Dansk-engelsk oversættelse af "datterselskab"

DA

"datterselskab" engelsk oversættelse

DA

datterselskab {et}

volume_up
1. generel
datterselskab
De blev ejet af den nederlandske pensionsfond SCI-Erasme eller dennes datterselskab.
These were owned by SCI-Erasme, a Dutch pension fund, or its subsidiary.
Hvis man forhandler seriøst med en virksomhed af denne størrelse, et stort datterselskab til en amerikansk virksomhed, kan man nå til en aftale.
When you negotiate seriously with an organization of this size, a large subsidiary of an American company, you can come to an agreement.
Virksomheder fra lande uden for EU tvinges til at registrere et datterselskab i mindst et EU-land for at kunne handle inden for Unionen.
Companies from countries outside the EU are forced to register a subsidiary company in at least one EU country to be able to carry on business within the Union.
2. business
datterselskab
De blev ejet af den nederlandske pensionsfond SCI-Erasme eller dennes datterselskab.
These were owned by SCI-Erasme, a Dutch pension fund, or its subsidiary.
Hvis man forhandler seriøst med en virksomhed af denne størrelse, et stort datterselskab til en amerikansk virksomhed, kan man nå til en aftale.
When you negotiate seriously with an organization of this size, a large subsidiary of an American company, you can come to an agreement.
Virksomheder fra lande uden for EU tvinges til at registrere et datterselskab i mindst et EU-land for at kunne handle inden for Unionen.
Companies from countries outside the EU are forced to register a subsidiary company in at least one EU country to be able to carry on business within the Union.

Eksempelsætninger "datterselskab" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe blev ejet af den nederlandske pensionsfond SCI-Erasme eller dennes datterselskab.
These were owned by SCI-Erasme, a Dutch pension fund, or its subsidiary.
DanishHvis man forhandler seriøst med en virksomhed af denne størrelse, et stort datterselskab til en amerikansk virksomhed, kan man nå til en aftale.
When you negotiate seriously with an organization of this size, a large subsidiary of an American company, you can come to an agreement.
DanishVirksomheder fra lande uden for EU tvinges til at registrere et datterselskab i mindst et EU-land for at kunne handle inden for Unionen.
Companies from countries outside the EU are forced to register a subsidiary company in at least one EU country to be able to carry on business within the Union.
DanishVi står over for udsigten til aflysninger af direkte forbindelser fra næste måned fra London Gatwick til Strasbourg, som drives af Air Frances datterselskab Britair.
We face the prospect of cancellation of the direct flights from London Gatwick to Strasbourg from next month by the Air France subsidiary Britair.
DanishMen den afgørende indflydelse, der danner grundlag for forbindelsen mellem moderselskab og datterselskab, er ikke relevant med hensyn til dobbeltpostering.
Indeed, the criterion of dominant influence which underlies the relationship between the parent company and its branch is not relevant in the matter of double usage.
DanishHr.formand, den brutale, ensidige beslutning om at lukke Renaults datterselskab i Vilvoorde, som ledelsen har truffet, har rystet den europæiske offentlighed dybt.
Mr President, the brutal and unilateral decision taken by the management of Renault to close its subsidiary in Vilvorde profoundly shocked European public opinion.
DanishFaktisk vil ændringen medføre en betydelig reducering af direktivets omfang, idet den vil begrænse anvendelsesområdet til kun at omfatte forbindelserne mellem moder- og datterselskab.
In fact, this Amendment No 8 would considerably reduce the scope of the directive by limiting the field of applications solely to parent-branch relationships.
DanishDerfor tror jeg heller ikke, at henvisningen til Den Europæiske Centralbank er tilstrækkelig, for den er ganske vist uafhængig, men den er et datterselskab af de nationale banker.
That is why I believe that even the reference to the European Central Bank is insufficient, because, although the European Central Bank is independent, it is a subsidiary of the national banks.