Dansk-engelsk oversættelse af "Cotonou"

DA

"Cotonou" engelsk oversættelse

EN
EN

"Cotonou" dansk oversættelse

DA
DA

Cotonou {egennavn}

volume_up
1. geografi
Cotonou
Jeg vil gerne udtrykke min anerkendelse af Cotonou-aftalen, som blev nævnt af hr.
I commend the Cotonou Agreement, as mentioned by Commissioner Patten.
Også i partnerskabsaftalen fra Cotonou spiller de en central rolle.
They also play a pivotal role in the Cotonou partnership agreement.
I virkeligheden er det ved gennemførelsen af Cotonou-aftalen, at alt vil stå på spil.
In reality, everything depends on how the Cotonou Agreement is applied.
EN

Cotonou {egennavn}

volume_up
1. geografi
Cotonou
I commend the Cotonou Agreement, as mentioned by Commissioner Patten.
Jeg vil gerne udtrykke min anerkendelse af Cotonou-aftalen, som blev nævnt af hr.
They also play a pivotal role in the Cotonou partnership agreement.
Også i partnerskabsaftalen fra Cotonou spiller de en central rolle.
In reality, everything depends on how the Cotonou Agreement is applied.
I virkeligheden er det ved gennemførelsen af Cotonou-aftalen, at alt vil stå på spil.

Eksempelsætninger "Cotonou" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEt bemærkelsesværdigt eksempel er artikel 9 og artikel 96 i Cotonou-aftalen.
A notable example is, indeed, that of Articles 9 and 96 of the Cotonou Agreement.
DanishEt sådant skridt - det er også blevet nævnt her - blev taget med Cotonou-aftalen.
As has already been mentioned, the Cotonou Agreement was a forward step of this kind.
DanishCotonou-aftalen er i mellemtiden indgået mellem 77 AVS-stater og 15 EU-medlemsstater.
The Cotonou Agreement now joins together 77 ACP States and 15 countries of the EU.
DanishEt meget vigtigt aspekt er, at teksten i Cotonou-aftalen er en forhandlingstekst.
One very important aspect is that the text of the Cotonou Agreement is a negotiated text.
DanishHvad angår AVS-samarbejdets fremtid, glæder jeg mig over ændringen af Cotonou-aftalen.
As for the future of the ACP, I welcome the amendment made to the Cotonou Agreement.
DanishVil Cotonou-aftalen være mere frugtbar end de forudgående Lomé-konventioner?
Will the Cotonou Agreement yield more results than its Lomé predecessors?
DanishVi har nogle fælles værdirammer, der kommer til udtryk i Cotonou-aftalen.
We have a shared framework of values as expressed in the Cotonou Agreement.
DanishJeg vil gerne udtrykke min anerkendelse af Cotonou-aftalen, som blev nævnt af hr.
I commend the Cotonou Agreement, as mentioned by Commissioner Patten.
DanishI virkeligheden er det ved gennemførelsen af Cotonou-aftalen, at alt vil stå på spil.
In reality, everything depends on how the Cotonou Agreement is applied.
DanishDet er ikke rimeligt at hævde, at Cotonou-aftalen blot vil føre til uhæmmet liberalisme.
It is unfair to claim that Cotonou will only lead to unbridled liberalism.
DanishDer vil i så fald heller ikke være nogen grund til at føre forhandlinger om Cotonou-aftalen.
Nor do any negotiations need to be conducted with regard to the Cotonou Agreement.
DanishVi bestræber os især på at sikre, at vi kan leve op til vores tilsagn og visioner fra Cotonou.
Our entire effort is to ensure that we deliver the promise and vision of Cotonou.
DanishDette spørgsmål haster mere og mere i takt med iværksættelsen af Cotonou-aftalen.
This question is becoming increasingly urgent with the implementation of the Cotonou Agreement.
DanishEndelig er principperne om partnerskab et grundlæggende element i Cotonou-aftalen.
But I personally have no difficulty with a three-year timescale.
DanishJeg ser ikke noget behov for at ændre Cotonou-aftalen i denne sammenhæng.
I do not see any need to amend the Cotonou Agreement to reflect this.
DanishForhandlingerne om Cotonou-aftalen blev afsluttet for næsten to år siden.
It is nearly two years ago that the negotiations about the Cotonou Agreement were completed.
DanishEU ' s ord betyder de ord, der er anført i bilag 1 til den reviderede Cotonou-aftale.
The word of the Union means the one that is included in Annex 1 to the revised Cotonou Agreement.
DanishForsamlingen spiller således en meget værdifuld rolle inden for rammerne af Cotonou-aftalerne.
The role of the JPA is therefore very precious in the context of the Cotonou Agreements.
DanishDet er derfor også positivt, at Cotonou-aftalen appellerer til landenes ansvarlighed.
It is therefore to be welcomed that Cotonou reminds the ACP countries of their own responsibilities.
DanishDen brede dialog er derfor efter min opfattelse også det centrale element i Cotonou-aftalen.
I therefore consider the planned, broad dialogue to be at the heart of the Cotonou Agreement.