Dansk-engelsk oversættelse af "debatforum"

DA

"debatforum" engelsk oversættelse

DA

debatforum {et}

volume_up
debatforum

Eksempelsætninger "debatforum" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg har ligeledes ambitioner om, at Parlamentet skal være et debatforum.
It is my ambition too for Parliament to become a forum for debate.
DanishEuropa-Parlamentet er et dårligt fungerende debatforum.
As a debating forum the European Parliament does not function very well.
DanishJa, lad os oprette et debatforum for Europa, men lad os gøre det sammen og få en ægte debat om Unionens fremtid.
The future of Europe is our common problem, equally important for the young and the elderly, for men and women.
DanishMadrid-topmødet viste helt klart, at det biregionale partnerskab, vi etablerede i Rio, er meget mere end blot et andet debatforum.
Madrid clearly proved that the bi-regional partnership we established at Rio is much more than just another talking shop.
DanishSom Kommissionen gentagne gange har understreget, er vi fast besluttede på, at Madrid-topmødet ikke bare skal blive et debatforum som de tidligere.
As the Commission has repeatedly emphasised, we are determined that Madrid will not just be a talking shop like that.
DanishDenne Europakonference må ikke blot være et debatforum, den skal kunne træffe aftaler, i det mindste under den anden og tredje søjle.
This conference must not be a mere discussion forum - it must be able to conclude agreements, at least within the second and third pillars.
DanishVed De for øvrigt, at catalansk er det fjerde mest anvendte sprog i det debatforum, som Kommissionen har iværksat om Europas fremtid?
Incidentally, did you know that Catalan is the fourth most widely used language in the forum for debate that the Commission has put in place on the future of Europe?
DanishDerved kan man skabe et europæisk politisk rum og debatforum, hvilket er forudsætningen for at bygge institutioner, der skaber en øget demokratisk legitimitet.
In that way, a European political space can be created for conducting a debate, which in turn is the prerequisite for building institutions which will go on to create increased democratic legitimacy.