Dansk-engelsk oversættelse af "Congo"

DA

"Congo" engelsk oversættelse

EN
EN

"Congo" dansk oversættelse

DA
DA

Congo {egennavn}

volume_up
1. geografi
Congo
I dag skulle vi have drøftet det andet Congo, Congo-Brazzaville.
Today we should have talked about the other Congo, Congo Brazzaville.
At forberede genopbygningen af Congo er ønsketænkning under disse omstændigheder.
In these circumstances, preparing for Congo's reconstruction is wishful thinking.
Illegal udnyttelse af naturressourcer i Den Demokratiske Republik Congo
Illegal exploitation of natural resources in Democratic Republic of Congo
EN

Congo {egennavn}

volume_up
1. geografi
Congo
Today we should have talked about the other Congo, Congo Brazzaville.
I dag skulle vi have drøftet det andet Congo, Congo-Brazzaville.
In these circumstances, preparing for Congo's reconstruction is wishful thinking.
At forberede genopbygningen af Congo er ønsketænkning under disse omstændigheder.
Illegal exploitation of natural resources in Democratic Republic of Congo
Illegal udnyttelse af naturressourcer i Den Demokratiske Republik Congo

Eksempelsætninger "Congo" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAt forberede genopbygningen af Congo er ønsketænkning under disse omstændigheder.
In these circumstances, preparing for Congo's reconstruction is wishful thinking.
DanishKrigen i Congo har altid fået for lidt opmærksomhed i det internationale samfund.
The war in Congo still receives far too little attention from international opinion.
DanishI Afrika er det et problem at overleve, og i Congo kommer det mest akut til udtryk.
In Africa, survival is the problem, and the Congo is its most acute manifestation.
DanishSiden da skønnes det, at 1,2 millioner mennesker er dræbt i krigen i Congo.
In that time, an estimated 1.2 million people have been killed in the Congo war.
DanishDisse problemer vil ikke blive løst ved at lade Zimbabwes hær kæmpe med i Congo.
These problems will not be resolved by letting the Zimbabwean army fight in the Congo.
DanishDen nuværende situation i Den Demokratiske Republik Congo er meget urovækkende.
The current situation in the Democratic Republic of Congo is very worrying.
DanishMen Den Demokratiske Republik Congo er afgjort det værste af alle disse tilfælde.
But definitely the case of the Democratic Republic of Congo is the worse of them all.
DanishFølgelig mener jeg, hvad angår pressefriheden i Congo, at den ikke udgør et problem.
Thank you, Commissioner, for your encouraging and highly technical comments.
DanishSamtidig kommer der imidlertid tropper fra Angola, der forsøger at erobre Nedre Congo.
At the same time troops from Angola are trying to take control of Lower Congo.
DanishHan skal forlade Congo på grundlag af de internationale aftaler i Lusaka.
He must leave the Congo in accordance with the international agreements in Lusaka.
DanishHr. formand, Den Demokratiske Republik Congo er hverken demokratisk eller en republik.
Mr President, the Democratic Republic of Congo is neither democratic nor a republic.
DanishDe europæiske operationer i Bosnien, Makedonien og Congo har vist det.
The European operations conducted in Bosnia, Macedonia and Congo have shown this.
DanishEfter Rwanda, Burundi, Zaire og Congo er nu også Togo inde i en krise.
After Rwanda, Burundi, Zaire and Congo, Togo is still today in a state of crisis.
DanishUden demokratisering af det politiske liv er blivende stabilitet i Congo ikke mulig.
Without the democratisation of political life no lasting stability is possible in Congo.
DanishDesuden udgør Congo et meget farligt eksempel for andre afrikanske lande.
What is more, it is setting a very dangerous precedent for other countries in Africa.
DanishVi har mødt samme scenario i Congo, i Algeriet, i Angola og i Mozambique.
We have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
DanishALDE-Gruppen er meget tilfreds med initiativet til at udarbejde en hastebeslutning om Congo.
It is about economics, and only if we tackle economics will we solve the problems.
DanishBegivenhederne i Den Centralafrikanske Republik er også en forlængelse af krigen i Congo.
The events in the Central African Republic are also an extension of the war in Congo.
DanishPå den anden side mener FAO, at Congo har kapacitet til at ernære 2 milliarder mennesker.
However, the FAO considers that Congo has the potential to feed some 2 billion people.
DanishUganda, Rwanda, Congo, den nye debat, Lusaka-aftalerne og en efterfølgende dialog.
Uganda, Rwanda, Congo, the new debate, the Lusaka agreements, the facilitation of a dialogue.