Dansk-engelsk oversættelse af "DDR"

DA

"DDR" engelsk oversættelse

volume_up
DDR {egen.} [forkortelse]
DA

DDR {egennavn} [forkortelse]

volume_up
1. generel
DDR
volume_up
GDR {egen.} [fork.]
Så bliver kufferten åbnet, og man opdager røgvarslere fra sprinkleranlæg i det tidligere DDR.
Then the case is opened and smoke alarms are found from sprinkler systems in the former GDR.
Det var for næsten 10 år siden, da DDR blev en del af hele Tyskland.
This was nearly ten years ago when the GDR became part of Germany.
Vi kan se det i dag på de enorme omkostninger for det tidligere DDR.
We can now see the huge costs for the former GDR.
2. "Østtyskland", geografi
Hvilken vesttysk forhandlingspartner med DDR bekymrede sig i sin tid om de vietnamesiske gæstearbejdere i Østtyskland?
Which West German negotiating partners of the GDR were concerned about the fate of the Vietnamese immigrant workers in East Germany at the time?

Eksempelsætninger "DDR" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå bliver kufferten åbnet, og man opdager røgvarslere fra sprinkleranlæg i det tidligere DDR.
Then the case is opened and smoke alarms are found from sprinkler systems in the former GDR.
DanishDet var for næsten 10 år siden, da DDR blev en del af hele Tyskland.
This was nearly ten years ago when the GDR became part of Germany.
DanishMarkedssituationen i DDR var alvorlig, især inden for oksekødssektoren.
The market situation in the Federal Republic of Germany was serious, especially in the beef and veal sector.
DanishVi kan se det i dag på de enorme omkostninger for det tidligere DDR.
We can now see the huge costs for the former GDR.
DanishUdviklingen i den østlige del af Tyskland er selvfølgelig særlig bitter for mig, der kommer fra DDR.
Being of DDR origin, the developments in eastern Germany are of course particularly hard for me to bear.
DanishGrunden er ganske enkelt den erfaring, jeg har gjort i det tidligere DDR med dårlig økonomisk holdingstyring.
It is for a quite simple reason, and that is the experience I have had with the mismanagement of holdings in the former GDR.
DanishI denne situation blev det tidligere DDR støttet massivt med penge fra Vesttyskland, 150 milliarder DM om året.
In that situation, West Germany backed the former GDR financially on a massive scale, by no less than DM 150 billion annually.
DanishKommissionen gennemtvang dengang, at reglerne om det indre marked skulle gælde fra den dag, hvor DDR tiltrådte EU.
The European Commission then spelled out that the internal market rules would apply as from day one of the GDR joining the EU.
DanishDet er mig stadig uklart, om kødet fra leukosekøer er solgt til Rusland eller til andre af DDR ' s tidligere handelspartnere.
It is still unclear to me whether leucosis-infected beef is being sold to Russia or other trade partners of the former GDR.
DanishFor det fjerde skal polske virksomheder i lighed med tyske virksomheder fra det tidligere DDR kunne nyde godt af statsstøtte.
Third, that Poland shall not recognise any decisions of the tribunals and courts of the Union with respect to possible German claims.
DanishHvilken vesttysk forhandlingspartner med DDR bekymrede sig i sin tid om de vietnamesiske gæstearbejdere i Østtyskland?
Which West German negotiating partners of the GDR were concerned about the fate of the Vietnamese immigrant workers in East Germany at the time?
DanishDen dårlige økonomiske styring af holding er jo på ingen måde tilendebragt allerede, og det gælder desværre ikke kun i det tidligere DDR.
This mismanagement of holdings has by no means come to an end and, unfortunately, it is not just happening in the former GDR.
DanishI Berlin i den store bygning, der tidligere husede det, som DDR kaldte sit parlament, står der skrevet ordet, som betyder tvivl.
Today it is too easy to take for granted the firm foundations of the new Europe in which we live, a Europe of freedom and shared values.
DanishDe nye medlemsstater vil på den ene side kæmpe med det tidligere DDR ' s problemer og på den anden side med Mexicos problemer, som er USA ' s fattige baggård.
The new Member States will be plagued by the problems of the former DDR on the one hand, and of Mexico, which serves as the US's poor backyard, on the other.
DanishHr. formand, overvindelsen af DDR-komplekset inden for Forbundsrepublikken, især den blandt mange tidligere østtyskere herskende idé om at være andenrangsborgere, vil kræve meget tid.
Overcoming the GDR complex within the Federal Republic, namely the feeling many East Germans have of being second-class citizens, will take time.
DanishKommentatoren fra Frankfurter Allgemeine Zeitung citerede ham i går med sætningen: " Én af de mange årsager til højrekestremistisk vold ligger helt klart i DDR
The writer of the Frankfurter Allgemeine's leader quoted him approvingly yesterday as saying: 'One of a number of causes of right-wing violence is definitely to be found in the GDR. '
DanishJeg vil give Dem et eksempel i denne forbindelse: Det var temmelig latterligt, at den tyske delstat Bayern efter murens fald ikke ville anerkende en studentereksamen fra DDR.
Let me give you an example: it was rather ridiculous that the German Federal Land of Bavaria, following the fall of the Iron Curtain, did not want to recognize the DDR Abitur.
DanishDen tyske skribent, Lutz Rathenov, skærper dette synspunkt yderligere ved at sige, at DDR-staten behandlede udlændinge på en måde, som højreekstremister drømmer om i dag.
The German commentator, Lutz Rathenov, is bringing this viewpoint even more into focus: 'The GDR used to treat foreigners in a way which right-wing extremists would dream about these days. '
DanishJeg ville ønske, at der havde været samme skrappe europæiske protest, da socialisterne var parate til at gøre fælles sag med efterfølgerne af regimet i DDR, der foragtede og forfulgte mennesker.
I would have liked to see the same outrage in Europe when the socialists were prepared to make common cause with the successors to the misanthropic and persecutory regime in the DDR.
DanishJeg kan stadig huske, hvor vanskeligt det var efter omvæltningen i det tidligere DDR at få pålidelige data, og det hvad enten det var over chokoladeforbruget eller over bestanden af røntgenudstyr.
I know, too, how difficult it has been in the former GDR, since reunification, to obtain reliable data, even if only on such matters as chocolate consumption or the stock of X-ray equipment.