Dansk-engelsk oversættelse af "De forenede stater"

DA

"De forenede stater" engelsk oversættelse

DA

De forenede stater {egennavn}

volume_up
1. geografi
Der kan argumenteres for, at De Forenede Stater ligger i spidsen af kampagnen for at få løst problemet med hvidvaskning af penge.
The United States of America is arguably at the forefront of the campaign tackling the problem of money laundering.

Eksempelsætninger "De forenede stater" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er en skam, at De Forenede Stater har ment ikke at kunne deltage i aftalen.
It is a pity that the United States has felt unable to take part in the agreement.
DanishDen Europæiske Union bør aldrig overlade det til De Forenede Stater at gå i spidsen.
The European Union should never leave it to the United States to take the lead.
DanishDe Forenede Stater har etableret et samarbejde mellem de store demokratiske kræfter.
The United States has managed to get the major democratic forces to cooperate.
DanishSå meget desto mere som vi ligesom De Forenede Stater fordømmer Cubas diktatorstyre.
Especially since like the United States we deplore the ruling dictatorship in Cuba.
DanishNår vi taler om finanser, så tales der meget ofte om De Forenede Stater og Japan.
When we discuss finances, the United States and Japan are often mentioned.
DanishDet er ikke den, der er strid om mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater.
It is not the subject of the dispute between the European Union and the United States.
DanishFor det tredje halter sammenligningen med situationen i De Forenede Stater.
Thirdly, the comparison with the situation in the United States does not hold water.
DanishJeg vil anmode om en rapport om virkningerne af Rohypnol i De Forenede Stater.
I will ask for a report on the effects of Rohypnol in the United States.
DanishHvorfor blev de oplysninger, som man troede, at De Forenede Stater havde, ikke givet?
Why was the information that the United States is believed to have held not passed on?
DanishDet er en opgave, som det ikke lykkedes De Forenede Stater at udføre på en fredelig måde.
It is one that was not succeeded in by the United States in a peaceful way.
DanishDe Forenede Stater har taget monopol herpå som på mange andre spørgsmål.
The United States is monopolizing the issue, as it does many other issues.
DanishVi ville tilslutte os De Forenede Stater, der er Deres model, og Japan.
We should then be in line with the United States - your model - and Japan.
DanishI De Forenede Stater for eksempel findes der ikke nogen» stabilitetspagt«.
In the United States, for example, there is no such thing as a 'federal stability pact '.
DanishDe Forenede Stater er i stand til at diktere deres lov til det internationale fællesskab.
The United States is in a position to lay down the law to the international community.
DanishDet bliver præsident Clintons 15. og sidste topmøde EU / De Forenede Stater.
This will be President Clinton's fifteenth and last EU/ US Summit.
DanishDe Forenede Stater og Japan bruger da også langt mere end Den Europæiske Union på forskning.
The United States and Japan indeed spend far more than the European Union on research.
DanishSelvom vi er parate til at yde kompensation, vil De Forenede Stater vil ikke høre tale om dette.
Even if we were prepared to pay compensation, the United States would not take it.
DanishDe Forenede Stater havde på det tidspunkt en fælles valuta og havde dog en mindre vækst.
The United States, at that time, had a single currency and yet a less rapid rate of growth.
DanishDer blev som led i ITA opnået en aftale med De Forenede Stater på halvlederområdet.
An understanding was reached with the United States, within the ITA, on the semiconductor issues.
DanishDet forekommer mig, hr. rådsformand, at De Forenede Stater faktisk langer ud efter alt og alle.
It appears to me that the US is, in fact, lashing out against everyone and everybody.

Lignende oversættelser "De forenede stater" på engelsk

de pronomen
English
stater substantiv
English