Dansk-engelsk oversættelse af "de facto"

DA

"de facto" engelsk oversættelse

EN

"de facto" dansk oversættelse

DA

de facto {adverbium}

volume_up
1. "i virkeligheden/praksis"
de facto
I fjor bekræftede Parlamentet de facto antageligheden ved at vedtage ændringsforslaget.
Last year, by adopting the amendment, the House confirmed its de facto admissibility.
I Afghanistan selv hersker Karzai-regeringen de facto kun i Kabul.
In Afghanistan itself, the Karzai government enjoys de facto power only in Kabul.
Her henvises der de facto til budgetmyndighedens mulige hykleri og inkohærens.
It is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities.
EN

de facto {adverbium}

volume_up
de facto
volume_up
de facto {adv.} (i virkeligheden/praksis)
Last year, by adopting the amendment, the House confirmed its de facto admissibility.
I fjor bekræftede Parlamentet de facto antageligheden ved at vedtage ændringsforslaget.
In Afghanistan itself, the Karzai government enjoys de facto power only in Kabul.
I Afghanistan selv hersker Karzai-regeringen de facto kun i Kabul.
It is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities.
Her henvises der de facto til budgetmyndighedens mulige hykleri og inkohærens.

Eksempelsætninger "de facto" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har Scheele-betænkningen, og vi har haft en debat om de facto-moratoriet.
We have the Scheele report, and we have held a debate on the de facto moratorium.
DanishI fjor bekræftede Parlamentet de facto antageligheden ved at vedtage ændringsforslaget.
Last year, by adopting the amendment, the House confirmed its de facto admissibility.
DanishDet ville de facto betyde en lovændring, uden at Parlamentet inddrages.
That would automatically mean amending the law without involving Parliament.
DanishI Afghanistan selv hersker Karzai-regeringen de facto kun i Kabul.
In Afghanistan itself, the Karzai government enjoys de facto power only in Kabul.
DanishOg dog vil den sammen med en eventuel ny forfatningstraktat blive EU ' s de facto-traktat.
However it, together with any new constitutional treaty, will be the Treaty of the EU.
DanishHer henvises der de facto til budgetmyndighedens mulige hykleri og inkohærens.
It is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities.
DanishEnhver bestemmelse vedrørende Pakistan vil de facto være diskrimination.
In the wake of 9/ 11 we decided to grant the benefits of the GSP drug regime to Pakistan.
DanishHerigennem vil der stille og roligt opstå også de facto juridisk forpligtende retlige normer.
In this way they will gradually become de facto legally binding legal norms.
DanishDer forekommer i øvrigt de facto-praksis, der kan legitimere det.
There are de facto practices that, incidentally, could legitimise this course of action.
DanishDenne gradvise de facto-konvergens er den vigtigste udfordring for de tiltrædende lande.
This – gradual convergence – is the most important challenge which the acceding countries face.
DanishSolana har ingen legitimitet som EU ' s de facto-udenrigsminister.
Mr Solana has no legitimacy as the EU’ s de facto foreign minister.
DanishMed denne interinstitutionelle aftale vedtager Rådet de facto budgettet for syv år.
With this Interinstitutional Agreement, the Council would de facto approve the budget for seven years.
DanishVi har de facto valgt at betragte agenturerne individuelt.
We decided, on the basis of the facts, to consider the agencies individually.
DanishEuropa bør ikke de facto overvåge, mistænke og undertrykke.
That is why the concept of a war on terror seems to us to be so dangerous.
DanishEn decentralisering må ikke de facto føre til, at den interne revision bliver helt afskaffet.
Decentralisation must not result in the total de facto abolition of internal financial control.
DanishDet er en de facto-situation, der jo hænger sammen med den lidet klare situation, der hersker i dette område.
This results, de facto, from the fundamentally ambiguous situation in that area.
DanishIntet emne, som er af bare nogen betydning, er blevet udeladt de facto.
No subject of any importance was omitted, in point of fact.
DanishUddannelse er netop også vigtig, når vi tænker på, at vi de facto er et indvandringskontinent.
Education is especially important, too, when we consider that we are a continent of immigration.
DanishVi har ikke de facto ens standarder i de enkelte medlemsstater, så vi ved, hvad er hvad.
We do not have real common standards within the individual Member States so that we know what is what.
DanishDe facto udgør forurening fra bilerne en af de største kilder til forureningen af Østersøen.
It is a fact that pollution from cars is one of the biggest sources of pollution of the Baltic Sea.

Lignende oversættelser "de facto" på engelsk

de pronomen
English
de ti bud substantiv
de Allierede substantiv
English
de gamle substantiv
English
de herrer substantiv
English
de offentlige myndigheder substantiv