Dansk-engelsk oversættelse af "de offentlige myndigheder"

DA

"de offentlige myndigheder" engelsk oversættelse

DA

de offentlige myndigheder {flertal}

volume_up
de offentlige myndigheder
Bevisbyrden skal ligge hos virksomhederne og ikke hos de offentlige myndigheder.
The burden of proof must be with the companies and not with public authorities.
Det tilkommer ikke de offentlige myndigheder at påtage sig sundhedspolitikken.
It is not up to the public authorities to manage health policy.
Det er ikke sandt, at de offentlige myndigheder ikke kan forbyde prisstigningerne.
It is untrue that the public authorities could not ban price increases.

Eksempelsætninger "de offentlige myndigheder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBevisbyrden skal ligge hos virksomhederne og ikke hos de offentlige myndigheder.
The burden of proof must be with the companies and not with public authorities.
DanishDet er ikke sandt, at de offentlige myndigheder ikke kan forbyde prisstigningerne.
It is untrue that the public authorities could not ban price increases.
DanishDet vedrører med andre ord både virksomheden og de offentlige myndigheder.
In other words, it concerns both the business and the public authorities.
DanishDet er et krav til de offentlige myndigheder, uanset om de er nationale eller europæiske.
It is imperative upon government authorities, be they national or European.
DanishDet burde specificeres rigtigt, at det er værdipapirer udstedt af de offentlige myndigheder.
It should be clearly stated what the securities issued by governments are.
DanishDet tilkommer ikke de offentlige myndigheder at påtage sig sundhedspolitikken.
It is not up to the public authorities to manage health policy.
DanishDet tilkommer ikke de offentlige myndigheder at bestemme, hvor mange kvinder der skal arbejde.
It is not up to the authorities to say how many women must go out to work.
DanishJeg støtter derfor de ændringsforslag, hvis formål er at give de offentlige myndigheder denne ret.
I therefore support the amendments intended to grant public bodies this right.
DanishDet er klart, at de offentlige myndigheder har en vigtig rolle, men den må ikke være anmassende.
Clearly there is an important role for public authorities but it must not become overbearing.
DanishDirektivet fastslår, at de offentlige myndigheder kan beslutte at ophøre med at yde oplysninger.
The directive stipulates that the public authorities may make a charge for supplying information.
DanishDe offentlige myndigheder har her mulighed for at vise vejen.
It is something where public authorities can demonstrate best practice and set a lead for others.
DanishDe offentlige myndigheder har ansvaret for at forebygge eller på bedst mulig måde at styre alle kriser.
Public authorities are called upon to prevent, or otherwise to manage as best they can, any crisis.
DanishOg hvorfor så ikke give de samme 7 % til de borgere, som de offentlige myndigheder betaler for sent?
And why should citizens who receive late payment from public bodies not also receive compensation of 7 %?
DanishDet er endvidere bydende nødvendigt, at de offentlige myndigheder nøje overvåger overgangen til euroen.
In addition, it is imperative that the public authorities monitor closely the change over to the euro.
DanishSamarbejdet mellem branchen og de offentlige myndigheder er vigtigt i denne henseende.
The Commission has discussed with interested parties a series of actions for Member States, industry and consumers to take.
DanishDe offentlige myndigheder indgår fortsat offentlige kontrakter uden at følge de korrekte udbudsprocedurer.
Public authorities continue to award public contracts without following appropriate tendering procedures.
DanishVi mener dog stadig, at det af sikkerhedshensyn er vigtigt, at de offentlige myndigheder bliver underrettet.
However, we still believe that notification of public authorities is important in the pursuit of safety.
DanishHer skal de offentlige myndigheder acceptere tanken om en positiv diskrimination af de små og mellemstore virksomheder.
Against this background, the authorities must accept the idea of positive discrimination in favour of SMEs.
DanishBåde de offentlige myndigheder og uafhængige forskningsorganisationer har bekræftet programmets militære formål.
Both state authorities and independent research organisations have confirmed the military purposes of this programme.
DanishDe tilfører ofte også værdi for forbrugerne, brugerne, de offentlige myndigheder og alle andre, som mærkningen er rettet mod.
They also often provide added value for consumers, users, public authorities and all those being addressed.

Lignende oversættelser "de offentlige myndigheder" på engelsk

de pronomen
English