Dansk-engelsk oversættelse af "dag til dag"

DA

"dag til dag" engelsk oversættelse

DA

dag til dag {adjektiv}

volume_up
dag til dag (også: daglig)
F.eks. har de givet løfter om, hvilke data de ikke vil bruge, og hvordan de vil håndtere dem, som de bruger fra dag til dag.
For example, they gave undertakings on what data they would not use and how they would handle the day-to-day 'do use '.
Mange af dem vil vi skulle tage fat på fra dag til dag, og jeg glæder mig absolut til at arbejde sammen med Dem i fremtiden.
There are many of them to be addressed by us on a day-to-day basis and I certainly look forward to working with you in the future.
Ja, som regel kender vi dem ikke alle, alle dem, der er med i dag-til-dag lovgivningen og administrationen af de nu 800 milliarder, som bruges.
Indeed, as a rule we do not know everyone involved in day-to-day legislation and in the administration of the now 800 billion being used.

Eksempelsætninger "dag til dag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMenneskerettighederne fæster sig - som vi europæere udmærket ved - ikke fra dag til dag.
Human rights are not consolidated overnight, as we Europeans well know.
DanishOg alligevel lever vi dag til dag med det i denne institution.
Yet we live with that on a daily basis in this institution.
DanishVi må alle være med til at finde denne balance; en balance, som vi må forsøge at finde frem til fra dag til dag.
This is an extremely important balance which we must all endeavour to secure on a daily basis.
DanishFrygten for, at volden tager til, vokser fra dag til dag.
The fear of escalating violence is growing by the day.
DanishEuropa-Parlamentet har fuld beføjelse til at kontrollere alle Europa-Kommissionens handlinger fra dag til dag.
The European Parliament has the ability to monitor all the European Commission's activities on a daily basis.
DanishSituationen forværres fra dag til dag, og egentlig står vi, Europa-Parlamentet, EU, magtesløst og ser på.
The situation is deteriorating by the day, and we, the European Parliament, the European Union, are, in actual fact, watching helplessly.
DanishF.eks. har de givet løfter om, hvilke data de ikke vil bruge, og hvordan de vil håndtere dem, som de bruger fra dag til dag.
For example, they gave undertakings on what data they would not use and how they would handle the day-to-day 'do use '.
DanishVi kan ikke vente på, at antallet af ofre for sultestrejken stiger fra dag til dag, uden at vi lever op til vores ansvar.
We cannot allow the number of victims of the hunger strike to increase with each passing day, nor can we shirk our responsibilities.
DanishMange af dem vil vi skulle tage fat på fra dag til dag, og jeg glæder mig absolut til at arbejde sammen med Dem i fremtiden.
There are many of them to be addressed by us on a day-to-day basis and I certainly look forward to working with you in the future.
DanishDe bliver ikke bedømt om 10 år; de bliver bedømt fra dag til dag, og de vil blive bedømt normalt i løbet af førtiltrædelsesproceduren.
This is not to be assessed over the next ten years but rather on a daily basis, usually within the pre-accession strategy process.
DanishJa, som regel kender vi dem ikke alle, alle dem, der er med i dag-til-dag lovgivningen og administrationen af de nu 800 milliarder, som bruges.
Indeed, as a rule we do not know everyone involved in day-to-day legislation and in the administration of the now 800 billion being used.
DanishDette er en omskiftelig situation, som kan ændre sig fra dag til dag, og vi vil bestemt overvåge den nøje og være parat til at reagere på enhver udvikling.
This is a shifting situation which can change from day to day and we will certainly watch it very carefully and be ready to respond to further developments.
DanishEfter min mening er det nemlig vores ansvar at skabe kontinuitet i Europas udvikling, og det skal være en langsigtet udvikling og ikke bare en udvikling fra dag til dag.
Indeed, I believe that it is our responsibility to bring continuity to Europe's development, the development of Europe in the long term, not just on a day by day basis.
DanishSelv om denne vold ikke kan stoppes fra dag til dag, er loven udtryk for en klar forpligtelse til at bekæmpe volden målrettet ved hjælp af alle de nødvendige instrumenter.
Although such violence will clearly not come to an end overnight, this law represents a clear commitment to fight it decisively by means of all the necessary instruments.
DanishGruppen har til opgave at følge udviklingen i situationen i Kivu-territoriet fra dag til dag og at stille forslag til foranstaltninger, som vil kunne afværge en ny humanitær katastrofe.
This cell's task is to monitor the daily development of the Kivu situation, and to propose to the Commission measures intended for avoiding any further humanitarian drama.

Lignende oversættelser "dag til dag" på engelsk

dag substantiv
English
til præposition
dag efter dag adverbium