Dansk-engelsk oversættelse af "Colombia"

DA

"Colombia" engelsk oversættelse

EN

"Colombia" dansk oversættelse

DA

Colombia {egennavn}

volume_up
1. geografi
Colombia
Colombias regering arbejder i øjeblikket på detaljerne i Colombia-planen.
The Colombian Government is currently working on the details of Plan Colombia.
Vores aftale med Colombia indeholder ikke for ingenting en menneskerettighedsklausul.
Our agreement with Colombia contains a human rights clause, and for good reason.
Colombia vil fortsat behøve stærk støtte fra det internationale samfund.
Colombia will continue to need strong backing from the international community.
Tale af Andrés Pastrana, præsident for Republikken Colombia
Address by Mr Pastrana, President of the Republic of Colombia
EN

Colombia {egennavn}

volume_up
1. geografi
The Colombian Government is currently working on the details of Plan Colombia.
Colombias regering arbejder i øjeblikket på detaljerne i Colombia-planen.
Our agreement with Colombia contains a human rights clause, and for good reason.
Vores aftale med Colombia indeholder ikke for ingenting en menneskerettighedsklausul.
Colombia will continue to need strong backing from the international community.
Colombia vil fortsat behøve stærk støtte fra det internationale samfund.

Eksempelsætninger "Colombia" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVores aftale med Colombia indeholder ikke for ingenting en menneskerettighedsklausul.
Our agreement with Colombia contains a human rights clause, and for good reason.
DanishColombia kan kun opnå fred og ægte demokrati, hvis menneskerettighederne respekteres.
Colombia can only achieve peace and real democracy if human rights are respected.
DanishSom demokrat og til demokrater som Dem siger jeg: Sats på freden i Colombia.
As a democrat and before democrats I ask you here today: support peace in Colombia.
DanishFru formand, i Colombia hersker der desværre i dag vold for voldens skyld.
Madam President, unfortunately in Colombia today violence is a law unto itself.
DanishSom Parlamentet ved, er fredsprocessen i Colombia inde i en uvis periode.
As this Parliament knows, the peace process in Colombia is at an uncertain stage.
DanishDet understreger, at fremgangsmåden over for Colombia har været forkert.
This highlights that the wrong approach has been taken in relation to Colombia.
DanishColombias regering arbejder i øjeblikket på detaljerne i Colombia-planen.
The Colombian Government is currently working on the details of Plan Colombia.
DanishColombia vil fortsat behøve stærk støtte fra det internationale samfund.
Colombia will continue to need strong backing from the international community.
DanishI løbet af eftermiddagen skal vi også debattere menneskerettighederne i Colombia.
During the course of the afternoon we are also going to discuss human rights in Colombia.
DanishDet er rigtigt, at der er et kontor for menneskerettigheder i Colombia.
It is true that there is an office for the defence of human rights in Colombia.
DanishJeg vil gerne tilføje Saudi-Arabien, Colombia, Indonesien og Afghanistan.
I should also like to add Saudi Arabia, Colombia, Indonesia and Afghanistan.
DanishEnhver plan, der omfatter et militært element, udgør ikke nogen løsning for Colombia.
Any plan which includes a military element is not a solution for Colombia.
DanishHr. formand, kære kolleger, præcis hvilken Colombia-plan er det, vi snakker om i dag?
Mr President, ladies and gentlemen, exactly which Plan Colombia are we discussing here?
Danish- Hr. formand, jeg vil tale om krænkelsen af menneskerettighederne i Colombia.
Mr President, I rise on the issue of human rights abuses in Colombia.
DanishFor ganske kort tid siden blev parlamentet i Colombia - senat og parlament - valgt på ny.
A short time ago, Colombia elected a new government - senate and parliament.
DanishI lang tid har Kommissionen nøje fulgt menneskerettighedssituationen i Colombia.
Mr President, the Commission has long been monitoring the human rights situation in Colombia.
DanishDesværre ville vi alle ønske, at vi ikke igen skulle tale om Colombia.
Unfortunately, we all hoped that we would not have to discuss Colombia again.
DanishOvertrædelserne i Colombia fortsætter, både fra de paramilitære styrkers og guerillaens side.
Both the paramilitary forces and the guerilla groups continue to commit crimes.
DanishColombia har i sin egen udviklings interesse et påtrængende behov for en landbrugsreform.
In the interests of its own development, Colombia urgently needs agricultural reform.
DanishKommissionen deler Parlamentets bekymring for menneskerettighedssituationen i Colombia.
The Commission shares Parliament's concern over the human rights situation in Colombia.

Synonymer (engelsk) for "Colombia":

Colombia
Republic of Colombia
English