Dansk-engelsk oversættelse af "debat"

DA

"debat" engelsk oversættelse

EN

"debate" dansk oversættelse

volume_up
debate {substantiv}
DA
DA

debat {en}

volume_up
debat
Det, vi har brug for i den offentlige debat om Europas fremtid, er en bred debat.
When it comes to a public debate on the future of Europe, that debate should be a wide-ranging one.
Megahy, jeg ønsker ikke, at vi starter en ny debat om gårsdagens debat.
Mr Megahy, I would not want to begin a new discussion about yesterday's debate.
Debatten om Mellemøsten er ved at blive en rituel debat.
The debate on the Middle East threatens to become something of a ritual debate.
debat (også: diskussion)
EN

debate {substantiv}

volume_up
debate (også: disceptation)
When it comes to a public debate on the future of Europe, that debate should be a wide-ranging one.
Det, vi har brug for i den offentlige debat om Europas fremtid, er en bred debat.
Mr Megahy, I would not want to begin a new discussion about yesterday's debate.
Megahy, jeg ønsker ikke, at vi starter en ny debat om gårsdagens debat.
The debate on the Middle East threatens to become something of a ritual debate.
Debatten om Mellemøsten er ved at blive en rituel debat.

Eksempelsætninger "debat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMed denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
Today, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
DanishVi kan ikke starte en debat nu, selv om der er tale om et meget vanskeligt emne.
We cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.
DanishMin gruppes vigtigste og grundlæggende udgangspunkt i denne debat er helt klart.
My group's essential and fundamental starting point in this debate is very clear.
DanishDerfor kunne vi fremsætte et forslag til debat på et tidspunkt ude i fremtiden.
Therefore we could put it under a motion for debate at some point in the future.
DanishPersonligt tror jeg ikke, at en akademisk debat af denne art ville være nyttig.
Personally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.
DanishJeg tror også, at det er nødvendigt i en debat som den, vi nu fører med hinanden.
I believe that such comments are necessary in a debate such as we are now having.
DanishAftalen blev imidlertid indgået, uden at der først foregik en demokratisk debat.
That agreement was nevertheless concluded without any prior democratic debate.
DanishMit tredje og sidste punkt er også et spørgsmål: Kan vi købe en debat med penge?
My third and final point is also a question: can we buy the debate with money?
DanishHr. formand, jeg ønsker at takke alle medlemmerne for en meget interessant debat.
Mr President, I should like to thank the Members for a very interesting debate.
DanishJeg glæder mig også til en mere fyldestgørende debat om Kommissionens meddelelse.
I also look forward to debating the Commission communication at greater length.
DanishI maj lagde Kommissionen op til en debat om reform af den lovpligtige revision.
In May, the Commission launched a discussion on reform of the statutory auditing.
DanishVi glæder os over Parlamentets bidrag til denne meget vigtige politiske debat.
We welcome the contribution of Parliament to this very important policy debate.
DanishVi kan ikke bruge denne debat til at mele vores egen nationale politiske kage.
We should not use this debate to look after our own national political interests.
DanishResultatet af denne debat bør være en virkelig fælles energipolitik i Europa.
The outcome of this debate should be a genuinely shared energy policy in Europe.
DanishMen som også denne debat har vist, er der mange punkter, hvor der ikke er enighed.
As this debate has shown, however, there is a lack of agreement on many points.
DanishJeg synes, det er en god betænkning, fordi den åbner op for en tiltrængt debat.
In my opinion, the report is good because it paves the way for much-needed debate.
DanishDer har også her i dag været en meget grundig debat om EU ' s eksterne opgaver.
There has also, here today, been a very thorough debate on the EU's external tasks.
DanishAlle disse emner fortjener en debat, men de har intet med Nice-traktaten at gøre.
They are all issues worthy of debate, but nothing to do with the Nice Treaty.
DanishDet er et punkt, der altid giver anledning til en vis debat og en vis diskussion.
This is a point which always gives rise to a degree of debate and discussion.
DanishI løbet af denne debat har det til tider været svært at skelne varme fra lys.
During this debate it has at times been difficult to distinguish heat from light.