Dansk-engelsk oversættelse af "de herrer"

DA

"de herrer" engelsk oversættelse

EN
DA

de herrer {flertal}

volume_up
1. "meget formelt", gammeldags
de herrer
volume_up
Messrs. {fl} (plural of Mr.)
Til de herrer Poettering og Barón Crespo vil jeg gerne rette en anmodning om at gennemtænke deres ord endnu en gang.
I should like to ask Messrs Poettering and Barón Crespo to reconsider their words.
De hjertelige lykønskninger fra de herrer Bush og Powell, men også borgernes ramaskrig viser tydeligt, hvem det græske formandskab tjente.
Who the Greek Presidency was serving is clear from the warm congratulations of Messrs Bush and Powell, but also from the outcry by the peoples.
Mine damer og herrer, de herrer Cashman og Simpson har også bedt mig om ordet, men jeg ville være dem taknemmelige, hvis vi kunne koncentrere os om arbejdet.
Ladies and gentlemen, Messrs Cashman and Simpson have also requested the floor, but I would be grateful if we could concentrate on the task in hand.

Eksempelsætninger "de herrer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe herrer har åbenbart også fået den udenrigspolitiske paella i den gale hals.
It appears that the gentlemen have also choked on the paella of foreign policy.
DanishDe herrer formænd, i det lange løb kan man ikke give mere ud, end man tjener.
Mr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
DanishFordi, fru kommissær, mine damer og herrer, de rører ved en essentiel problemstilling.
Because, Commissioner, ladies and gentlemen, they hit at the heart of the matter.
DanishDer er bestemt ingen bedre end De, mine damer og herrer, til at bekræfte denne situation.
Of course, nobody knows better than the honourable Members what a problem this is.
DanishJeg bringer Dem derfor alle, mine damer og herrer, de hjerteligste hilsener fra Angola.
So, to all of you, ladies and gentlemen, I bring a warm embrace from Angola.
DanishHeri, mine damer og herrer, er De Forenede Staters ansvar overvældende.
And in that context, the responsibility of the United States is overwhelming.
Danish- Hr. formand, mine damer og herrer, de seneste nyheder fra Frankrig er ikke opmuntrende.
Mr President, ladies and gentlemen, the latest news from France is not encouraging.
Danish- Hr. formand, mine damer og herrer, De kender alle mit hjemlands historie.
   – Mr President, ladies and gentlemen, you are all aware of the history of my homeland.
DanishPå det område vil De, mine damer og herrer, kunne forstå, at vi skal være særligt opmærksomme.
You are all undoubtedly aware that we must be especially vigilant on these issues.
DanishMedlemsstaterne skal blive ved med at være de eneste herrer over deres egen energipolitik.
The Member States must remain the only masters of their own energy policy.
DanishMine damer og herrer, De ved udmærket, at dette ikke er en forhandling.
Ladies and gentlemen, you are perfectly aware that this is not a debate.
DanishJeg ønsker også, at begge de herrer og alle de europæiske borgere må forblive ved godt helbred.
I should also like to wish for good health for you and all the citizens of Europe.
DanishDet vil jeg meddele mine kolleger og de herrer, som er repræsenteret der.
I shall inform my colleagues and those represented there of this.
DanishMen, mine damer og herrer, de instrumenter, vi har til rådighed, har dog stadig nogle grænser.
Here again, however, the instruments available to us have their limits.
DanishHr. formand, mine damer og herrer parlamentsmedlemmer, De skal nu stemme.
Mr President, ladies and gentlemen, it is now up to you to vote.
DanishJeg vil gerne spørge de to herrer, hvordan de egentlig ser på det.
I would like to ask both gentlemen how they view the long-term future.
DanishHvis De, mine damer og herrer, finder det passende, opfordrer jeg Dem til at holde et minuts stilhed.
I invite Members to observe a minute's silence if they feel this to be appropriate.
DanishHr. formand, mine damer og herrer, De kan nok forestille Dem, at dagen i dag er vigtig for mig.
Mr President, ladies and gentlemen, as you can imagine, today is an important day for me.
DanishDe herrer, som hele tiden taler om demokrati, nægter at lade folket vælge selv.
Gentlemen with the word democracy forever on their lips refuse to let the people decide for themselves.
DanishHr. formand, de damer og herrer parlamentsmedlemmer, jeg vil gerne starte med Colombia.
Mr President, ladies and gentlemen, I will begin with Colombia.

Lignende oversættelser "de herrer" på engelsk

de pronomen
English
herrer substantiv
English
de ti bud substantiv
de Allierede substantiv
English
de facto adverbium
English
de gamle substantiv
English
de offentlige myndigheder substantiv