Dansk-engelsk oversættelse af "danne basis for"

DA

"danne basis for" engelsk oversættelse

DA

danne basis for {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "danne basis for" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg tror, det vil danne basis for en aftale mellem institutionerne.
I believe it will form the basis of a deal between the institutions.
DanishMen der findes arter både i Sydamerika og i Afrika, som kan forvaltes og kunne danne basis for en organiseret handel med passende sikkerhedsforanstaltninger.
We know or believe that we are all talking about the same thing: primarily, endangered species, in particular the great apes.
DanishJeg har bedt om, at der bliver udarbejdet en særlig rapport om dette emne, og den vil danne basis for en workshop ved åbningskonferencen i ugens løb.
I have asked for a specific report on this subject which will be the basis of one of the workshops at the opening conference during the week.
DanishDerefter skal de danne basis for, at medlemsstaterne kan forberede virkeligt sammenhængende fremtidsorienterede dokumenter, nemlig de nationale strategiske referencerammer.
Clearly, when considering territorial cohesion we should not adopt a simplistic approach, along the lines that everyone is entitled to everything in equal measure.
DanishGennemførelsen af henstillingerne fra Madrid og overvågning af de flerårige programmer vil danne basis for opfølgningen i 1996 af Unionens beskæftigelsespolitik.
The implementation of the Madrid recommendations and the monitoring of the multiannual programmes will form the basis of the follow-up in 1996 of the employment policy of the Union.

Lignende oversættelser "danne basis for" på engelsk

basis adjektiv
English
basis substantiv
English
danne verbum
for adverbium
for præposition
for konjunktion
English