Dansk-engelsk oversættelse af "cost-benefit-analyse"

DA

"cost-benefit-analyse" engelsk oversættelse

DA

cost-benefit-analyse {en}

volume_up
cost-benefit-analyse
Kommissæren har ikke udarbejdet en cost / benefit-analyse af forslaget.
The European Commissioner has failed to carry out a cost-benefit analysis of the proposal.
Hvad der optager mig, er hele spørgsmålet om en cost-benefit-analyse på dette område.
My concern is the whole question of a cost-benefit analysis in this area.
Om: Cost-benefit-analyse af identifikation og registrering af får og geder
Subject: Cost-benefit analysis of the identification and registration of sheep and goats

Eksempelsætninger "cost-benefit-analyse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPå dette område havde vi også foretrukket en cost-benefit-analyse fra Kommissionens side.
The public health effect is therefore not achieved by prescribing higher standards.
DanishHvad der optager mig, er hele spørgsmålet om en cost-benefit-analyse på dette område.
My concern is the whole question of a cost-benefit analysis in this area.
DanishOm: Cost-benefit-analyse af identifikation og registrering af får og geder
Subject: Cost-benefit analysis of the identification and registration of sheep and goats
DanishMen vi råder ikke over en cost-benefit-analyse eller tilstrækkelig mange konkrete oplysninger.
But we do not have a cost/ benefit analysis and enough concrete information.
DanishKommissæren har ikke udarbejdet en cost / benefit-analyse af forslaget.
The European Commissioner has failed to carry out a cost-benefit analysis of the proposal.
DanishVi vil se på en cost-benefit-analyse af hans forslag.
We will look at a cost/ benefit analysis of his amendments to that proposal.
DanishAllerede i 1991 viste en cost-benefit-analyse i USA, at 90 % af alle pesticider er overflødige.
Back in 1991, a cost-benefit analysis in the USA showed that 90 % of all pesticides were superfluous.
DanishVil Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet en cost-benefit-analyse for Berlaymont-projektet?
Will the Commission forward the cost-benefit analysis of the Berlaymont project to the European Parliament?
DanishDe er baseret på en cost-benefit-analyse af forslagene.
They are based on a cost/ benefit analysis of the proposals.
DanishDet er væsentligt, at energibesparelser går hånd i hånd med en god cost-benefit-analyse.
I am pleased, though, with compromise amendment 107, because it provides, or at least provide, more flexibility for national objectives.
DanishDette skete i den mest detaljerede cost-benefit-analyse, der nogensinde er foretaget for målsætninger for genvinding i Fællesskabet.
This was done in the most detailed cost-benefit analysis ever carried out on the Community's recycling targets.
DanishVi støtter også kravet om, at Kommissionen foretager en cost-benefit-analyse af sine forslag til regulering og Parlamentet af sine ændringsforslag.
We also support the call for a regulatory cost-impact assessment by the Commission and by Parliament for its amendments.
DanishSkal vi foretage en cost-benefit analyse af flyselskabernes øgede indtjening og værdien af de passagerers liv, som går tabt?
Are we to have a cost- benefit study setting the added profit of the airlines against the added value of the lives of the passengers who will die?
DanishHvis der er behov for den, må vi have en ordentlig cost-benefit-analyse af både virksomhederne, herunder de små virksomheder, og arbejdsstyrken.
If it is needed, we need to have a proper cost-benefit analysis of businesses, including small businesses, and the workforce alike.
DanishI mit ændringsforslag anmodes Kommissionen om ved hjælp af en cost-benefit-analyse at undersøge, om dette er gennemførligt på kort sigt.
In my amendment I ask the European Commission to examine whether this is feasible in the short-term on the basis of a cost-benefit analysis.
DanishNår det er sagt, synes jeg imidlertid også, at vi skal lave en cost-benefit-analyse og ikke forsøge at skyde gråspurve med kanoner.
If, therefore, by means of this directive we can contribute to reducing the risk of contracting infections or other types of illness, our efforts will have been worthwhile.
DanishJo, lad os endelig få en cost-benefit-analyse, men lad os tage alle omkostninger og fordele i betragtning, ikke kun de snævre finansielle aspekter.
So, let us have a cost-benefit assessment by all means, but let us take all of the costs and all of the benefits into account, not just narrow financial ones.
DanishGrundlæggende mener jeg, at Kommissionen bør slå bremsen i og lave en cost-benefit-analyse af alle typer af agenturer og samspillet mellem dem.
Basically, I believe that the Commission should apply the brakes and carry out a cost/ benefit analysis of all types of agencies and the interaction between them.
DanishMan kan kun tilslutte sig disse to forslag fra Kommissionen, som indgår i en samlet» auto-oil-strategi« baseret på en cost / benefit-analyse gennemført i samarbejde med de pågældende sektorer.
One cannot but approve these two proposals from the European Commission, which are part of an overall 'Auto/ Oil'strategy based on a cost-effectiveness analysis in concert with the sectors concerned.

Lignende oversættelser "cost-benefit-analyse" på engelsk

analyse substantiv
English