk.
Many in our group take the view that emissions trading, i. e. the freedom to buy the obligation to reduce CO2, is not politically tenable.
DanishEt energiforbrug, der er 15 % lavere, kan således medføre betydelige besparelser, nemlig 1 % mindre elektricitetsforbrug og et lavere CO2 -udslip i Unionen.
A 15 % reduction in energy consumption could mean as much as a 1 % drop in electricity consumption and lower CO2 emissions throughout the Union.
DanishVi kunne gøre mere i betragtning af, at vi har indgået store forpligtelser i forbindelse med at reducere CO2-udslip og drivhusgasser samt afhængigheden af energiimport.
We could do rather more, considering that we have made great commitments in reducing CO2 and greenhouse gases and to reduce dependence on energy imports.
DanishFor at opfylde vores forpligtelser fra Kyoto-protokollen må vi tage beslutninger, som indebærer strenge krav til industrien, først og fremmest med hensyn til CO2-udslip.
In order to meet our commitments under the Kyoto Protocol, we must take decisions involving difficult commitments for industry, above all when it comes to carbon dioxide emissions.
DanishDer er så mange potentielle fordele ved begrænset brug af herbicider og pesticider, begrænset energiforbrug og CO2-udslip samt ved højere kvalitet og større udbytte.
So much potential good is available to us in reduced applications of herbicides and pesticides, in reduced energy consumption and CO2 releases, and in better quality and higher yields.
DanishMacartney selv fremhævede, er dette forslag af ganske særlig betydning, fordi det er et led i Den Europæiske Unions strategi for stabilisering af CO2 -udslip.
As he has pointed out very clearly, the great importance of this proposal lies in the fact that it forms part of the European Union's strategy for the stabilization of carbon dioxide emissions.

Lignende oversættelser "CO2-udslip" på engelsk

udslip substantiv
CO-2 udslip substantiv