Dansk-engelsk oversættelse af "Coca-Cola"

DA

"Coca-Cola" engelsk oversættelse

EN

"Coca-Cola" dansk oversættelse

DA

Coca-Cola {egennavn}

volume_up
1. varemærke
Coca-Cola
Uanset Coca Cola-flaskens indhold har varemærket Coca Cola en meget stor økonomisk værdi.
Whatever may be in the Coca Cola bottle, the mere mark Coca Cola has inestimable economic value.
Men Coca-Cola Cup ' en drives af Football League og ikke af Premier League.
But the Coca-Cola Cup is run by the Football League not the Premiership.
Murdoch, Kirch og Berlusconi er ikke de rigtige alternativer til Coca-Cola-kulturen.
The Murdoch, Kirch and Berlusconi empires are the wrong alternative to the culture of Coca-Cola.
EN

Coca-Cola {egennavn}

volume_up
1. varemærke
Coca-Cola
Whatever may be in the Coca Cola bottle, the mere mark Coca Cola has inestimable economic value.
Uanset Coca Cola-flaskens indhold har varemærket Coca Cola en meget stor økonomisk værdi.
But the Coca-Cola Cup is run by the Football League not the Premiership.
Men Coca-Cola Cup ' en drives af Football League og ikke af Premier League.
The Murdoch, Kirch and Berlusconi empires are the wrong alternative to the culture of Coca-Cola.
Murdoch, Kirch og Berlusconi er ikke de rigtige alternativer til Coca-Cola-kulturen.

Eksempelsætninger "Coca-Cola" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvis syltetøj eller coca-cola var lige så farlige som tobak, ville de forbydes.
If jam or cola were as harmful as tobacco, they would certainly be banned.
DanishMen Coca-Cola Cup ' en drives af Football League og ikke af Premier League.
But the Coca-Cola Cup is run by the Football League not the Premiership.
DanishMurdoch, Kirch og Berlusconi er ikke de rigtige alternativer til Coca-Cola-kulturen.
The Murdoch, Kirch and Berlusconi empires are the wrong alternative to the culture of Coca-Cola.
DanishCoca-Cola-Cup ' en hører imidlertid ind under Football League og ikke Premier League.
The Coca-Cola Cup is, however, the responsibility of the Football League, not the Premier League.
DanishUanset Coca Cola-flaskens indhold har varemærket Coca Cola en meget stor økonomisk værdi.
Whatever may be in the Coca Cola bottle, the mere mark Coca Cola has inestimable economic value.
DanishMen de har også brug for indtægterne fra Coca-Cola-Cup ' en.
But they also need the revenue that comes from the Coca Cola Cup.
DanishDe accepterer en vinens Coca Cola fremstillet af vand tilsat ingredienser, sukker, farvestoffer og træ.
You accept a Coca Cola-type of wine made with water plus ingredients, sugar, colourings and wood.
DanishUEFA-afgørelse vedrørende vinderne af Coca-Cola-Cup ' en
DanishHvor jeg end kommer, i alle lande findes der allerede McDonald ' s, Burger King og Coca Cola, også når man rejser uden for Europa.
Everywhere I go, in every country, I see McDonald's, Burger King, Coca Cola, even outside Europe.
DanishDe skriver:« Her i Portsmouth mener vi, at der bør være endnu en plads i Europa til vinderne af CocaCola-Cup ' en.
They say: ' Here at Portsmouth we feel that there should be another place in Europe for the winners of the Coca Cola Cup.
DanishOg det kan ikke være rigtigt, at kokablade er lovlige for Coca-Cola, men ulovlige for Andes-regionen, for de oprindelige folk.
And the coca leaf cannot be legal for Coca-Cola, but illegal for the Andean region, for the indigenous peoples.
DanishFordi de ikke ville adlyde, trak man vinderne af Coca-Cola-Cup ' en, League Cup ' en, ud fra UEFA ' s turneringer.
Because they were not prepared to do that, they withdrew the winners of the Coca-Cola Cup, the League Cup, from UEFA's competitions.
DanishMan kan blot tænke på navnet Coca Cola.
DanishDet ville betyde, at Coca Cola køber mærket Bordeaux og derefter ville kunne videresælge de billigste vine i verden under dette mærke.
That would mean that Coca-Cola could buy the Bordeaux name and then resell the cheapest wines in the world under that name.
DanishHr. formand, kriserne hober sig op, der er dioxinsagen i Belgien, og der er krisen i forbindelse med læskedrikke, Coca-Cola m.fl..
Mr President, the crises are mounting, we have the dioxin crisis in Belgium and the soft drinks crisis with Coca-Cola amongst others.
DanishVille vi rationere Coca Cola?
DanishI Storbritannien går både Football Association og ligaen ind for, at vinderen af Coca-Cola-Cup ' en skal blive i den europæiske turnering.
In Britain, the Football Association and the League both support keeping the Coca Cola Cup winner in the European championship.
DanishLige en anden ting: for dem, der ikke er inde i sagen, så er dette ikke en lejlighed til at gøre gratis reklame for Coca-Cola her i Parlamentet.
To make one other point, for those who are unaware of the issue, this is not an opportunity to give free publicity to Coca Cola in this Chamber.
DanishSnart vil vi påberåbe os etableringsfriheden og friheden til at udøve erhvervsaktivitet, og klostrene vil blive overfyldt med Coca Cola-automater.
Soon we will be calling for freedom of establishment and freedom of business activity and the monasteries will be overrun with Coca-Cola stands.
DanishHvad jeg ser i hele Europa, er, at man drikker Coca Cola, spiser hamburgere, går med baseball-kasketter, ser film fra Hollywood - og ofte samtidig.
What I do see right across Europe is people drinking Coca Cola, eating hamburgers, wearing baseball caps, watching Hollywood films and often doing all this at the same time.

Lignende oversættelser "Coca-Cola" på engelsk

cola substantiv
English