Dansk-engelsk oversættelse af "datter"

DA

"datter" engelsk oversættelse

DA

datter {en}

volume_up
datter
Ahima'az i Naftali; han var ligeledes gift med en Datter af Salomo Basemat;
Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife:
"Forbandet enhver som har Samleje med sin Søster sin Faders eller Moders Datter!
Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his mother!
Hans Moder hed Nehusjta og var en Datter af Elnatan fra Jerusalem.
And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem.

Eksempelsætninger "datter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAhima'az i Naftali; han var ligeledes gift med en Datter af Salomo Basemat;
Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife:
DanishHan har kun set sin treårige datter nogle få gange, siden hun kom til verden.
He has only seen his three-yearold daughter a few times since she was born.
Danishog Sjesjan gav sin Træl Jarha sin Datter til Ægte og hun fødte ham Attaj.
And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.
DanishDe svarede: "Ja det går ham vel; se hans Datter Rakel kommer netop med Hjorden derhenne!
And they said, He is well: and, behold, Rachel his daughter cometh with the sheep!
DanishDa hun kom til sin Svigermoder sagde denne: "Hvorledes gik det min datter?
And when she came to her mother in law, she said, Who art thou, my daughter?
Danishhar han heller ingen Datter skal I give hans Arvelod til hans Brødre;
And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren.
DanishHør min Datter opmærksomt og bøj dit Øre : Glem dit Folk og din Faders Hus
So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him.
DanishHans Datter var Sje'era som byggede Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Uzzen-Sje'era.
(And his daughter was Sherah, who built Bethhoron the nether, and the upper, and Uzzensherah.
DanishMen da han var sat ud tog Faraos Datter ham op og opfostrede ham til sin Søn.
And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up, and nourished him for her own son.
DanishDa David fik at vide hvad Rizpa Ajjas Datter Sauls Medhustru havde gjort
And it was told David what Rizpah the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done.
DanishNår en Mand sælger sin Datter som Trælkvinde skal hun ikke frigives som Trællene.
And if a man sell his daughter to be a maidservant, she shall not go out as the menservants do.
DanishMåske bør De give Deres mor rumskibet og Deres datter telefonen.
Maybe you should give your mother the spaceship and your daughter the telephone.
Danish"Forbandet enhver som har Samleje med sin Søster sin Faders eller Moders Datter!
Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his mother!
DanishOg en Mand af Levis Hus gik hen og tog en Levi Datter til Ægte
And there went a man of the house of Levi, and took to wife a daughter of Levi.
DanishVed Tro nægtede Moses da han var bleven stor at kaldes Søn af Faraos Datter
By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter;
DanishAbinadabs Søn havde hele Dors Højland; han var gift med Salomos Datter Tafat;
The son of Abinadab, in all the region of Dor; which had Taphath the daughter of Solomon to wife:
DanishHans Moder hed Nehusjta og var en Datter af Elnatan fra Jerusalem.
And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem.
DanishSå bestemte Moses sig til at tage Ophold hos Manden og han gav Moses sin Datter Zippora til Ægte
And Moses was content to dwell with the man: and he gave Moses Zipporah his daughter.
DanishOg Laban gav sin Datter Rakel sin Trælkvinde Bilha til Trælkvinde.
And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid.
DanishDa Dina den Datter Jakob havde med Lea engang gik ud for at besøge Landets Døtre
And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.