Dansk-engelsk oversættelse af "das"

DA

"das" engelsk oversættelse

EN
DA

das {et}

volume_up
das (også: kloset)
volume_up
privy {substantiv}

Eksempelsætninger "das" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er glædeligt, at der afgives en positiv DAS for førtiltrædelsesstøtten.
It is to be welcomed that a positive DAS can be given for pre-accession aid.
DanishDet andet problem opstår efter Europa-Parlamentets modtagelse af DAS.
The second problem follows the receipt of the DAS by the European Parliament.
DanishOgså i Kenya burde følgende gælde: " Erst kommt das Fressen und dann die Moral«.
In Kenya, too, the following should really apply: " First feed me, and then you can preach to me '.
DanishVi er nødt til at sørge for, at vi fremover får en positiv revisionserklæring - DAS.
Last and most important is the question of shared management.
DanishÅr efter år anbefaler Revisionsretten, at der ikke gives en positiv DAS.
Year in, year out the Court of Auditors recommends not giving a positive statement of assurance.
DanishDet mest påfaldende ved dette budget er igen, at der ikke er nogen positiv DAS.
What is most striking about this budget is that once again there is no positive statement of assurance.
DanishDer er i disse punkter, at problemerne i DAS beskrives i detaljer.
It is in these latter paragraphs where the problems of the DAS are outlined in specific detail.
DanishDer er to væsentlige konsekvenser, der kan drages af DAS.
The main consequences to be drawn from the first DAS are twofold.
DanishDet understreger, at der med DAS er tale om et eksperiment, hvilket vi alle var klar over fra begyndelsen.
This underlines the experimental nature of DAS of which we were all aware from the beginning.
DanishIndtil da skal alle tal og navnlig konklusionerne i DAS behandles med forsigtighed.
Until then all the numbers and especially conclusions resulting from a DAS exercise should be treated with prudence.
DanishFor det første vil der fortsat blive gjort alle bestræbelser på at eliminere fejlkilder, der er identificeret i DAS.
Firstly, all efforts will continue to eliminate sources of errors identified in DAS.
DanishDet drejer sig om en positiv DAS for regnskabsåret 2003.
The aim is to ensure a positive DAS for the budget year 2003.
DanishLad mig komme med et par bemærkninger til emnet DAS, eftersom dette emne også bliver taget op i follow up-betænkningen.
Let me turn now to the issue of DAS as this is also included in the follow-up report.
DanishNu til noget om kontrollen bagefter, " DAS ".
I would also like to say a few words about ex post financial control.
DanishFor det første DAS og for det andet Domstolens dom.
Firstly. the DAS and, secondly, the Court of Justice ruling.
DanishMedlemmerne af Parlamentet har gentagne gange påpeget, at Kommissionen ikke på egen hånd kan sikre en positiv DAS.
Members of Parliament have pointed out repeatedly that the Commission alone cannot ‘ produce’ a positive DAS.
DanishDAS, revisionserklæringen, skal forbedres.
The DAS, the Statement of Assurance, must be improved.
DanishJeg kan lide det, den har gjort for at lave en køreplan for en positiv DAS, og det, den har gjort, hvad angår regnskabsprincipper.
I like what it has done on establishing a roadmap to a positive DAS and what it has done on accounting.
DanishFor det første revisionserklæringen, DAS.
DanishRetten er i gang med at ændre sin DAS-metodologi for at tilpasse den til Kommissionens reformproces for finanskontrol.
The Court is adjusting its DAS methodology to bring it into line with the process of reforming the Commission’ s financial control.