Dansk-engelsk oversættelse af "Darfur"

DA

"Darfur" engelsk oversættelse

EN
EN

"Darfur" dansk oversættelse

DA
DA

Darfur {egennavn}

volume_up
1. geografi
Darfur
Hr. kommissionsformand, jeg er taknemmelig, fordi De nævnte Darfur.
I much appreciate the President of the Commission’ s reference to Darfur.
Det er den ufravigelige forudsætning for, at befolkningen i Darfur støtter fredsprocessen.
That is essential if the population of Darfur is to support the peace process.
Sudans regering har forstærket dets militære tilstedeværelse i Darfur.
The Sudanese Government has reinforced its military presence in Darfur.
EN

Darfur {egennavn}

volume_up
1. geografi
Darfur
I much appreciate the President of the Commission’ s reference to Darfur.
Hr. kommissionsformand, jeg er taknemmelig, fordi De nævnte Darfur.
That is essential if the population of Darfur is to support the peace process.
Det er den ufravigelige forudsætning for, at befolkningen i Darfur støtter fredsprocessen.
The Sudanese Government has reinforced its military presence in Darfur.
Sudans regering har forstærket dets militære tilstedeværelse i Darfur.

Eksempelsætninger "Darfur" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishStøtte til Den Afrikanske Union er blot et enkelt element i EU ' s Darfur-politik.
Fifth, coordinating policies and actions with the other international actors.
DanishDet er klart, at Darfur har en særlig tiltrækningskraft for nogle mennesker.
It is obvious that the Darfur region has a special attraction for some people.
Danish- Hr. formand, endnu en gang diskuterer vi Darfur her i Europa-Parlamentet.
Mr President, we are once again discussing Darfur here in the European Parliament.
DanishEU har ansvar for at gøre Darfur til et vedvarende prioriteret område for FN.
The EU has a responsibility to make Darfur an ongoing priority for the UN.
DanishForestil Dem nu, at disse tårer bliver ganget med to millioner i Darfur i dag.
Imagine now those tears being multiplied by two million in Darfur today.
DanishEU arbejder også hårdt på en løsning af den vanskelige situation i Darfur.
The European Union is also working hard to resolve the difficult situation in Darfur.
DanishDet er vigtigt, at EU spiller en fremtrædende og aktiv rolle i Sudan og Darfur.
It is important that the EU should have a conspicuous and active role in Sudan and Darfur.
DanishDe og alle andre må bidrage til at forsøge at standse det, der sker i Darfur.
They and everybody must help to try to stop what is happening in Darfur.
Danish- Hr. formand, jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på den forværrede situation i Darfur.
Mr President, I would like to draw your attention to the worsening situation in Darfur.
DanishDet er den ufravigelige forudsætning for, at befolkningen i Darfur støtter fredsprocessen.
That is essential if the population of Darfur is to support the peace process.
DanishUNHCR antager, at over 200.000 flygtninge fra Darfur opholder sig i nabolandet Tchad.
In my opinion, this is the main point to emerge from the current debate.
DanishHr. formand, hr. kommissær, i Darfur er millioner af mennesker på flugt.
Mr President, Commissioner, in Darfur, millions of people are on the run.
DanishDer er ingen parter i sagen, og der er ingen borgerkrig i Darfur, kun mordere og ofre.
There is no civil war in Darfur: there are just murderers and victims.
DanishVi kan ikke længere tillade os at være ligeglade med det, der sker i Darfur.
We can no longer remain indifferent to what is happening in Darfur.
DanishDette er den hidtil stærkeste resolution om Darfur, men det er handling, der kræves.
This is the toughest resolution that we have seen on Darfur, but it is action that is needed.
DanishSudans regering har forstærket dets militære tilstedeværelse i Darfur.
The Sudanese Government has reinforced its military presence in Darfur.
DanishVi støtter f.eks. allerede Den Afrikanske Unions mission i Darfur.
We are already supporting the African Union mission in Darfur, for example.
DanishHan ønskede at hjælpe den sudanske befolkning og lindre den humanitære krise i Darfur.
His intention was to help the Sudanese people and alleviate the humanitarian crisis in Darfur.
DanishJeg kan forsikre Dem om, at Rådet ikke ser apatisk på situationen i Sudan og Darfur.
I can assure you that the Council does not view the situation in Sudan and Darfur apathetically.
DanishHr. kommissionsformand, jeg er taknemmelig, fordi De nævnte Darfur.
I much appreciate the President of the Commission’ s reference to Darfur.