Dansk-engelsk oversættelse af "computere"

DA

"computere" engelsk oversættelse

DA

computere {flertal}

volume_up
Selskabets computere blev konfiskeret sammen med 1,2 millioner euro.
The company ’ s computers were confiscated, as was the sum of EUR 1.2 million.
Der findes f.eks. mange initiativer, som fremmer Internet og computere på skoler.
For example, there are numerous initiatives to promote the Internet and computers in schools.
De kendetegnes af høj kvalitet og stor holdbarhed og kan tilsluttes alle computere.
They are of high quality, durable and can be connected to all types of computers.

Eksempelsætninger "computere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe kendetegnes af høj kvalitet og stor holdbarhed og kan tilsluttes alle computere.
They are of high quality, durable and can be connected to all types of computers.
DanishMålingen af f.eks. brugen af computere eller af Internettet er kun én af måleværdierne.
Measuring computer use or Internet use, for example, is just one of the elements.
DanishDisse folk skal fortsat sidde ved deres egne skriveborde foran deres egne computere.
These people should continue to sit at their own desks, in front of their own computers.
DanishDer findes f.eks. mange initiativer, som fremmer Internet og computere på skoler.
For example, there are numerous initiatives to promote the Internet and computers in schools.
DanishSelskabets computere blev konfiskeret sammen med 1,2 millioner euro.
The company ’ s computers were confiscated, as was the sum of EUR 1.2 million.
DanishJeg håber, at De finder dem på Deres computere, når De vender tilbage til kontorerne.
I hope you find them in your computers when you return to your offices.
DanishKarruselsvig involverer typisk små varer af stor værdi, f.eks. computere og mobiltelefoner.
Carousel Fraud generally concerns small items of value, such as computers and mobile phones.
DanishDet trådløse internet adskiller sig fra det internet, der kun er tilgængeligt på desktop-computere.
The wireless Internet will be different from the Internet available only on desktops.
DanishDe har ødelagt computere, de har ødelagt filer, og de har ødelagt kontorinfrastruktur.
They have destroyed computers, they have destroyed files, they have destroyed office infrastructure.
DanishMange computere indeholder ikke datoen 29. februar år 2000.
Many computers have not stored the date of 29 February in the year 2000.
DanishComputere findes for det første overvejende hos mænd og for det andet hos højtlønnede mennesker.
It is, firstly, mainly men and, secondly, mainly people with high incomes who have computers.
DanishVi har en stor mængde computere til at hente og gennemgå (eller "crawle") milliarder af sider på internettet.
We use a huge set of computers to fetch (or "crawl") billions ofpages on the web.
DanishSørg for, at du logger ind i Chrome på alle computere, der skal dele de samme Chrome-indstillinger.
Make sure you sign in to Chrome on each computer that should share the same Chrome settings.
DanishNogle bærbare og stationære computere har en indbygget mikrofon, mens andre kræver eksterne mikrofoner.
While some laptops and desktops have built-in microphones, others require external ones.
DanishAt Amerika så har et forspring med hensyn til Internet og computere, synes jeg ikke, vi behøver være bekymrede over.
I see no reason for concern that America is ahead on computers and the Internet.
DanishBrug af computere i undervisningen er stadig meget begrænset.
The use of computers as a teaching tool is still very limited.
DanishVi må ikke glemme de unge, som har brug for adgang til at arbejde med computere og Internet i praksis.
We must not forget young people, who need access to practical experience with computers and the Internet.
DanishMan skiller sig af med gamle computere og med ansvaret.
Old computers are handed over, along with responsibility.
DanishComputere kan gøres så små nu om stunder, at eleverne let kan gemme dem for både lærere og forældre.
Computers can be made so small these days that pupils could easily hide them from both teachers and parents.
DanishJeg kunne tænke mig at få undersøgt, hvilken variant af Creutzfeldt-Jakobs sygdom vores computere er ramt af.
I would like someone to find out what variant of Creutzfeldt-Jakob disease has infected our computers.