Dansk-engelsk oversættelse af "de fleste"

DA

"de fleste" engelsk oversættelse

EN
DA

de fleste {pronomen}

volume_up
de fleste
De fleste parametre opfylder Verdenssundhedsorganisationens henstillinger.
Most parameters adhere to the World Health Organization recommendations.
I denne forstand driver de fleste efterretningstjenester økonomisk spionage.
To that extent most of the services engage in espionage in the economic domain.
De fleste associeringsaftaler er allerede ratificeret, underskrevet eller paraferet.
Most of the association agreements are already ratified, signed or initialled.

Eksempelsætninger "de fleste" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe fleste mennesker ønsker at blive i deres eget hjem, selv om de er plejekrævende.
Even when they are in need of care, most people want to stay in their own homes.
DanishOrdningen med pension via kapitalopsparing er under udbygning i de fleste lande.
A pension scheme based on accumulation is being developed in most of the countries.
DanishMen de fleste indbyggere mener, at Skotland er en nation i en multinational stat.
Sometimes in this House we use the word 'region ' in a very misleading sense.
DanishDe fleste indeholder nye punkter, der ikke afspejler indholdet af direktivet.
Most are new proposed recitals that do not reflect the contents of the directive.
DanishVi stemmer derfor også for Stihler-betænkningen og de fleste af ændringsforslagene.
That is why we will vote for Mrs Stihler's report and for most of her amendments.
DanishDe fleste økonomiske iagttagere regner desuden med, at disse priser vil stige.
The majority of economists consider that these prices will increase in the future.
DanishDer er stor enighed i Parlamentet vedrørende de fleste spørgsmål om dyrs velfærd.
There is a great deal of unanimity in the Parliament on most animal welfare issues.
DanishI dag må jeg konstatere, at de fleste har holdt sig til dette, men nogle har ikke.
Today I have to say that the majority have adhered to this, but some have not.
DanishDa de fleste brugere er vant til at se blå links, kan du også prøve at bruge blå.
Since most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
DanishI 1980 ' erne oplevede de fleste markeder i Europa en dramatisk deregulering.
In the course of the 1980s, most markets in Europe underwent drastic deregulation.
DanishKommissionen har ingen problemer med indholdet af de fleste af disse ændringsforslag.
The Commission has no difficulty with the substance of most of these amendments.
DanishDet forventer de fleste af vores medborgere fra Strasbourg til Warszawa sig af os.
That is what the majority of our citizens, from Strasbourg to Warsaw, expect of us.
DanishHan påpegede med rette, at de fleste ofre i moderne krigsførelse er civile.
He rightly pointed out that in modern warfare most of the victims are civilians.
DanishI denne forstand driver de fleste efterretningstjenester økonomisk spionage.
To that extent most of the services engage in espionage in the economic domain.
DanishI EU som helhed halter vi stadig bag efter USA og Japan på de fleste områder.
Taking the EU as a whole, we still lag behind the US and Japan on most indicators.
DanishHan udfører nemlig mere Europa-politik end de fleste, i hvert fald lige for tiden.
He is pursuing a more European policy than most, at least just at the moment.
DanishMen i de fleste medlemsstater udgør de mere end 10 % af skatte- og afgiftsprovenuet.
In most Member States, however, they account for more than 10 % of tax revenue.
DanishDe svenske forsvarsudgifter per capita har været højere end i de fleste andre lande.
Swedish defence spending per capita has been higher than in many other countries.
DanishFri religionsudøvelse er en grundlæggende ret, som de fleste europæere anerkender.
Freedom of worship is a fundamental right recognised by most of us in Europe.
DanishReklame er i de fleste tilfælde uden for rækkevidde på grund af omkostningerne.
As far as advertising is concerned, it is generally prohibitively expensive.

Lignende oversættelser "de fleste" på engelsk

de pronomen
English
de ti bud substantiv
langt de fleste
de Allierede substantiv
English
de facto adverbium
English
de gamle substantiv
English
de herrer substantiv
English
de offentlige myndigheder substantiv