Dansk-engelsk oversættelse af "de"

DA

"de" engelsk oversættelse

volume_up
de {pron.}
EN
volume_up
De {pron.}
EN
EN

"de-inking" dansk oversættelse

volume_up
de-inking {substantiv}
DA
DA

de {pronomen}

volume_up
De udnytter de muligheder, traktaten har, og jeg synes, de fortjener vor støtte.
They use whatever is in the Treaty and I feel that they deserve our support.
Se på vores børn og den teknologi, de bruger, og de arbejdsmarkeder, de skal ud på.
Look at our children and the technology they use and the jobs market they face.
De kan de ikke, hverken nationale institutioner eller europæiske institutioner.
They cannot, whether they be national institutions or European institutions.
EN

de-inking {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "de" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
DanishDette panel viser værktøjer og filtre til tilpasning af de viste søgeresultater.
This panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
DanishDet er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.
It is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
DanishDe vil nå frem til deres egne konklusioner om, hvordan deres system skal ændres.
They will come to their own conclusions about how they will change their system.
DanishJeg vil kort nævne de vigtigste overvejelser, der har ført til vores standpunkt.
I should like to outline the main considerations that led us to this conclusion.
DanishDet område, hvor der er mest brug for at sætte ind, er de private husholdninger.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
DanishSituationen er den, som De kender som følge af Det Europæiske Råds beslutninger.
You already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
DanishDet var en forfærdelig tragedie, at volden i de januardage igen gik over gevind.
It was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
DanishVi vil gerne forsvare de offentlige tjenester, som kommer befolkningen til gode.
We are in favour of defending public services that are useful to the population.
DanishI en vis forstand faldt vi tilbage til de bilaterale politikker på dette område.
To some extent, we made do with our bilateral policies in order to achieve this.
DanishDette vil vi basere på de to organisationers erfaringer på disse politikområder.
We will base this on both our organisations ' experiences in these policy areas.
DanishSituationen i de andre berørte medlemsstater er heldigvis ikke lige så alvorlig.
The situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
DanishEr Déby klar over, at han uigenkaldeligt skal holde sig til de indgåede aftaler?
Is Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
DanishFår de ordentlig pleje, og er der stadig verserende sager, der ikke er afklaret?
Is there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
DanishHvilken rolle spiller EU inden for de overordnede rammer, hvilken opgave har EU?
What is the European Union's role, what is its mission, in this general context?
DanishSå ville Europa uden tvivl få midler, der står mål med de europæiske ambitioner.
Europe would then, most certainly, have resources in keeping with its ambitions.
DanishTror De helt ærligt, at de vil nå frem til en aftale om et så vigtigt spørgsmål?
In truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
DanishDe belgiske myndigheder er nu i færd med at udrede, præcist hvordan det gik til.
Exactly what happened is currently being looked into by the Belgian authorities.
DanishMen Thomas hvilket betyder Tvilling en af de tolv var ikke hos dem da Jesus kom.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
DanishOg han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde Ånder.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.

Synonymer (engelsk) for "de luxe":

de luxe
English
Alexis de Tocqueville
Charles de Gaulle