Dansk-engelsk oversættelse af "De Røde Khmerer"

DA

"De Røde Khmerer" engelsk oversættelse

DA

De Røde Khmerer {egennavn}

volume_up
1. politik
De Røde Khmerer
B5-0055 / 2001 af Belder for EDD-Gruppen om lov om strafforfølgning af De Røde Khmerer;
B5­0055/ 2001 by Mr Belder, on behalf of the Group for a Europe of Democracies and Diversities, on the law on the Khmer Rouge trial;
B5-0057 / 2001 af Maaten for ELDR-Gruppen om lov om strafforfølgning af De Røde Khmerer;
B5­0057/ 2001 by Mr Maaten, on behalf of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, on the law on the Khmer Rouge trial;
Hr. formand, jeg bifalder oprettelsen af en domstol til retsforfølgelse af mistænkte fra det tidligere kommunistiske styre under De Røde Khmerer.
Mr President, I very much welcome the establishment of courts to try the suspects of the former Communist Khmer Rouge regime.

Eksempelsætninger "De Røde Khmerer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishB5-0055 / 2001 af Belder for EDD-Gruppen om lov om strafforfølgning af De Røde Khmerer;
B5­0055/ 2001 by Mr Belder, on behalf of the Group for a Europe of Democracies and Diversities, on the law on the Khmer Rouge trial;
DanishB5-0057 / 2001 af Maaten for ELDR-Gruppen om lov om strafforfølgning af De Røde Khmerer;
B5­0057/ 2001 by Mr Maaten, on behalf of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, on the law on the Khmer Rouge trial;
DanishHr. formand, jeg bifalder oprettelsen af en domstol til retsforfølgelse af mistænkte fra det tidligere kommunistiske styre under De Røde Khmerer.
Mr President, I very much welcome the establishment of courts to try the suspects of the former Communist Khmer Rouge regime.
DanishJeg tror ej heller, at man kan sætte sin lid til en regering med repræsentanter for de Røde Khmerer, der er ansvarlige for det tragiske folkedrab.
And I do not believe that a government including the Khmer Rouge, who were responsible for the tragic genocide, is something to be desired.
DanishB5-0063 / 2001 af Hautala, Maes, Gahrton og McKenna for Verts / ALE-Gruppen om lov om strafforfølgning af De Røde Khmerer;
B5­0063/ 2001 by Mrs Hautala, Mrs Maes, Mr Gahrton and Mrs McKenna, on behalf of the Group of the Greens/ European Free Alliance, on the law on the Khmer Rouge trial;
DanishB5-0161 / 2000 af Maaten og Wiebenga for ELDR-gruppen om behovet for en international retssag om de røde khmerer.
B5-0161/ 2000 by Mr Maaten and Mr Wiebenga, on behalf of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, on the need for an international trial of the Khmer Rouge.
DanishMens vi med glæde hilser loven om retssagen mod De Røde Khmerer velkommen, skal vi målbevidst støtte den positive udvikling, der er påbegyndt i landet.
While we joyfully welcome the legislation on a trial, we must give our dedicated support to the positive developments that have started in the country.
Danish- Hr. formand, de Røde Khmerer myrdede millioner af deres egne landsmænd i Cambodja, og landet kæmper nu for at finde stabilitet og ligevægt.
Mr President, in the killing fields of Cambodia the Khmer Rouge murdered millions of their own people, and now the country is struggling to find stability and equilibrium.
DanishDet internationale fællesskab har sørget for, at mange, der er skyldige i folkedrabet, ikke bliver dømt på trods af loven om retssagen mod De Røde Khmerer.
The international community has been concerned that many of those found guilty of genocide will not receive sentences, despite the law that supports the trial.
DanishB5-0080 / 2001 af Vinci, Herman Schmid og Manisco for GUE / NGL-Gruppen om lov om strafforfølgning af De Røde Khmerer i Cambodja.
B5­0080/ 2001 by Mr Vinci, Mr Herman Schmid and Mr Manisco, on behalf of the Confederal Group of the European United Left/ Nordic Green Left, on the law on the Khmer Rouge trial in Cambodia.
DanishI dag kan vi bygge på dette grundlag, og jeg er meget glad for, at dette grufulde folkemord, som blev udført af De Røde Khmerer, nu bliver straffet på behørig vis.
Today we have an opportunity to build on this, and I am very pleased that the horrifying genocide committed by the Khmer Rouge will now be properly punished.
DanishKrænkelserne af menneskerettighederne i Bosnien, Kosovo, Sierra Leone, Chile, Angola er vand i sammenligning med omfanget af de grusomheder, der fandt sted under De Røde Khmerer.
The human rights abuses of Bosnia, Kosovo, Sierra Leone, Chile, Angola are dwarfed by the sheer scale of the atrocities that took place under the Khmer Rouge.
DanishI perioden med De Røde Khmerer blev næsten alle landets jurister slået ihjel, og landet har ikke nået at udvikle et nyt, fagkyndigt, fungerende retsvæsen.
During the time of the Khmer Rouge, nearly all those in the country's legal profession were killed, and the country has not had time to evolve a new professionally run judicial system.
DanishDer har været udtrykt begrundet frygt for, at flere ledende medlemmer af regimet kunne undslippe retsforfølgelse, specielt den tidligere udenrigsminister under De Røde Khmerer, Ieng Sary.
There have been genuine fears that several senior members of the regime might escape justice, in particular the former Khmer Rouge foreign secretary, Ieng Sary.
DanishIeng Sary og andre ledere fra De Røde Khmerer blev i 1997 dømt til døden in absentia af Folkeretten, som blev oprettet af den vietnamesiske hær, der på det tidspunkt havde besat Cambodja.
Ieng Sary and other Khmer Rouge leaders were sentenced to death in absentia in 1997 by the People's Court, which was organised by the Vietnamese army occupying Cambodia at the time.
DanishDet er mig en glæde at konstatere, at en række EU-medlemsstater og Kommissionen har ydet finansiel og praktisk støtte til oprettelsen af et tribunal for retssager mod de Røde Khmerer.
I am pleased to note here that a number of EU Member States, and the European Commission, have contributed financial and practical support for the establishment of the Khmer Rouge Tribunal.
DanishVi må ikke glemme, at medlemmer af det regerende Cambodjanske Folkeparti, heriblandt premierminister Hun Sen, engang var medlemmer af De Røde Khmerer og tjente under diktator Pol Pot.
We have to remember that the members of the ruling Cambodian People's Party, including the prime minister, Hun Sen, were once activists of the Khmer Rouge, serving under the dictator Pol Pot.

Lignende oversættelser "De Røde Khmerer" på engelsk

de pronomen
English