Dansk-engelsk oversættelse af "daglig"

DA

"daglig" engelsk oversættelse

DA

daglig {adjektiv}

volume_up
daglig
Dens troværdighed afhænger af, at den til daglig fortolkes og anvendes ens.
Their reliability depends on consistency in their daily interpretation and application.
Disse prøver resulterer i en såkaldt " acceptabel daglig dosis " for dyr.
These tests resulted in a so-called 'acceptable daily intake ' for animals.
Sundhedsøvelser og sportsudøvelse på daglig basis, folkesport, har virkelig trange kår.
Fitness training and sport as a daily exercise and popular sport are in dire straits.
daglig (også: dag til dag)
Forslaget om et computerstyret system til daglig kontrol skal undersøges.
The proposal for a computerised system for monitoring on a day-to-day basis is being examined.
Vi står over for daglig landsætning af illegale immigranter.
We are facing the disembarkation of illegal immigrants on a day-to-day basis.
Der vil ikke være nogen daglig kontakt, hvis det er tilfældet.
There will be no day-to-day contact if that is the case.

Eksempelsætninger "daglig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg dør daglig så sandt jeg har eder Brødre at rose mig af i Kristus Jesus vor Herre.
I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our LORD, I die daily.
DanishOg hvis det er formålsløst at gå over til en daglig anvendelse af euroen?
And what if the entering of the euro into daily life really did serve no purpose?
DanishDisse prøver resulterer i en såkaldt " acceptabel daglig dosis " for dyr.
These tests resulted in a so-called 'acceptable daily intake ' for animals.
DanishSundhedsøvelser og sportsudøvelse på daglig basis, folkesport, har virkelig trange kår.
Fitness training and sport as a daily exercise and popular sport are in dire straits.
DanishDens troværdighed afhænger af, at den til daglig fortolkes og anvendes ens.
Their reliability depends on consistency in their daily interpretation and application.
DanishDe begivenheder, som vi daglig læser om i aviserne, er blevet en sand samfundsforeteelse.
The news stories we see every day have become an inescapable fact of society.
DanishJeg beklager, at Kina stadig næsten daglig gør brug af dødsstraffen.
I regret that China continues to make almost daily use of the death penalty.
DanishI dag er det over en milliard mennesker, som daglig benytter telefonen i nogle minutter.
Today, over a billion people use the telephone for a few minutes a day.
DanishDerfor anmoder vi om en daglig og ordentlig begrænsning af lastbilernes antal.
In fact, we are asking for a daily ceiling on HGV numbers - a genuinely effective serious limit.
DanishForslaget om et computerstyret system til daglig kontrol skal undersøges.
The proposal for a computerised system for monitoring on a day-to-day basis is being examined.
DanishOg Vand skal du drikke efter Mål en Sjettedel Hin; du skal drikke een Gang daglig.
Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an hin: from time to time shalt thou drink.
DanishDet bliver også af daglig betydning for, at markedet fungerer for de nye medlemsstater.
It impacts on the day-to-day running of the market, also with regard to the candidate countries.
DanishVi står over for daglig landsætning af illegale immigranter.
We are facing the disembarkation of illegal immigrants on a day-to-day basis.
DanishHæren fortsætter med at spille en dominerende rolle, og der er en daglig trussel om statskup.
The army continues to play a sovereign role and there is the daily threat of a coup d'état.
DanishDet er ikke lige det, de taler om til daglig i pubberne og klubberne i Yorkshire.
It is not exactly the subject they are talking about day in, day out in the pubs and clubs of Yorkshire.
DanishJojakin aflagde sin Fangedragt og spiste daglig hos ham så længe han levede.
And changed his prison garments: and he did eat bread continually before him all the days of his life.
DanishJojakin aflagde sin Fangedragt og spiste daglig hos ham så længe han levede.
And changed his prison garments: and he did continually eat bread before him all the days of his life.
DanishAlle er enige om at fordømme illegal beskæftigelse, i daglig tale betegnet sort arbejde.
Everyone is united in condemning non-declared work, or the black economy, as it is commonly called.
DanishDet, at vi nu arbejder på normal daglig basis, er et fremskridt.
The fact that we are working now on a normal daily basis is progress.
DanishFor nylig bebudede den, at der vil blive åbnet en hurtig, daglig containerforbindelse til Rotterdam.
Recently it has announced a fast, daily container service to Rotterdam.