Dansk-engelsk oversættelse af "Commonwealth"

DA

"Commonwealth" engelsk oversættelse

EN

"Commonwealth" dansk oversættelse

DA

Commonwealth {en}

volume_up
Commonwealth
Det Forenede Kongerige gav Commonwealth toldpræferencer frem til 1972 uden de store problemer.
The UK operated Commonwealth preference up to 1972 without great problems.
Minister for udenrigs - og Commonwealth-spørgsmål
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
Landet skal ikke have lov til at deltage i Commonwealth Games.
It should not be allowed to take part in the Commonwealth Games.
EN

Commonwealth {kun ental}

volume_up
Commonwealth
The UK operated Commonwealth preference up to 1972 without great problems.
Det Forenede Kongerige gav Commonwealth toldpræferencer frem til 1972 uden de store problemer.
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
Minister for udenrigs - og Commonwealth-spørgsmål
It should not be allowed to take part in the Commonwealth Games.
Landet skal ikke have lov til at deltage i Commonwealth Games.

Eksempelsætninger "Commonwealth" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet Forenede Kongerige gav Commonwealth toldpræferencer frem til 1972 uden de store problemer.
The UK operated Commonwealth preference up to 1972 without great problems.
DanishStørstedelen af disse er immigranter fra Commonwealth og kom til landet i 1950 ' erne og 1960 ' erne.
Most of these would have been Commonwealth immigrants arriving in the 1950s and 1960s.
DanishLandet skal ikke have lov til at deltage i Commonwealth Games.
It should not be allowed to take part in the Commonwealth Games.
DanishKunne vi ikke ansætte en virkelig mægler eller en mæglingsinstans efter samråd med FN og Commonwealth?
Could we not appoint a genuine mediator or mediating body in consultation with the UN and the Commonwealth?
DanishFiji kan sågar risikere at blive udelukket af Commonwealth.
It even risks being expelled from the Commonwealth.
DanishMinister for udenrigs - og Commonwealth-spørgsmål
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
DanishJeg vil også opfordre Commonwealth til at udelukke Zimbabwe fra de kommende Commonwealth Games den 25. juli i Manchester.
I also call on the Commonwealth to suspend Zimbabwe from the forthcoming Commonwealth Games on 25 July in Manchester.
DanishDe personer, der ikke mener, at en mægler fra EU, Commonwealth eller FN er løsningen, kommer ikke med alternativer.
People who say a facilitator provided by the EU, the Commonwealth or the UN is no way forward are not offering any alternative.
DanishDe britiske bestræbelser på at hæve forbuddet i tredjelande, herunder i USA og hos Commonwealth-partnerne, bekræfter dette.
The British efforts to lift the ban in third countries, including the US, and in its Commonwealth partners, bear this out.
DanishDet er meget beklageligt, at Sydafrika og Nigeria synes at støtte Mugabe og ønsker Commonwealth-sanktionerne ophævet.
It is most unfortunate that South Africa and Nigeria seem to be standing up for Mugabe and want the Commonwealth's sanctions to be lifted.
DanishHr. kommissær, der er mindst 47 meget vigtige lande, såsom USA og mange af Commonwealth-landene, som fastholder embargoen mod britisk kød.
Commissioner, there are at least 47 very important countries, such as the United States and many countries of the Commonwealth, which are maintaining the embargo on British meat.
DanishIkke blot har Commonwealth opnået fordele ved at blive omfattet af Lomé-konventionen, men der er også indgået individuelle partnerskaber som det, vi drøfter i dag.
Not only has the Commonwealth benefited by being brought into the Lomé Convention but also individual partnerships have been formed, such as the one we are discussing today.
DanishDen Europæiske Union er enestående med hensyn til sine forbindelser med lande over hele verden - Storbritannien med Commonwealth, Frankrig med de fransktalende lande.
The European Union is unique in terms of the history of its relationships with countries around the world - Britain with the Commonwealth, France with its French francophone countries.
DanishJeg glæder mig især over, at de to britiske Commonwealth-lande, Malta og Cypern, slutter sig til os, og det vil forøge brugen af engelsk i denne institution, hvad jeg fuldt ud støtter.
I particularly welcome the two British Commonwealth countries, Malta and Cyprus, joining and this will increase the use of English in this institution, which I fully support.
DanishDette initiativ bør støttes mest muligt, og det er værd at bemærke, at fonden har modtaget støtte fra både Commonwealth og USA samt naturligvis medlemsstaterne i Den Europæiske Union.
That is to be warmly supported and it is worth noting that it has been supported by countries of the Commonwealth as well as the United States, in addition to Member States of the European Union.

Synonymer (engelsk) for "Commonwealth of Australia":

Commonwealth of Australia
English