Dansk-engelsk oversættelse af "cyanid"

DA

"cyanid" engelsk oversættelse

EN
EN

"cyanide" dansk oversættelse

volume_up
cyanide {substantiv}
DA
DA

cyanid {et}

volume_up
1. kemi
cyanid
Skal et så giftigt stof som cyanid virkelig anvendes i mineindustrien og i fremstillingen af metaller?
Is a substance as poisonous as cyanide really to be used in the mining industry and in the production of metals?
Forureningen af Donau og Tisza på grund af udledning af cyanid fra Rumænien er et klassisk eksempel herpå.
The pollution that we have seen in the Danube and Tizsa rivers, caused by cyanide leaks in Romania, is a classic example of this situation.
Der er i øvrigt lige gået hul på et reservoir med cyanid i Rumænien, som truer de akviferer, der forsyner Jugoslaviens befolkning med vand.
In fact, a reservoir containing cyanide has just burst its banks in Romania, threatening aquifers which supply the population of Yugoslavia.
EN

cyanide {substantiv}

volume_up
1. kemi
Is a substance as poisonous as cyanide really to be used in the mining industry and in the production of metals?
Skal et så giftigt stof som cyanid virkelig anvendes i mineindustrien og i fremstillingen af metaller?
The pollution that we have seen in the Danube and Tizsa rivers, caused by cyanide leaks in Romania, is a classic example of this situation.
Forureningen af Donau og Tisza på grund af udledning af cyanid fra Rumænien er et klassisk eksempel herpå.
In fact, a reservoir containing cyanide has just burst its banks in Romania, threatening aquifers which supply the population of Yugoslavia.
Der er i øvrigt lige gået hul på et reservoir med cyanid i Rumænien, som truer de akviferer, der forsyner Jugoslaviens befolkning med vand.

Eksempelsætninger "cyanid" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen metode med store koncentrationer af cyanid, som anvendes i Rumænien, bliver også forbudt med dette direktiv.
Parliament has definitely helped make this directive better and more forceful.
DanishMan vil bl.a. skulle anvende store mængder cyanid i dette følsomme område.
It jeopardises Romania’ s accession in 2007, and delay is not in the interest of either Romania, or the European Union.
DanishSkal et så giftigt stof som cyanid virkelig anvendes i mineindustrien og i fremstillingen af metaller?
Is a substance as poisonous as cyanide really to be used in the mining industry and in the production of metals?
DanishForureningen af Donau og Tisza på grund af udledning af cyanid fra Rumænien er et klassisk eksempel herpå.
The pollution that we have seen in the Danube and Tizsa rivers, caused by cyanide leaks in Romania, is a classic example of this situation.
DanishDer er i øvrigt lige gået hul på et reservoir med cyanid i Rumænien, som truer de akviferer, der forsyner Jugoslaviens befolkning med vand.
In fact, a reservoir containing cyanide has just burst its banks in Romania, threatening aquifers which supply the population of Yugoslavia.
DanishJeg håber, at denne lovgivning vil give os 100 % garanti mod miner, der producerer cyanid eller andre forurenende stoffer i medlemsstaterne såvel som i ansøgerlandene.
He met the people living, working and suffering there, and his local experiences are integrated into the report.
DanishVi vil desuden have et direkte forbud mod den metode, der bliver brugt i Rumænien, i Baia Mare, hvor man bruger cyanid i åbne dæmninger i metaludvindingen.
In addition, we would like a direct ban on the method used in Baia Mare in Romania, where cyanide was used in open dams for metal extraction.
DanishAt udlede cyanid og tungmetaller i en flod er et uhyrligt eksempel på, at en efterladende holdning til miljøet kan ødelægge vandområderne i årtier frem i tiden.
The cyanide and heavy metals in the rivers are gruesome examples of how environmental negligence may ruin the waterways for decades to come.
Danish- Hr. formand, for seks år siden viste forureningen af floden Tisza med cyanid, der stammede fra guldminedriften i Baia Mare i Rumænien, os farerne ved minedrift efter guld i hjertet af Europa.
Mr President, six years ago the pollution of the River Tisza with cyanide, which was caused by gold mining in Baia Mare, Romania, showed us the dangers of gold mining at the heart of Europe.
DanishVi har desperat brug for dette direktiv, der dækker mineaffald indeholdende cyanid og tungmetaller og andet affald, der udgør en miljømæssig risiko, f.eks. på grund af dets fysiske omfang.
The requirements for non-hazardous or inert waste should remain proportional and not, as proposed by the committee, be largely subjected to the same stringency as Category A hazardous-waste sites.

Synonymer (engelsk) for "cyanide":

cyanide