Dansk-engelsk oversættelse af "De Europæiske Fællesskabers Domstol"

DA

"De Europæiske Fællesskabers Domstol" engelsk oversættelse

DA

De Europæiske Fællesskabers Domstol {egennavn}

volume_up
1. jura
De Europæiske Fællesskabers Domstol
Hvad ville De Europæiske Fællesskabers Domstol have sagt?
What ought the Court of Justice of the European Communities to have said?
Det drejer sig om en fejlagtig påstand, som De Europæiske Fællesskabers Domstol afkræfter dag efter dag.
This is an outrageous statement, which has been denied day after day by the Court of Justice of the European Communities.

Eksempelsætninger "De Europæiske Fællesskabers Domstol" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAf samme grund er PSE-Gruppen imod et sagsanlæg for De Europæiske Fællesskabers Domstol.
In any event, the economic policy cannot be limited to mere observation of the procedures.
DanishDe to punkter vedrører kompetencen hos De Europæiske Fællesskabers Domstol.
The two points concern the powers of the European Court of Justice.
DanishUdvalget beklager desuden, at De Europæiske Fællesskabers Domstol ikke nævnes.
Similarly, our Commission regrets that questions concerning the Court of Justice are dealt with separately.
DanishHvad ville De Europæiske Fællesskabers Domstol have sagt?
What ought the Court of Justice of the European Communities to have said?
DanishJeg er langt fra dommer hos De Europæiske Fællesskabers Domstol, og jeg ønsker aldrig at blive det!
No part of me is a judge at the European Court of Justice, nor should I ever wish that upon myself!
DanishHvis ikke de ophæver embargoen, vil sagen blive indbragt for De Europæiske Fællesskabers Domstol.
In the absence of a decision to lift the ban, the case will be filed with the European Court of Justice.
DanishHer må vi forpligte De Europæiske Fællesskabers Domstol, De Europæiske Institutioner, i større omfang end hidtil.
For this we must do more to call upon the European Court of Justice, the European institutions, for action.
DanishDet drejer sig om en fejlagtig påstand, som De Europæiske Fællesskabers Domstol afkræfter dag efter dag.
This is an outrageous statement, which has been denied day after day by the Court of Justice of the European Communities.
DanishVores kollega Berthu har med rette indgivet en klage til De Europæiske Fællesskabers Domstol over denne ubelejlige ændring.
Our colleague, Mr Berthu, has rightly tabled an appeal with the Court of Justice against this untimely change.
DanishVi sætter pris på borgernes ret til at appellere til De Europæiske Fællesskabers Domstol, når de føler sig uretfærdigt behandlet.
We value the rights of citizens to appeal to the European Court of Justice where they perceive injustice.
DanishDe Europæiske Fællesskabers Domstol har i marts 1996 klart angivet, at Fællesskabet ikke kunne være en del af konventionen.
The European Court of Justice clearly indicated last March that the Community could not be a party to the convention.
DanishDe Europæiske Fællesskabers Domstol
DanishVi har valgt det sted, hvor De Europæiske Fællesskabers Domstol er placeret til Fællesskabets tribunal for ophavsret.
We have chosen the place where the European Court of Justice is located for the Community's tribunal on intellectual property.
DanishDisse skal råde over en tekst, hvortil man skal henvise for at underbygge deres forsvar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol.
These people need a document to which they can refer when they take their case before the European Court of Justice.
DanishFor ganske nylig advarede præsidenten for De Europæiske Fællesskabers Domstol om, at Domstolen ikke ville kunne klare udvidelsen af EU.
Very recently the President of the European Court of Justice warned that it would be unable to cope with enlargement of the EU.
DanishDe Europæiske Fællesskabers Domstol, som har været den bedste af institutioner, spiller stadig en utilstrækkelig rolle i denne proces.
The European Court of Justice, which has been the pearl of the institutions, still has an inadequate role in this whole process.
DanishOprindelseslandsprincippet er styrende for lovgivningen om EU ' s indre marked, og dette er netop blevet bekræftet af De Europæiske Fællesskabers Domstol.
Quite the contrary: the increase in competition has activated the market, and consumers have, of course, gained from this.
DanishDen skal træde i stedet for den tidligere aftale fra 2004, som De Europæiske Fællesskabers Domstol kendte ugyldig i maj måned.
Its purpose is to replace the earlier agreement made in 2004, which the Court of Justice of the European Communities overturned in its judgment last May.
DanishUd over denne udemokratiske fremgangsmåde mangler, som fru Palacio allerede har nævnt, kompetencen for De Europæiske Fællesskabers Domstol.
As well as this undemocratic procedure, powers for the Court of Justice are also missing, as Mrs Palacio Vallelersundi has already mentioned.
DanishMan vil normalt svare, at man skal indstævne de medlemsstater, der ikke gennemfører lovgivningen, for de Europæiske Fællesskabers Domstol.
The traditional answer is to say that we should take Member States which are not implementing the legislation to the European Court of Justice.