Dansk-engelsk oversættelse af "container"

DA

"container" engelsk oversættelse

EN
EN

"container" dansk oversættelse

volume_up
container {substantiv}
DA
DA

container {en}

volume_up
container
volume_up
skip {substantiv} [brit.eng.]
EN

container {substantiv}

volume_up
container (også: box, barrel, jug, bin, receptacle)
In order to assist their establishment, this means using container-grown plants with good root systems, whereas in other countries plants without any roots can successfully grow.
For at hjælpe planten til at slå rod er det påkrævet at anvende planter, der er dyrket i en beholder og har gode rodsystemer, hvorimod man i andre lande kan plante den nøgne rod.
container (også: box, vessel, jug)
volume_up
potte {en} [hverd.]

Eksempelsætninger "container" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe tilbragte 53 timer til søs i en storm af styrke 10 i en container omgivet af møbler.
They spent 53 hours at sea in a Force 10 gale in a container surrounded by furniture.
DanishTabet af én container med cigaretter koster os, efter hvad der siges,£ 800000 i tabte indtægter.
The loss of one container of cigarettes, it is reported, costs us£800, 000 in lost revenue.
DanishDe mennesker, der var i denne container, nærede håb om at nå deres mål indtil sidste åndedrag.
The people in this container still hoped they would reach their destination until they drew their dying breath.
DanishDerfor ville Kommissionens forslag om, at en container skal være 2,67 meter høj måske være bedre.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I too wish to thank Mr Stockmann for drawing up an excellent report.
DanishFor det første en type B-container, der skal anvendes, hvis det transporterede materiale har et begrænset radioaktivt indhold.
First, a type-B container for which the quantity of radioactive material transported by air is restricted.
DanishMed denne container gælder ikke den samme kvantitative begrænsning for materiale, der klassificeres som lavbeskyttelsesmateriale.
For this type of container the same quantitative restriction does not apply to materials certified as low-dispersal materials.
DanishEfter den frygtelige hændelse er der fundet fire døde rumænere i en container på vej mod Canada i havnen i Livorno Italien.
Since that awful incident, the bodies of four dead Romanians have been found inside a container bound for Canada in the Italian port of Livorno.
DanishSidste onsdag konfiskerede den tyske told seks kg heroin og 64 kg hash i en container fra Afghanistan - samlet værdi: 2 millioner euro.
Last Wednesday, German customs seized six kilos of heroin and 64 kilos of hashish worth EUR two million in a container from Afghanistan.
DanishJeg ved, at De, hr. statsminister, udtrykte Deres bestyrtelse efter den enorme tragedie forrige år, hvor der blev fundet 58 døde kinesere i en container i Dover.
I know that you, Prime Minister, expressed your dismay after the awful tragedy last year when 58 Chinese people were found dead in a container in Dover.
DanishDet har virkeligheden mindet os om med den forfærdelige tragedie med otte flygtninge, heraf tre børn, der i lørdags blev fundet døde i en container i Irland.
Current events remind us of that, with the terrible tragedy of the eight refugees, including three children, found dead in a container in Ireland last Saturday.
DanishØKOFIN og Det Sociale Råd - jeg skal ikke nu kunne sige hvor ofte, men flere gange om året - skal sammen drøfte dette emne og ikke blive siddende i hver sin container.
The Ecofin and Social Council should discuss this subject together - I am not saying how often, but it should be at least a few times a year - and not stay put in separate camps.
DanishDette gælder også for tilpasningen af inspektionsperioden for de europæiske intermodale lasteenheder ved at sidestille dem med lasteenhederne for den internationalt meget anvendte ISO-container.
However, now that the proposals have been adapted by means of amendments in the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism, my greatest concerns have been lifted.

Synonymer (engelsk) for "aerosol container":

aerosol container