Dansk-engelsk oversættelse af "Damaskus"

DA

"Damaskus" engelsk oversættelse

DA

Damaskus {egennavn}

volume_up
1. geografi
Damaskus
Leveringen af våben foregår via den internationale lufthavn i Damaskus.
They are equipped via Damascus international airport.
Men han blev nogle Dage hos Disciplene i Damaskus.
Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus.
Se Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus;.
Behold, Damascus is taken away from being a city, and it shall be a ruinous heap.

Eksempelsætninger "Damaskus" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSe Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus;.
Behold, Damascus is taken away from being a city, and it shall be a ruinous heap.
DanishLeveringen af våben foregår via den internationale lufthavn i Damaskus.
They are equipped via Damascus international airport.
DanishMen han blev nogle Dage hos Disciplene i Damaskus.
Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus.
DanishMen der var en Discipel i Damaskus ved Navn Ananias og Herren sagde til ham i et Syn: "Ananias!
And there was a certain disciple at Damascus, named Ananias; and to him said the Lord in a vision, Ananias!
DanishI Landflygtighed jager jeg eder hinsides Damaskus siger HERREN; Hærskarers Gud er hans Navn.
Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD, whose name is The God of hosts.
DanishMen da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus omstrålede et Lys fra Himmelen ham pludseligt.
And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light from heaven:
DanishDa Kongen kom hjem fra Damaskus og så Alteret trådte han hen og steg op derpå;
And when the king was come from Damascus, the king saw the altar: and the king approached to the altar, and offered thereon.
DanishI Damaskus holdt Kong Aretas's Statholder Damaskenernes Stad bevogtet for at gribe mig;
In Damascus the governor under Aretas the king kept the city of the Damascenes with a garrison, desirous to apprehend me:
DanishGennem Fællesskabets delegation i Damaskus deltager Kommissionen også i EU ' s observation af retssager.
Through the EC Delegation in Damascus, the Commission also participates in the EU observation of trials.
DanishVi skal kontrollere den internationale lufthavn i Damaskus.
We must fully control Damascus international airport.
DanishGik det ej Kalno som Karkemisj mon ikke Hamat som Arpad Samaria som Damaskus?
DanishHan ankom i Damaskus lufthavn og blev fængslet.
He told us that when he went back he would be imprisoned.
DanishSiden begav Elisa sig til Damaskus hvor Kong Benbadad af Aram lå syg.
And Elisha came to Damascus; and Benhadad the king of Syria was sick; and it was told him, saying, The man of God is come hither.
DanishOg da Aramæerne fra Damaskus kom Hadad'ezer af Zoba til Hjælp slog David 22000 Mand af Aramæerne.
And when the Syrians of Damascus came to succour Hadadezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.
DanishI dette øjeblik er trojka-delegationen i Cairo, i morgen vil den være i Damaskus og i overmorgen i Tel Aviv.
At the moment the troika delegation is in Cairo, tomorrow it will be in Damascus, and the day after tomorrow in Tel Aviv.
DanishJeg vil gerne spørge det græske formandskab, hvilke skridt det ønsker at tage over for Hizbollah i Beirut, Damaskus og Teheran.
I would like to ask the Greek Presidency what steps it intends to take against Hezbollah in Beirut, Damascus and Teheran.
DanishDamaskus var din Handelsven fordi du havde alskens Gods i Mængde; de kom med Vin fra Helbon og Uld fra Zahar.
Damascus was thy merchant in the multitude of the wares of thy making, for the multitude of all riches; in the wine of Helbon, and white wool.
DanishDamaskus er modfaldent vender sig til Flugt Angst falder over det Vånde og Veer griber det som en fødende Kvinde.
Damascus is waxed feeble, and turneth herself to flee, and fear hath seized on her: anguish and sorrows have taken her, as a woman in travail.
DanishMen da jeg havde mistet Synet ved Glansen af hint Lys blev jeg ledet ved Hånden af dem som vare med mig og kom således ind i Damaskus.
And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus.
DanishAnwar al-Bunni skulle have været direktør for det EU-finansierede center for menneskerettigheder, der skulle oprettes i Damaskus.
Ten days before he was detained, the Syrian Bar Association had suspended Anwar al-Bunni’ s membership of this professional body.