Dansk-engelsk oversættelse af "dæmpet"

DA

"dæmpet" engelsk oversættelse

DA

dæmpet {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "dæmpet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvad nogle lande angår, vil vores ja være mere dæmpet, mere tøvende.
In the case of some countries, our 'yes ' will be more muted, more hesitant.
DanishJeg er dog overbevist om, at eksportforbuddet har dæmpet forbrugernes mistillid.
I remain convinced that the loss of consumer confidence in beef has been mitigated thanks to the embargo.
DanishVæbnede konflikter og menneskelig lidelse forbliver dæmpet baggrundsstøj.
There are only faint rumblings in the background when it comes to armed conflicts and human suffering.
DanishVi må huske på, at forventningerne var blevet dæmpet betydeligt, inden vi ankom til Hongkong.
We have to bear in mind that expectations had been significantly lowered before we arrived in Hong Kong.
DanishHertil kommer, at mærkningen af produkterne nok har dæmpet forbrugsnedgangen, men ikke fået den til at høre op.
Moreover, even when the tag is added, the decline in consumption slows down but does not stop.
DanishEndvidere er det en god ting, at udtalelsen om, at multinationale selskaber har pligt til være spredere af den sociale udvikling, er dæmpet.
It is also a good thing that the idea that multinationals are obliged to advance social development, has been toned down.
Danishda begge Gadedørene lukkes mens Møllen går med dæmpet Lyd da man står op ved Spurvenes Kvidder og alle Sangens Døtre hvisker
And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of musick shall be brought low;
DanishDet eneste, der virkelig omtales udførligt, er en dæmpet lønudvikling, og jeg får indtryk af, at det først og fremmest drejer sig om overenskomstlønningerne.
The only thing about which a lot is in fact said is the control of wage development, and I get the impression that this relates mainly to wages governed by collective agreements.