Dansk-engelsk oversættelse af "database"

DA

"database" engelsk oversættelse

EN

"database" dansk oversættelse

volume_up
database {substantiv}
DA

database {en}

volume_up
1. IT
database
Kommissionen må stå inde for, at denne europæiske database reelt sættes i værk.
The Commission must undertake to actually establish this European database.
Hvis vi har en database med fingeraftryk, kan vi afsløre snyd og misbrug med det samme.
If we have a database of fingerprints, we can uncover cheating and abuse immediately.
Europa skal have en database og et pålideligt statistiksystem.
Europe will get a database and a reliable statistical system.
EN

database {substantiv}

volume_up
1. IT
The Commission must undertake to actually establish this European database.
Kommissionen må stå inde for, at denne europæiske database reelt sættes i værk.
If we have a database of fingerprints, we can uncover cheating and abuse immediately.
Hvis vi har en database med fingeraftryk, kan vi afsløre snyd og misbrug med det samme.
Europe will get a database and a reliable statistical system.
Europa skal have en database og et pålideligt statistiksystem.

Eksempelsætninger "database" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen må stå inde for, at denne europæiske database reelt sættes i værk.
The Commission must undertake to actually establish this European database.
DanishHvis vi har en database med fingeraftryk, kan vi afsløre snyd og misbrug med det samme.
If we have a database of fingerprints, we can uncover cheating and abuse immediately.
DanishDet er en glimrende idé at oprette en database over retsafgørelser.
The idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
DanishVælg det kort eller den database, der skal importeres certifikater til: 0.
Select the card or database you wish to import certificates to: 0.
DanishDisse tal er taget fra Celex, den interinstitutionelle database, hvortil der er offentlig adgang.
These figures are taken from Celex, the publicly accessible interinstitutional database.
DanishDen database, der er etableret til dette formål, har været en stor succes.
The database set up to this effect has been a great success.
DanishEndelig en sidste bemærkning om den europæiske database.
Lastly, I wish to make an observation on the issue of the European database.
DanishMed fare for at gentage mig selv vil jeg sige, at en sådan database bliver til gavn for borgerne.
At the expense of repeating myself, this will ensure that it is to the citizens ' advantage.
DanishDet ville derfor betyde et stort skridt fremad, hvis hver medlemsstat udvikler en sådan database.
It would therefore be a big step forward if every Member State were to develop such a database.
DanishEfter at være blevet samlet i en europæisk database skal disse oplysninger stilles til rådighed for alle.
These data must be fed into a central European database and made available to everyone.
DanishEuropa skal have en database og et pålideligt statistiksystem.
Europe will get a database and a reliable statistical system.
DanishVælg det kort eller den database, du vil generere nøglen i:.
Select the card or database you wish to generate your key in:.
DanishFor det andet er oprettelse af en central database af stor betydning.
Secondly, a central database is very important.
DanishCertifikater og private nøgler (database med personlig nøgle)
Certificates and Private Keys (Personal Key Database)
DanishDet skulle være muligt at oprette en fælles database, hvor beslutningsgangen kan følges punkt for punkt.
It should be possible to set up a joint database to monitor the decision-making process for each topic.
DanishVi skal have fælles indikatorer og en fælles database.
We must have common indicators and a common database.
DanishHvis vi skal gøre alt dette, er det nødvendigt med en database.
DanishDen ene er, at der skal etableres en egentlig database, så borgerne kan følge deres andragender på internettet.
One is that there should be a proper database so that citizens can follow their petitions through the Internet.
DanishVi har en database, som byder på mange, mange informationer for patienter, for læger, ja, også for virksomhederne.
In the United Kingdom we do not eat horses, dogs, cats, or budgerigars for that matter, so these should not apply.
DanishJeg tror, at vi til den tid vil have den nødvendige database til at kunne rapportere om ulykker i hjemmet og i fritiden.
I feel that we will then have a database of the kind we need for the reporting of home and leisure accidents.