Dansk-engelsk oversættelse af "cystisk fibrose"

DA

"cystisk fibrose" engelsk oversættelse

DA

cystisk fibrose {en}

volume_up
1. medicin
cystisk fibrose
At beskytte livet er at give håbe for børn, der lider af cystisk fibrose.
Protecting life means giving hope to children suffering from cystic fibrosis.
Vi har i Irland meget hyppige forekomster af arvelige sygdomme som cystisk fibrose og spina bifida.
In Ireland we have a very high incidence of inherited diseases such as cystic fibrosis and spina bifida.
Sygdomme som bl.a. cancer, Alzheimer, diabetes og cystisk fibrose behandles allerede med disse produkter.
Diseases such as cancer, Alzheimer's, diabetes and cystic fibrosis, amongst others, are already being treated with such products.

Eksempelsætninger "cystisk fibrose" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAt beskytte livet er at give håbe for børn, der lider af cystisk fibrose.
Protecting life means giving hope to children suffering from cystic fibrosis.
DanishI morgen vil genetiske sygdomme som cystisk fibrose eller fenylketonuri være udryddet.
Tomorrow we will have eradicated genetic diseases such as mucoviscidosis and phenylketonuria.
DanishVi har i Irland meget hyppige forekomster af arvelige sygdomme som cystisk fibrose og spina bifida.
In Ireland we have a very high incidence of inherited diseases such as cystic fibrosis and spina bifida.
DanishSygdomme som bl.a. cancer, Alzheimer, diabetes og cystisk fibrose behandles allerede med disse produkter.
Diseases such as cancer, Alzheimer's, diabetes and cystic fibrosis, amongst others, are already being treated with such products.
DanishHvad er værdigheden hos en person med Parkinson, Alzheimer, cystisk fibrose eller kvadriplegi som følge af rygmarvslammelse?
What is the dignity of someone with Parkinson's disease, Alzheimer's disease, cystic fibrosis or quadriplegia resulting from spinal injury?
DanishDen gør det muligt at behandle ikke blot de store genetiske svøber, som f.eks. cystisk fibrose og myopati, men tillige de sjældne sygdomme, der kaldes de upåagtede sygdomme.
It makes it possible to treat not only those major genetic diseases such as cystic fibrosis and myopathy, but also certain rare diseases, the so-called orphan diseases.
DanishIndførelsen af et menneskeligt gen i et får programmerer dyret til at producere et menneskeligt protein i dets mælk, der har et stort potentiale i behandlingen af emfysem og cystisk fibrose.
The introduction of a human gene into a sheep programmes the animal to produce a human protein in her milk which has great potential for treating emphysema and cystic fibrosis.