Dansk-engelsk oversættelse af "computerprogrammer"

DA

"computerprogrammer" engelsk oversættelse

DA

computerprogrammer {flertal}

volume_up
1. IT
computerprogrammer
Direktivet har ikke til formål at dække patenteringen af rene computerprogrammer.
The directive is not intended to cover the patenting of pure computer programs.
Sågar algoritmer i computerprogrammer skal ikke længere stå til fri rådighed.
Even algorithms in computer programs would no longer be freely available.
Jeg mener derfor, fru kommissær, at vi især skal arbejde på at skabe meget brugervenlige computerprogrammer.
I think, therefore, Commissioner, that we have to set to work in particular on extremely user-friendly computer programs.

Eksempelsætninger "computerprogrammer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDirektivet har ikke til formål at dække patenteringen af rene computerprogrammer.
The directive is not intended to cover the patenting of pure computer programs.
DanishSågar algoritmer i computerprogrammer skal ikke længere stå til fri rådighed.
Even algorithms in computer programs would no longer be freely available.
DanishApps har disse fordele frem for computerprogrammer:
Apps have the following advantages over desktop applications:
DanishJeg mener derfor, fru kommissær, at vi især skal arbejde på at skabe meget brugervenlige computerprogrammer.
I think, therefore, Commissioner, that we have to set to work in particular on extremely user-friendly computer programs.
DanishVigtigst af alt må vi ikke skade den gennemsnitlige bruger af computerprogrammer, eftersom dette ikke vil være i nogens interesse.
Monopolies are never conducive to economic success, whether they are state monopolies or monopolies held by large companies.
DanishVi anvender automatiske computerprogrammer til at fastslå, hvor ofte systemet besøger annoncørers websteder, og hvor mange sider, det besøger.
We'll use automated programs to determine how often the system visits advertiser sites and how many pages it visits.
DanishSoftware er beskyttet med copyright, og den europæiske patentkonvention udelukker patentering af computerprogrammer.
In conclusion, people are beginning to take a very pessimistic approach at this stage and, on balance, the overall proposal is likely to be rejected tomorrow.
DanishDet er en kendsgerning, at de nuværende computerprogrammer og -spil fremmer drengenes stilling, mens pigerne kvier sig ved at sætte sig foran en computer.
It is obvious that current programmes, toys and games attract boys while girls back away from sitting in front of computers.
DanishDet bidrager ikke til at hjælpe os væk fra den alt for liberale praksis, som Det Europæiske Patentkontor anvender ved vurdering af anvendelser, der involverer brug af computerprogrammer.
Assessments by independent experts have shown that the Council common position would enable the patenting of computer programs.
DanishGooglebot bruger en algoritmisk proces: Computerprogrammer bestemmer, hvilke websteder der skal gennemgås, hvor ofte samt hvor mange sider der skal hentes fra hvert websted.
Googlebot uses analgorithmic process: computer programs determine which sites to crawl,how often, and how many pages to fetch from each site.
DanishSelv om copyright gør det muligt at forhindre misbrug på dette område, har omkring 20 virksomheder indgivet over 20.000 patentansøgninger om computerprogrammer.
I suggest to you that this is going in the wrong direction: it is not helping small businesses, it is not helping large businesses, it is not helping open source movement.
DanishDer skal stilles krav om, at forskellige computerprogrammer skal kunne forstå hinanden, og ikke bare at tekniske apparater skal kunne anvendes sammen.
Not only must it be possible to use different types of technical apparatus in combination with one another, but different computer programs must also be required to understand each other.
DanishDenne udvidelse af anvendelsesområdet sætter ikke spørgsmålstegn ved et eneste af de allerede vedtagne sektoropdelte direktiver om copyright, elektronisk handel og computerprogrammer.
This extension of the scope of the application does not undermine any of the sectoral directives already adopted on copyright, electronic commerce and computer programs.
DanishStøtten til gratis computerprogrammer er en mulighed, som i stigende omfang anvendes af offentlige administrationer, og som demokratiserer adgangen til og brugen af dokumenter og data.
The promotion of free computer programs is an option increasingly used by public administrations and which democratises access to and the use of public documents and data.
DanishDirektivforslaget sigter ikke mod at afskaffe denne praksis eller at udstrække den til at dække patenteringen af rene computerprogrammer, som mange modstandere af direktivet har påstået.
The proposed directive does not aim to abolish this practice or extend it to cover the patenting of pure computer programs, as many opponents of the directive have claimed.
DanishIfølge forslaget til direktiv vil det ikke være muligt at udstede patenter på computerprogrammer som sådan, og Den Europæiske Patentmyndigheds nuværende praksis vil således blive indskrænket.
The directive now being proposed will not make patents for computer programs possible as such and will thus restrict the existing practices of the European Patent Office.
DanishDet faktum, at der kan findes et patent på en del af computerprogrammet, bør ikke hindre den kreative frihed eller anvendelsen af computerprogrammer med henblik på at fortsætte udviklingen.
What we are talking about here is something completely different: inventions applied or assisted, as some amendments put it, by computer, that is to say, equipment that uses computer programs.