Dansk-engelsk oversættelse af "dB"

DA

"dB" engelsk oversættelse

volume_up
dB {en} [forkortelse]
EN
EN

"dB" dansk oversættelse

volume_up
dB {substantiv} [forkortelse]
DA
DA

dB {en} [forkortelse]

volume_up
dB
volume_up
dB {substantiv} [fork.]
Vi har indsat forslag fra Verts / ALE-Gruppen om biologisk nedbrydelige olier, og vi har tilfredsstillet brugergrupper og virksomheder ved at gøre støjemissionstolerancen på 3 dB gældende.
We have put in proposals from the Verts/ ALE Group on biodegradable oils and we have satisfied user groups and the industries by putting forward the 3dB noise allowance.
EN

dB {substantiv} [forkortelse]

volume_up
dB
volume_up
dB {en} [fork.]
We have put in proposals from the Verts/ ALE Group on biodegradable oils and we have satisfied user groups and the industries by putting forward the 3dB noise allowance.
Vi har indsat forslag fra Verts / ALE-Gruppen om biologisk nedbrydelige olier, og vi har tilfredsstillet brugergrupper og virksomheder ved at gøre støjemissionstolerancen på 3 dB gældende.

Eksempelsætninger "dB" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlligevel bliver DB AG ved med at være stædig, politikerne er hjælpeløse.
Excessively high prices, frequent delays and poor service tend to be the norm.
DanishSænkningen af grænseværdien fra 96 dB til 87 dB er et klart fremskridt.
The reduction in the exposure limit value from 96 db to 87 db is clearly good progress.
DanishLad kombinationen NS-cargo og DB-cargo konkurrere direkte med SNCF.
Why not let the NS-cargo/ DB-cargo combination compete directly with SNCF.
DanishDet ligger 3 dB under det, som vi i morgen skal beslutte for 2005.
That is 3 decibels less than we are to adopt for the year 2005 tomorrow.
Danish2 dB lyder ikke af meget, men 3 dB betyder næsten en halvering af støjen.
Two decibels may not appear much, but three decibels represents nearly a cut of the noise by half.
DanishMed støjsvag asfalt kan der opnås en enorm støjreduktion på 10-13 dB.
By means of low-noise asphalt, an enormous noise reduction of ten to thirteen decibels can be achieved.
DanishDerfor har Europa-Parlamentet under andenbehandlingen besluttet at forsøge at formindske støjen fra bildæk med 2 dB.
That is why the European Parliament decided at second reading to try to reduce the noise of car tyres by two decibels.
DanishHer er tre eksempler: I Tyskland vil DB AG ikke længere lade fjerntogene holde på Berlins Bahnhof Zoo.
Mr President, Mr Vice-President of the Commission, ladies and gentlemen, I, too, am very much obliged to the rapporteurs and shadow rapporteurs.
DanishJava-sikkerhed (Signed Applet DB 0)
DanishJava-sikkerhed (Signed Applet DB)
DanishJeg bifalder derfor særlig ændringsforslag 14 om at udvide støjtolerancen på 3 dB til det niveau, som Kommissionen oprindelig foreslog.
I therefore welcome in particular Amendment 14 to extend the 3 decibel sound allowance to the scope originally proposed by the Commission.
DanishHr. formand, my favourite Commissioner, da jeg for et halvt år siden købte nye dæk til min bil, valgte jeg dæk med en støj på 71 dB.
Mr President, my favourite Commissioner, when I bought new tyres for my car six months ago I decided to buy tyres with a 71 decibel noise rating.
DanishDen daværende britiske regering var meget stolt over at have presset en grænseværdi på 90 dB igennem for påbud af høreværn på arbejdspladsen.
The then UK Government was very proud to have succeeded in pressing for a 90 decibel level for the mandatory use of ear-protectors at work.
DanishHr. kommissær, jeg har svært ved at forklare, at der allerede nu findes dæk på markedet, som ligger 3 dB under den standard, som vi skal vedtage for 2005.
Mr Commissioner, I am at a loss to explain to anyone why there are already tyres on the market that are 3 decibels below the standard we are to adopt for 2005.
DanishJeg kan også oplyse Dem, at støjniveauet på mindre pubber ligger i størrelsesordenen 75 dB, og således er langt under den grænse på 90, der er sat.
And there is another statistic I should like to give you: the noise level in small pubs is in the order of 75 db, that is, well below the limit value of 90 already set.
DanishIkke engang Parlamentets kompromis om simpelthen at halvere den reduktion på 2 dB, som der blev anmodet om, til blot 1 dB fandt nåde for ministrenes øjne.
Even the compromise on the part of Parliament simply to halve the requested reduction of two decibels down to only one decibel was viewed unfavourably by the Ministers.
DanishJeg taler naturligvis om en aftale om det nye kapitel 4, hvori det maksimalt tilladte niveau for støjemission reduceres med 10 dB i forhold til de foregående kapitler.
I am, of course, talking about the constitution of the new Chapter 4, with a reduction of 10 decibels on the maximum emissions authorised in previous chapters.
DanishVi har indsat forslag fra Verts / ALE-Gruppen om biologisk nedbrydelige olier, og vi har tilfredsstillet brugergrupper og virksomheder ved at gøre støjemissionstolerancen på 3 dB gældende.
We have put in proposals from the Verts/ ALE Group on biodegradable oils and we have satisfied user groups and the industries by putting forward the 3dB noise allowance.

Synonymer (engelsk) for "dB":

dB
English