Dansk-engelsk oversættelse af "Costa Rica"

DA

"Costa Rica" engelsk oversættelse

EN

"Costa Rica" dansk oversættelse

DA

Costa Rica {egennavn}

volume_up
1. geografi
Costa Rica
Costa Rica er et land, der udvikler sig relativt godt.
Costa Rica is a country that is developing relatively well.
I Costa Rica er der fair trade -bananer, og alle disse diskrimineres på grund af markedsordningen.
In Costa Rica there are fair-trade bananas, and the organisation of the market discriminates against all of them.
Vil denne beskedne nedsættelse af toldrettigheder på afklippede blomster have en vedvarende og alvorlig indvirkning på Costa Rica og Colombia?
Is this modest reduction in customs duties on cut flowers going to have a serious and lasting impact on Costa Rica and Colombia?
EN

Costa Rica {egennavn}

volume_up
1. geografi
Costa Rica is a country that is developing relatively well.
Costa Rica er et land, der udvikler sig relativt godt.
In Costa Rica there are fair-trade bananas, and the organisation of the market discriminates against all of them.
I Costa Rica er der fair trade -bananer, og alle disse diskrimineres på grund af markedsordningen.
Is this modest reduction in customs duties on cut flowers going to have a serious and lasting impact on Costa Rica and Colombia?
Vil denne beskedne nedsættelse af toldrettigheder på afklippede blomster have en vedvarende og alvorlig indvirkning på Costa Rica og Colombia?

Eksempelsætninger "Costa Rica" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishCosta Rica er et land, der udvikler sig relativt godt.
Costa Rica is a country that is developing relatively well.
DanishI Costa Rica er der fair trade -bananer, og alle disse diskrimineres på grund af markedsordningen.
In Costa Rica there are fair-trade bananas, and the organisation of the market discriminates against all of them.
DanishVil denne beskedne nedsættelse af toldrettigheder på afklippede blomster have en vedvarende og alvorlig indvirkning på Costa Rica og Colombia?
Is this modest reduction in customs duties on cut flowers going to have a serious and lasting impact on Costa Rica and Colombia?
DanishEller et land som Costa Rica, hvor disse produkter dyrkes i ugunstigt stillede områder, hvor der er indvandrere og kvindelige familieoverhoveder?
Or a country such as Costa Rica, where these products are cultivated in sensitive areas, where there are immigrants, heads of families and women?
DanishOprettelse af regionale delegationer er ikke et acceptabelt alternativ til lukning af delegationer i lande som Kap Verde og Costa Rica.
The creation of delegations with a regional scope is not an acceptable alternative to the closure of delegations in countries such as Cape Verde or Costa Rica.
DanishI den forbindelse skal det nævnes, at det seneste rygte om, at Kommissionen overvejer at lukke sin delegation i Costa Rica, har vækket bekymring.
In this context, we must express our concern at the recent rumour that the Commission is considering the possibility of closing its delegation in Costa Rica.
DanishEuropa-Parlamentet må støtte hans bestræbelser med svenske ngo ' er i kulisserne til fremme af den fredsproces for alle involverede parter, som blev startet i Costa Rica.
This Parliament must support his efforts with Swedish NGOs behind the scenes to promote the peace process for all parties involved that was started in Costa Rica.
DanishMedlemmerne af styringskomitéen her er Danmark, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Sverige, Det Forenede Kongerige, USA, Costa Rica, EFAT, Verdensbanken, FAO, Senegal, Indien, Kina og Kenya.
The members of the steering committee here are Denmark, France, Germany, Switzerland, Sweden, the UK, the USA, Costa Rica, EFAT, the World Bank, the FAO, Senegal, India, China and Kenya.
DanishLatinamerika er det opdukkende Chile, Nicaragua med meget alvorlig fattigdom, Guatemala, der har fået en fredsaftale, og Costa Rica, der er et eksempel på demokratisk stabilitet.
Latin America is an emerging Chile, a Nicaragua with very severe poverty levels; it is Guatemala which is concluding a peace agreement, and Costa Rica which is a real example of democratic stability.
DanishIfølge FAO nåede træfældningen dér mellem 1981 og 1990 op på et gennemsnit på 600000 ha om året - et område, der er større end Costa Rica eller Schweiz - dobbelt så hurtigt som i 1970 ' erne.
According to the FAO, between 1981 and 1990 deforestation there reached an average of 600, 000 hectares a year - an area larger than Costa Rica or Switzerland - double the rate of the 1970s.
DanishNej, man har indledt en række pilotprojekter i Bangladesh, Elfenbenskysten, Etiopien, Costa Rica og Peru, og man har sagt: Lad os nu forsøge at nå frem til samarbejde i selve landet.
No, what happened is that a number of pilot projects were started in Bangladesh, the Ivory Coast, Ethiopia, Costa Rica and Peru and there they decided to try to coordinate them in the country itself.

Synonymer (engelsk) for "Costa Rica":

Costa Rica
Republic of Costa Rica
English