Dansk-engelsk oversættelse af "dage"

DA

"dage" engelsk oversættelse

EN
DA

dage {flertal}

volume_up
Og som det skete i Noas Dage således skal det også være i Menneskesønnens Dage:
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
Dage med uafbrudt tørke følges af dage med regn i stride strømme, hvorefter der så kommer hedebølge.
Days of unbroken drought alternate with days of torrential rain and with heat waves.
Fire dage, reelt tre arbejdsdage, er det virkelig seriøst, er det effektivt?
Four days, which means three days of work - is that serious, is it effective?

Eksempelsætninger "dage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPå mine bedsteforældres tid tog det flere dage at komme fra Vitoria til Sevilla.
In my grandparents ' time, it took several days to travel from Vitoria to Seville.
DanishJeg siger det også navnlig på baggrund af et besøg i USA i de to seneste dage.
I say this in the light of my visit to the United States over the last two days.
DanishMen Filisteren trådte frem og tilbød Kamp hver Morgen og Aften i fyrretyve Dage.
And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.
DanishOg da han havde fastet fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter blev han omsider hungrig.
And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.
DanishKendetegnene ved denne service er gratis adgang til og dækningen af EFT i 45 dage.
This service offers free access and coverage of the Official Journal for 45 days.
DanishEn enkelt bemærkning til stabilitetspagten, der er blevet drøftet i nogle dage.
A word on the stability pact, now the subject of discussion for several days.
DanishJeg finder det ganske rigtigt, at man afventer udviklingen i de kommende dage.
I think it is very fair to wait and see what developments the next few days bring.
DanishOg som det skete i Noas Dage således skal det også være i Menneskesønnens Dage:
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
DanishAmsterdam-traktaten trådte i kraft for få dage siden, det er en historisk milepæl.
The Treaty of Amsterdam entered into force a few days ago, a historic breakthrough.
DanishPræsident Putin meddelte den russiske regerings afgang for nogle dage siden.
President Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
DanishDet var tanken, som lå bag vores ønske om at få yderligere 10 eller 15 dage.
That was the idea behind our desire to obtain ten more days or another fortnight.
DanishJeg vil nu se på to andre vigtige foranstaltninger, som er truffet i de seneste dage.
I would now like to turn to two other important measures adopted in recent days.
DanishI to dage har vi vidst, at Mochovce bliver bygget med russiske og tjekkiske midler.
Two days ago we learned that Mochovce is to be built with Russian and Czech money.
DanishDokumentet vil blive forelagt Det Europæiske Råds møde i Biarritz om nogle dage.
The document will be submitted to the Biarritz European Council in a few days ' time.
DanishOgså vi har en gammel iblandt os en Olding hvis Dage er fler end din Faders!
With us are both the grayheaded and very aged men, much elder than thy father!
Danishmæt os årle med din Miskundhed så vi kan fryde og glæde os alle vore Dage.
O satisfy us early with thy mercy; that we may rejoice and be glad all our days.
DanishDuisenberg, til sidst vil jeg ønske Dem tillykke med fødselsdagen om et par dage.
Lastly, President Duisenberg, best wishes for your birthday in a few days ' time.
DanishHr. formand, vi kan i disse dage alligevel give udtryk for stor beundring for USA.
Mr President, you certainly have to hand it to the United States these days.
DanishRådet traf i Nice for nogle dage siden en positiv beslutning i den forbindelse.
A few days ago, the European Council took a positive decision to this effect in Nice.
DanishJeg ønsker formanden held og lykke med sit arbejde i de kommende par dage.
I wish the President-in-Office every success in his work over the next few days.