Dansk-engelsk oversættelse af "dansk"

DA

"dansk" engelsk oversættelse

EN
DA

dansk {adjektiv}

volume_up
Den danske rådsformand er liberal og tæt forbundet med dansk landbrug.
The Danish President-in-Office is a liberal and is closely associated with Danish agriculture.
Det er flovt, at jeg som dansk ordfører skal sige dette, men sådan forholder det sig.
Being a Danish rapporteur, it is embarrassing to say so, but it is a fact.
Direktivet fra 1993 har givet anledning til mange problemer for dansk fagbevægelse.
The 1993 directive has caused many problems for the Danish trade union movement.

Eksempelsætninger "dansk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDirektivet fra 1993 har givet anledning til mange problemer for dansk fagbevægelse.
The 1993 directive has caused many problems for the Danish trade union movement.
DanishJeg har ikke mulighed for at anvende dansk som arbejdssprog i mit kabinet.
I do not have the option of having Danish as the working language in my cabinet.
DanishDet er flovt, at jeg som dansk ordfører skal sige dette, men sådan forholder det sig.
Being a Danish rapporteur, it is embarrassing to say so, but it is a fact.
DanishPunkt 3 kan vi ikke stemme for, da det er omfattet af et dansk forbehold.
We cannot vote for paragraph 3, as it is affected by a Danish reservation.
DanishMed hensyn til radioaktivt affald vil jeg nævne et specielt dansk problem.
With regard to radioactive waste, I would like to mention a specifically Danish problem.
DanishVi har gennem en lang årrække selv måttet betale for at kunne se en dansk tv-station.
For many years, we ourselves have had to pay for being able to watch a Danish TV channel.
Danishdansk betyder det " lad os skabe fri og fair handel for at gøre fattigdom til fortid
In English, that is ‘ let us establish free and fair trade to make poverty history’.
DanishPunkt 5 stemmer vi imod, fordi det er omfattet af et dansk forbehold.
We vote against paragraph 5, because it is affected by a Danish reservation.
DanishPå almindeligt dansk hedder det opstilling af lydskærme langs med motorveje.
In plain terms, this translates into noise barriers along motorways.
DanishVi vil i videst muligt omfang søge at gennemføre dem allerede under dansk formandskab.
We will seek as far as possible to implement them as early as during the Danish Presidency.
DanishSå er det sagt - men det var som dansk minister, jeg tilføjede dette.
That is what was said - but it was as a Danish Minister that I added this.
DanishOm vi skal være et " klappende halehæng ", som man siger på dansk.
The question, then, is what role the EU is to play in relation to the United States.
DanishForslagene ligger imidlertid ikke særlig langt fra gældende dansk følgeretslovgivning.
However the proposals do not differ greatly from the current Danish resale right legislation.
DanishHistorisk set har der været megen konflikt om den dansk / tyske grænse.
In historical terms, there has been a great deal of conflict over the Danish-German border.
DanishNu kommer de sikkerhedsdatablade, som vi fra dansk side i årevis har kæmpet for.
Now we are going to get the safety data sheets for which Denmark has been campaigning for many years.
DanishSå De kan se, at vi er virkelig glade over, at vi har fået dansk tv.
So you can see that we are really happy to have got Danish television.
DanishJeg vil gerne have lov at informere forsamlingen om en konkret dansk sag.
I would like to inform Parliament of a concrete case in Denmark.
DanishDen danske rådsformand er liberal og tæt forbundet med dansk landbrug.
The Danish President-in-Office is a liberal and is closely associated with Danish agriculture.
DanishSåledes er der da også dele af betænkningen, som vi ikke umiddelbart kan gå ind for fra dansk side.
Thus there are parts of the report which we in Denmark cannot subscribe to immediately.
DanishFru formand, jeg vil starte med seks ord, der alle på dansk begynder med " m " som mænd.
Madam President, I want to begin with six words which in Danish all begin with an " m ", as in men.