Dansk-engelsk oversættelse af "Cork"

DA

"Cork" engelsk oversættelse

EN
EN

"cork" dansk oversættelse

volume_up
cork {substantiv}
DA
volume_up
cork-screw {substantiv}
DA

Cork {egennavn}

volume_up
1. geografi
Cork
På konferencen i Cork illustrerede Kommissionen sin vilje til forandring.
At the Cork Conference the Commission illustrated their commitment to change.
Vi har smukke dokumenter fra Madrid og Cork, men endnu er disse ikke iværksat.
Impressive documents, from Madrid to Cork, but once again no action to follow.
Dette er helt klart et emne, der vil blive taget op i Cork om nogle dage.
This is one topic which will certainly be debated in Cork in a few days ' time.
EN

cork {substantiv}

volume_up
Natural cork, unworked, crushed, granulated or ground; waste cork
Naturkork, ubearbejdet, og korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork
It now encompasses not only wood production but also other forest objectives such as cork and the protection of genetic resources.
Nu omfatter det ikke kun produktion af træ, men også andre forstlige mål som kork og beskyttelse af genetiske ressourcer.
The people who have lived from forest resources such as cork, or holm oak acorns, for example, in Andalusia, have lost their source of income.
Folk, der har levet af skovressourcer som f.eks. kork eller agern som i Andalusien, har mistet deres eksistensgrundlag.

Eksempelsætninger "Cork" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er meget glad for at høre så mange referencer her i dag til Cork-erklæringen.
I am delighted to hear so many references here today to the Cork Declaration.
DanishVi har smukke dokumenter fra Madrid og Cork, men endnu er disse ikke iværksat.
Impressive documents, from Madrid to Cork, but once again no action to follow.
DanishDette er helt klart et emne, der vil blive taget op i Cork om nogle dage.
This is one topic which will certainly be debated in Cork in a few days ' time.
DanishJeg vil benytte mig af denne lejlighed til at ønske alle velkomne i Cork nu og i 2005.
I take this opportunity to extend to all a welcome to Cork, now and for 2005.
DanishPå konferencen i Cork illustrerede Kommissionen sin vilje til forandring.
At the Cork Conference the Commission illustrated their commitment to change.
DanishSidste år var der et møde i Cork, hvor man også talte om betydningen af landzonerne.
Last year there was a meeting in Cork where the importance of the countryside was also discussed.
DanishJeg er så heldig at bo i et af EU ' s smukkeste områder, nemlig West Cork i Irland.
I am fortunate to live in one of the most beautiful places in the Union, namely West Cork in Ireland.
DanishJeg kan fuldt ud støtte denne betænkning, da jeg repræsenterer byen Cork her i Europa-Parlamentet.
I fully support this report as I represent the City of Cork in the EP.
DanishNår De først har været i Cork, vil De aldrig ønske at forlade den igen.
Once you have been to Cork you will never wish to leave.
DanishDet skulle transportere 2.200 t findelt bilaffald fra Cork i det sydvestlige Irland til Lübeck i Tyskland.
It has been generally agreed that a consistent method for calculating this should be developed.
DanishIrlands historie kunne skrives i Cork, for denne by har oplevet den samme udvikling som resten af Irland.
The history of Ireland could be written in Cork, for it was affected in a similar way to all of Ireland.
DanishAf den grund ser jeg gerne, at de forslag, der i sin tid blev udarbejdet i Cork, også får konkret virkning.
For this reason I look forward to the actual implementation of the proposals which were developed in Cork.
DanishHerudover organiserer Kommissionen under vort formandskab en konference i Cork om udvikling af landdistrikterne.
In addition, the Commission is organizing a conference on rural development in Cork during our presidency.
DanishEfter Cork-konferencen mener jeg, at vi må gå videre ad denne vej og udvise beslutsomhed og mod.
In the wake of the Cork Conference, I believe that we need to be resolute and courageous in going further along this path.
DanishMen jeg har været i Cork og deltaget i den af Kommissionen arrangerede konference om landbrugspolitikkens fremtid.
Well, I was in Cork, at the conference organized by the European Commission on the future of rural policy.
DanishEn ny genbrugsvirksomhed åbnede i Cork i januar.
A new recycling facility opened in Cork in January.
DanishI dag er Cork en veludviklet moderne by, som tyr til fremtidige teknologier og muligheder for at sikre sin udvikling.
Today Cork is a well developed modern city, looking to future technologies and opportunities for development.
DanishHr. kommissær, hvis vi følger ånden fra Cork, skal udviklingen af landbrugsdistrikterne være den anden søjle i den fælles landbrugspolitik.
Commissioner, in the spirit of Cork, rural development should be the second pillar of the CAP.
DanishDen model af det europæiske landbrug, der blev ridset op i teserne på konferencen i Cork, er kun delvis blevet gennemført.
The European agricultural model sketched out at the Cork conference has only been implemented in fragmentary form.
DanishI den periode, er det også gået i havn adskillige andre steder, herunder Algeciras, Las Palmas, Dunkerque, Cork, Rotterdam og Kalamata.
In that period it has also put in at several other ports, including Algeciras, Las Palmas, Dunkirk, Cork, Rotterdam and Kalamata.

Synonymer (engelsk) for "cork":

cork
cork jacket