Dansk-engelsk oversættelse af "dame"

DA

"dame" engelsk oversættelse

EN

"dame" dansk oversættelse

volume_up
dame {substantiv}
DA
DA

dame {en}

volume_up
1. generel
dame (også: frue)
volume_up
lady {substantiv}
En misundelsesværdig rolle for denne absolut omskiftelige dame!
An enviable role for this most changeable lady!
Nuvel, så forventer jeg heller ikke, at Miss Solitaire er andet end en dame.
Well, having set the example, I don't expect Miss Solitaire to be any less the lady.
Derefter stjæler du denne værdifulde dame fra min gode ven, dr. Kananga.
And then you go and steal this valuable young lady from my good friend, Dr.
dame
volume_up
dame {substantiv}
2. "i kortspil"
dame (også: dronning)
volume_up
queen {substantiv}
EN

dame {substantiv}

volume_up
dame (også: lady)

Eksempelsætninger "dame" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNuvel, så forventer jeg heller ikke, at Miss Solitaire er andet end en dame.
Well, having set the example, I don't expect Miss Solitaire to be any less the lady.
DanishDerefter stjæler du denne værdifulde dame fra min gode ven, dr. Kananga.
And then you go and steal this valuable young lady from my good friend, Dr. Kananga.
DanishDen dame, De nævnte, var Maria Eraunzetamurgil, men De sagde, at ingen ved, hvem der gjorde det.
That lady you mentioned, was Maria Eraunzetamurgil, but you said that nobody knows who did it.
DanishJeg vil sende et fuldt svar til den ærede dame, men jeg er taknemmelig for hendes nære interesse.
I will send a full reply in writing to the honourable lady, but I am grateful for her close interest.
DanishDenne dame sad blot og tog noter, hvilket ikke var særlig tilfredsstillende, men det var bedre end ingenting.
This lady just took notes, which was not very satisfactory, but it was better than nothing.
DanishEn misundelsesværdig rolle for denne absolut omskiftelige dame!
An enviable role for this most changeable lady!
DanishFor mig drejer det sig ikke om en ældre dame, der klapper sin lille hund på hovedet, men om at udvise respekt for levende væsener.
I am saying this not just as an animal lover but out of respect for living creatures.
DanishEn ældre dame er ikke hurtig nok til at få fyldt en gryde med vand i gården, og hun bliver ramt og dræbt på stedet.
An old lady went outside to fill a saucepan with water in the yard, was hit by a bullet and was killed instantly.
DanishJeg takker den ærede dame for hendes spørgsmål.
DanishDesværre kan den dame, som opfordrede mig til at give hende dette svar, ikke få glæde heraf, da hun har forladt salen.
Unfortunately, the lady who prompted me to this response has left the room, and she will not be able to profit by it.
DanishDet er en gammel dame med lav indkomst.
DanishDet er en særdeles god betænkning, og jeg vil gerne udtrykke min uforbeholdne ros til den ærede dame for det, hun har sagt.
It is a very good report, and I would like to congratulate the honourable lady, without reservation, on what she has said.
DanishAlle kan se, at sæderne er tomme bortset fra en charmerende dame i gråt, der er en embedsmand, som ikke har lov til at tale.
Everybody can see that the seats are empty except for one charming lady in grey who is an official and is not allowed to speak.
DanishJeg bliver nødt til at modstå den fristelse, som den ærede dame tilbyder mig, om at anlægge et syn på den franske regerings politik.
I will have to resist the temptation the honourable lady offers me to take a view about the policy of the French Government.
DanishJeg ved, og det understregede den dame, der havde ordet før mig, at der er stater i Den Europæiske Union, som har problemer med vandet.
I am aware, and the previous speaker highlighted this, that there are States in the European Union that have problems with water.
DanishJeg kan ikke få vejret, dame.
DanishHr. formand, i 1997 indgav en engelsk dame, der er så frygtsom, at hun fortsat er nødt til at kaldes fru X, et andragende til Parlamentet.
Mr President, in 1997, an English lady, who is so fearful that she still has to remain known as Madam X, submitted a petition to this Parliament.
DanishHer kom så en pæn dame, og nu kommer der en islamist, og De tilbyder ham straks toldunionen og MEDA-programmet med rige støttemidler.
Yet along comes a woman, all dressed up, along comes an Islamist, and you give them the customs union and the MEDA programme with large amounts of funding.
DanishHr. formand, jeg vil gerne tilslutte mig bemærkningerne fra de øvrige medlemmer om kollegaen til den skotske dame, der netop har talt.
Mr President, I would like to associate myself with the remarks of other Members of the House about the colleague of the lady from Scotland who has just spoken.
DanishDenne kendsgerning er stadig en ikke ubetydelig dråbe malurt i organets sammensætning, selvom der blandt de nuværende kandidater er en særdeles imponerende dame.
This is a considerable fly in the ointment of the composition of the Court, even though the present candidates include a very impressive lady.

Synonymer (engelsk) for "dame":

dame